Τι θα ισχύσει για τα εξυπηρετούμενα δάνεια και τι για όσα είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών - Αντικείμενο συζήτησης με τους θεσμούς παραμένει το ύψος των επιλέξιμων δανείων που θα μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα

 

Βαθιά ανάσα σε μια σειρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την πανδημία θα δώσει η ενεργοποίηση του προγράμματος «Γέφυρα 2», βάσει του οποίου θα επιδοτηθούν οι δόσεις επιχειρηματικών δανείων για οκτώ μήνες.

 

Όπως αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες, στόχος είναι το σχετικό νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως τις 15 Μαρτίου ώστε να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στις αρχές Απριλίου. Η πρώτη δόση θα έχει καταβληθεί έως τα τέλη Μαΐου. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια η σχετική προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων θα είναι επίσης ταχύτατη.


Ενταξη των οφειλετών στο πρόγραμμα

 

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στο πρόγραμμα είναι αποδεδειγμένα να έχουν πληγεί από τον κορονοϊό, να έχουν μειωθεί τα έσοδά τους το 2020 κατά 20% σε σχέση με τα έσοδα που είχαν το 2019, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν λάβει βοήθεια από άλλα προγράμματα επιδότησης μεγαλύτερη των 1,6 εκατ. ευρώ μετά την αναθεώρηση του προσωρινού πλαισίου. Επίσης, δεν θα πρέπει το οφειλόμενο ποσό να είναι εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Εκτιμάται ότι θα καλυφθούν περίπου 150.000 δανειολήπτες που οφείλουν στις τράπεζες από 40 έως 50 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, για πράσινα δάνεια που εξυπηρετούνται η μηνιαία κρατική επιδότηση θα διαμορφώνεται την πρώτη περίοδο για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε έως 600 ευρώ, για επιχειρήσεις με τζίρο 10 εκατομμύρια σε έως 50.000 ευρώ και για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ θα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

 

Στα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, η μηνιαία κρατική επιδότηση θα ανέρθει αρχικά έως 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για ελεύθερους επαγγελματίες, έως 40.000 ευρώ για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκατομμύρια ευρώ και έως 80.000 ευρώ για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ.

 

Αντικείμενο συζήτησης με τους θεσμούς παραμένει το ύψος των επιλέξιμων δανείων που θα μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, το οποίο θα καθοριστεί με μια σειρά κριτηρίων.


Προϋποθέσεις

 

Α. Δάνεια που εξυπηρετούνται

1. Για ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους:

 

H ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ στην περίπτωση των εξυπηρετούμενων δανείων.
Εισόδημα 24.000 ευρώ για δάνεια που εξυπηρετούνται προσαυξανόμενα κατά 18.000 και 13.000 αντίστοιχα για τον/την σύζυγο και.5.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ για εξυπηρετούμενα δάνεια.
Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.

 

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:

 

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ
Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου να μην υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ ανά πιστωτή.

 

3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με έως 50 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου να μην υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

 

4. Για νομικά πρόσωπα με κύκλο εργασιών από 10 έως 43 εκατ. ευρώ που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους:

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου να μην υπερβαίνει συνολικά προς όλους τους πιστωτές τα 25 εκατ. ευρώ.

Β. Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο τέλος του 2020

 

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους:

 

H ακίνητη περιουσία να μην υπερβαίνει 280.000 ευρώ.
Το εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 8.500 για τον κάθε σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

 

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Οι καταθέσεις να μην υπερβαίνουν τα 250.000 ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ ανά πιστωτή.

 

3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα και Μάϊο το κράτος θα «πληρώσει» τις δόσεις χιλιάδων επιχειρηματικών δανείων: Το περιβόητο πρόγραμμα "Γέφυρα 2" ενεργοποιείται και το υπουργείο Οικονομικών δίνει μάχη με το χρόνο, ώστε να προλάβει να επιδοτήσει τους επαγγελματίες που τα δάνειά τους «ξεπαγώνουν» και οι τράπεζες τους ζητούν να εξοφλήσουν κανονικά τις δόσεις τους.

 


Τις δόσεις επιχειρηματικών δανείων σε ποσοστό μέχρι και 90% και για διάστημα 8 μηνών έρχεται να καλύψει το κράτος μέσα από ένα νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων: Η λεγόμενη «Γέφυρα 2» θα καλύπτει αυτή την φορά επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είτε είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.

 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Γέφυρα 2


Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επιχειρηματιών, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας. Όπως και στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για την 1η κατοικία, έτσι και στο νέο πρόγραμμα, θα επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν στο 90% της δόσης.


Σε όσους έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο θα δοθεί επιδότηση έως 80% της δόσης, προκειμένου να αποφύγουν οι συγκεκριμένοι κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Η υλοποίηση ενός προγράμματος επιδότησης δόσεων για δάνεια επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων, αντίστοιχο με το πρόγραμμα που «έτρεξε» για τα φυσικά πρόσωπα, έπεσε στο τραπέζι και πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς άρχισαν να πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζαν ότι είναι απαραίτητη η επιδότηση ώστε να μην βαφτούν ... κατακόκκινα χιλιάδες επιχειρηματικά δάνεια.

 

Λήγουν οι αναστολές πληρωμών


Άλλο ένα στοιχείο που συνέβαλλε ώστε οι τελικές αποφάσεις να γείρουν υπέρ ενός νέου προγράμματος επιδότησης δανείων προσαρμοσμένου στους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις είναι το εξής: Η στήριξη μέσω της κρατικής επιδότησης της μηνιαίας δόσης θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη αυτή την στιγμή, γιατί υπολογίζεται πως 9 στα 10 δάνεια των εν λόγω κατηγοριών (ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων) που σήμερα τελούν σε αναστολή πληρωμής, χάνουν την δυνατότητα να μην πληρώνουν δόσεις δανείου και θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου η εξυπηρέτησή τους. Γιατί είναι εκτεθειμένοι λοιπόν οι επαγγελματίες;


Σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις έχουν εξαντληθεί οι 9 μήνες αναστολής πληρωμών, καθώς σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα moratoria πληρωμών ισχύουν για 9 μήνες. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι η επέκταση της «προστασίας» και του «πάγου» στις καταβολές δόσεων -με βάση σχετική απόφαση- μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 αφορούσε μόνον όσες επιχειρήσεις δεν εξάντλησαν το εννεάμηνο στα τέλη Δεκεμβρίου).

 

Τι ύψους δάνεια μπαίνουν στο πρόγραμμα


Μέχρι ποιο ύψος δανείου όμως μπορεί να μπει στην ομπρέλα του νέου προγράμματος, που έχει τεθεί επί τάπητος με τους θεσμούς: Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες θα επιδοτείται για 8 μήνες η μηνιαία δόση δανείων ύψους έως 250.000 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα της εννεάμηνης κρατικής επιδότησης της δόσης θα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες (δηλαδή ακόμη και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν άλλου τύπου δάνεια, π.χ. επαγγελματικά, πλην στεγαστικών) και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ.


Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο τα δάνεια να φέρουν ενέχυρο κάποιο ακίνητο. Αφορά, δηλαδή, εξασφαλισμένα και μη δάνεια αρκεί ο δανειολήπτης να έχει πληγεί από την πανδημία. Ο μοναδικός «κόφτης» που θα έχει το «Γέφυρα 2» μπαίνει στο ύψος του δανείου, το οποίο δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ.

 

Πριν από το Γέφυρα 2... επιδότηση τόκων


Μέχρι πάντως να υιοθετηθεί η Γέφυρα 2 το υπουργείο Ανάπτυξης θα «ενεργοποιήσει» ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων, στα πρότυπα του μοντέλου που είχε υιοθετηθεί από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο. Η επιδότηση θα αφορά σε ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια και θα «καλύψει» τους τόκους που τους αντιστοιχούν για διάστημα τριών μηνών.
Μάλιστα η σχετική απόφαση αναμένεται από στιγμή σε στιγμή, καθώς απομένει μόνον η τυπική έγκριση από τις Βρυξέλλες προκειμένου αυτό το πρόγραμμα να βγει στον «αέρα». Εξέλιξη που θα επιτρέψει να προχωρήσει η «κάλυψη» των τόκων που πληρώνουν οι επιχειρηματίες για τα δάνειά τους. Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά θα καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις. Αμέσως μετά τη σκυτάλη θα την πάρει το υπουργείο Οικονομικών με το πρόγραμμα Γέφυρα ώστε από τον Μάιο και για διάστημα οκτώ μηνών να καλύπτεται έως και το 90% της δόσης των δανείων επαγγελματιών και επιχειρήσεων!

Μόνο για ατομικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες το πρόγραμμα, μέχρι 600 ευρώ το μήνα η επιδότηση

 

Στην άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος «Γέφυρα 2», μέσω του οποίου θα επιδοτήσει το κράτος τις δόσεις επιχειρηματικών δανείων, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, όχι μόνο για να υποστηριχθούν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, αλλά κυρίως για να δοθεί... χείρα βοηθείας στις τράπεζες, οι οποίες αντιμετωπίζουν μια «νάρκη» επιχειρηματικών δανείων που έχουν τεθεί σε αναστολή πληρωμής, συνολικού ύψους 12,2 δισ. ευρώ.

 

Η κυβέρνηση προχωρά αυτές τις ημέρες στις τελευταίες συνεννοήσεις με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς για να πάρει την άδειά τους, προκειμένου να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα, το οποίο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, δεν θα είναι τόσο ευρύ όσο επιθυμούσαν οι τράπεζες: δεν θα καλύπτονται με επιδότηση όλα τα δάνεια επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, αλλά μόνο όσα εντάσσονται στην κατηγορία της λιανικής τραπεζικής, δηλαδή δάνεια σε επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.α).

 

Δύο είναι οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή την επιλογή, η οποία θα αφήσει «στο κρύο» μεγάλο αριθμό δανειοληπτών: Αφενός, ένα ευρύ πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα είχε πολύ υψηλό δημοσιονομικό κόστος, της τάξεως του 1 δισ. ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, την ώρα που παραμένει άγνωστο αν επαρκούν τα ήδη διαθέσιμα κονδύλια για στήριξη της οικονομίας το 2021. Αφετέρου, η στήριξη σε επιχειρήσεις δημιουργεί ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις και προϋποθέτει μια πιο σύνθετη διαδικασία έγκρισης από την Κομισιόν.

 

Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA), από τα δάνεια συνολικού ύψους 22,2 δισ. ευρώ που έχουν τεθεί σε αναστολή, το 55%, δηλαδή 12,2 δισ. ευρώ, είναι επιχειρηματικά δάνεια, που αρχίζουν ήδη να εξέρχονται από την περίοδο «παγώματος» των δόσεων και οι τράπεζες χρειάζονται εργαλεία για να υποστηριχθούν οι δανειολήπτες και να αποφευχθεί το «κοκκίνισμα» των δανείων.

 

Έτσι, σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί άμεσα ένα πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για 9 μήνες, με βασικό κριτήριο το αν έχουν πληγεί οι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις από την πανδημία. Για να γίνει το φιλτράρισμα δικαιούχων θα χρησιμοποιηθούν οι ΚΑΔ επιχειρήσεων και επαγγελματικών που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας και είχαν μείωση τζίρου το 2020 (αυτό μπορεί να διασταυρώνεται με τη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή).

 

Δικαίωμα επιδότησης θα έχουν επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ και για δάνεια ύψους μέχρι 250.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ορισθεί στα 600 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης θα διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το δάνειο βρισκόταν σε κανονική εξυπηρέτηση ως τον Φεβρουάριο, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας.

 

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια θα καλύπτεται έως και το 90% της δόσης το πρώτο τρίμηνο και το ποσοστό της επιδότησης θα υποχωρεί ως το 70% στο τρίτο τρίμηνο. Για τα δάνεια με καθυστέρηση έως 90 ημερών, προϋπόθεση για την επιδότηση θα είναι να έχει καταλήξει ο οφειλέτης σε συμφωνία ρύθμισης με την τράπεζα και το ποσοστό επιδότησης της δόσης θα αρχίζει από 80%, καταλήγοντας στο 60%. Για τα δάνεια με μεγαλύτερη καθυστέρηση, επίσης θα χρειάζεται προηγούμενη ρύθμιση με την τράπεζα και το ποσοστό της επιδότησης θα διαμορφώνεται σε 60% το πρώτο τρίμηνο, για να υποχωρεί στο 30% για το τελευταίο τρίμηνο.

 

sofokleousin.gr

Με στόχο να αποτραπεί το κύμα λουκέτων σε επιχειρήσεις μετά το τέλος της πανδημίας η κυβέρνηση εξετάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα της επιδότησης δόσεων και για επιχειρηματικά δάνεια, το οποίο έως τώρα εφαρμόζεται με το πρόγραμμα «Γέφυρα» σε στεγαστικά με υποθήκη την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη.

 

Όπως επιβεβαίωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας το σχέδιο αυτό είναι μια προτεραιότητα που θα τεθεί στους θεσμούς. «Βοηθήσαμε την κοινωνία, τα πράσινα και τα κόκκινα πρόσωπα για 9 μήνες επιδοτώντας τις δόσεις τους. Μόνο το 2020 δώσαμε 23,2 εκατ. ευρώ σε πάνω από 60.000 δάνεια και έχουμε κι άλλα.»

 

Ο υπουργός εξήγησε ότι «αυτό που πάμε να κάνουμε είναι αντίστοιχο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση».

 

Όπως είπε θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα επιδιώξουν να είναι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σημείωσε, επίσης, ότι δεν θα σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα».

 

Σχετικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι η πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 έχει ανοίξει και λήγει στις 15 Ιανουαρίου και θα πληρωθούν 1,5 δισ., ενώ οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να φτάσουν και τις 400.000 επιχειρήσεις. Αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από τις επιχειρήσεις γιατί θα πρέπει να κρατήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Από 19 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές.

 

Βασικά στοιχεία της επιστρεπτέας 5:

 

- 50% μη επιστρεπτέο
- ελάχιστο όριο 1000 ευρώ
- καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις και τις νέες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020

 

Η επόμενη επιστρεπτέα (6) αναμένεται γύρω στο Μάρτιο όπως επεσήμανε ο υπουργός, ενώ η αποπληρωμή θα γίνεται από το 2022 και μετά.

 

«Η οικονομία σταδιακά θα επανέρχεται στην κανονικότητα. Το 2021 θα καλύψουμε μέρος της απώλειας του 2020. Η σταθερή μείωση της καταβολής φόρου θα μας απασχολήσει στις αρχές του καλοκαιριού.», ανέφερε.

 

Όσον αφορά την έκτακτη εισφορά σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, είπε ότι δεν θα μειωθεί, πολλές όμως άλλες μειώσεις θα μονιμοποιηθούν.

 

Για τα ενοίκια του Νοεμβρίου ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι βγαίνει υπουργική απόφαση τη Δευτέρα, έτσι ώστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας μα πληρωθούν. «Θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες για το μήνα Δεκέμβριο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάσουν τίποτα.», τόνισε.

 

Επίσης, τόνισε ότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι και οι απλήρωτες συντάξεις.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας