Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία της χρέωσης και της επιλογής των παρόχων φέρνουν οι αλλαγές στην τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2024

 


Πρόκειται για την καθιέρωση τεσσάρων νέων τύπων τιμολογίων που στοχεύουν στο να διευκολύνουν τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τις χρεώσεις που τους επιβάλλονται και να επιλέξουν τον πάροχο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

 

 

Οι τέσσερις τύποι λογαριασμών

 


Μπλε: Λογαριασμοί ορισμένου χρόνου με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης.

 


Πράσινο: Ενιαίο τιμολόγιο που ανακοινώνει μηνιαία την τιμή χρέωσης στην ιστοσελίδα του προμηθευτή.

 


Κίτρινο: Συνδεδεμένοι με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας, με διακριτές κατηγορίες τιμολόγησης.

 

Πορτοκαλί: Δυναμική τιμολόγηση βασισμένη στις τιμές της αγοράς, απαιτώντας έναν έξυπνο μετρητή στην παροχή

 

 

Αυτές οι αλλαγές αποτελούν μια προσπάθεια να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία για τους καταναλωτές, παρέχοντας τους περισσότερη διαφάνεια, ώστε να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

 


Τι αλλάζει στα τιμολόγια ρεύματος από 1.1.2024


Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, από 1η Ιανουαρίου 2024 θα εφαρμοστούν τα νέα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης. Μεταξύ αυτών θεσπίζεται ειδικό κοινό τιμολόγιο, στο οποίο θα μεταπέσουν, αυτομάτως, την 1η Ιανουαρίου 2024 όσοι δεν επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

 

Επίσης, στο ειδικό κοινό τιμολόγιο δεν μεταπίπτουν αυτόματα όσοι καταναλωτές έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση αυτή.

 

 

Ποια είναι η υποχρέωση των προμηθευτών για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα νέα τιμολόγια

 


Οι προμηθευτές, το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου 2023, οφείλουν να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα νέα τιμολόγια που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

 

 

Πώς καταλαβαίνει ο καταναλωτής σε ποια κατηγορία τιμολογίου βρίσκεται

 


Οι προμηθευτές οφείλουν να επισημαίνουν κάθε τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τις νέες «σημάνσεις διαφάνειας», προκειμένου οι καταναλωτές να κατανοούν άμεσα και ευχερώς το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό του τιμολογίου που τους προσφέρεται, δηλαδή αν η χρέωση προμήθειας είναι σταθερή ή κυμαινόμενη ή δυναμική.

 

 

Ποιες είναι οι τέσσερις «σημάνσεις διαφάνειας» των νέων τιμολογίων από 1η Ιανουαρίου 2024

 


Θεσπίζονται τέσσερις διακριτές κατηγορίες τιμολογίων, οι οποίες θα προσφέρονται από όλους τους προμηθευτές ανεξαιρέτως.

 

 

Το σταθερό τιμολόγιο, με μπλε σήμανση και σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για όλη την περίοδο της σύμβασης. Το ειδικό κοινό τιμολόγιο, με πράσινη σήμανση, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την τιμή χρέωσης έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν.

 

 

Τα λοιπά κυμαινόμενα τιμολόγια, με κίτρινη σήμανση, στα οποία περιλαμβάνονται τα τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), όπου η τιμή μεταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

Στα δυναμικά τιμολόγια, με πορτοκαλί σήμανση, περιλαμβάνονται τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας.

 

 

Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η ύπαρξη ευφυούς μετρητή.

 

 

Ποιο είναι το βασικό όφελος του ειδικού τιμολογίου που θεσπίζεται από την Πολιτεία

 


Το ειδικό κοινό τιμολόγιο με πράσινη σήμανση παρέχει το πλεονέκτημα στους καταναλωτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων,
την 1η ημέρα του μήνα κατανάλωσης, την τιμή χρέωσης του μήνα.

 

 

Ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί σε μηνιαία βάση τις χρεώσεις του τιμολογίου του, και να τις συγκρίνει με ευχέρεια ιδίως με τα κοινά τιμολόγια που θα προσφέρονται στην αγορά. Η διαφάνεια και η ευκολία της σύγκρισης θα ενισχύεται από το γεγονός ότι η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της, τις χρεώσεις προμήθειας, οι οποίες θα εφαρμόζονται στο ειδικό κοινό τιμολόγιο.

 

 

Γιατί να επιλέξω τιμολόγιο και να μην μείνω στο ειδικό τιμολόγιο

 


Το σύνολο των καταναλωτών θα μεταπέσει, αυτομάτως, στο ειδικό τιμολόγιο την 1η Ιανουαρίου 2024, εκτός των καταναλωτών που θα επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο.

 

 

Οι προμηθευτές, έως την 1η Δεκεμβρίου 2023, θα ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα νέα τιμολόγια που προσφέρουν και για τις χρεώσεις τους. Οι καταναλωτές την περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024, θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τις προτάσεις των προμηθευτών και να επιλέξουν τον προμηθευτή και το τιμολόγιο που καλύπτει τις ενεργειακές τους ανάγκες.

 

 

Η κατηγορία του ειδικού κοινού τιμολογίου, με πράσινη σήμανση, αναμένεται ότι θα έχει ανταγωνιστικές τιμές, με τις προσφορές των προμηθευτών να είναι άμεσα συγκρίσιμες. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε το επιθυμεί να επιλέξει οποιοδήποτε προσφερόμενο τιμολόγιο, υπογράφοντας νέα σύμβαση με τον προμηθευτή της επιλογής του.

 

 

Πώς θα αποτυπώνεται η χρέωση προμήθειας στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του ειδικού κοινού τιμολογίου

 


Στους λογαριασμούς κατανάλωσης που αφορούν στο ειδικό κοινό τιμολόγιο, οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποτυπώνουν ενιαία την τελική τιμή προμήθειας, ανά μήνα τιμολόγησης.

 

 

Μέχρι πότε θα εφαρμόζεται το ειδικό κοινό τιμολόγιο

 


Οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση διατήρησης του ειδικού κοινού τιμολογίου τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Η παραμονή των καταναλωτών σε αυτό το τιμολόγιο θα είναι δυνατή έως τότε, εφόσον δεν έχουν επιλέξει άλλο προϊόν προμήθειας της επιλογής τους. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ειδικό κοινό τιμολόγιο και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025, καθώς θα προσφέρεται και στη συνέχεια από όλους τους προμηθευτές.

 

 

Μπορώ να αλλάξω άμεσα και χωρίς κυρώσεις τιμολόγιο ή προμηθευτή

 


Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του
προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων διακοπής σύμβασης τιμολογίου σταθερής τιμής.

 

 

Θα είναι διαθέσιμο κάποιο εργαλείο επαλήθευσης και σύγκρισης τιμών

 


Στους λογαριασμούς ρεύματος και στα άλλα μηνύματα των προμηθευτών (sms και e-mail) εισάγεται κωδικός QR (και link) με
παραπομπή στον ιστότοπο δημοσίευσης του εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ, ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύουν τη τιμή του κάθε μήνα για το ειδικό κοινό τιμολόγιο και να συγκρίνουν με το σύνολο των προσφερόμενων τιμολογίων των προμηθευτών.

Αντίστροφα άρχισε να μετρά ο χρόνος για να λάβουν τα νοικοκυριά την επιδότηση ύψους 18-600 ευρώ για τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική στέγη.

 

Η αποζημίωση θα υπολογιστεί για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022 μετά την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης και των εκπτώσεων από τους παρόχους.

 

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης που ξεκαθαρίζει το τοπίο της επιστροφής των αυξημένων χρεώσεων άνοιξε τον δρόμο για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Power Pass μετά τις 14 Ιουνίου. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2022 και αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείωνώστε εντός του Ιουλίου οι δικαιούχοι να δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους τα ποσά της αποζημίωσης.

 

«Τα ΝΕΑ» με έναν οδηγό 10 ερωτήσεων – απαντήσεων αποκρυπτογραφούν τα «μυστικά» της αποζημίωσης

 

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση των 18 – 600 ευρώ;

 

Οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά τον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

 

Για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση θα πρέπει:

 

Να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Power Pass.
Να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 έως την 1η Μαΐου 2022, εφόσον υποχρεούται από τον νόμο. Εάν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, θα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο φορολογούμενος επιβεβαιώνει κατά την υποβολή της αίτησης ότι είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης για πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2021.
Να έχει δηλώσει ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2020, έως τις 45.000 ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων, φορολογικού έτους 2021. Τα στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί έως την 1η Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου. Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων υπολογίζεται ως το φορολογητέο εισόδημα μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.
Ο αιτών πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος κατά την 1η Μαΐου 2022.

 

Οι σύζυγοι θα πρέπει να υποβάλουν και οι δύο αίτηση για την κύρια κατοικία τους;

 

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο από ένα μέλος. Επιπλέον, σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2021 από τους δύο συζύγους που δεν βρίσκονται σε διάσταση, με βάση τα στοιχεία Μητρώου φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, όπως έχουν διαμορφωθεί την 1η Μαΐου 2022, η αίτηση οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται από τον έναν εκ των δύο συζύγων και σε περίπτωση αίτησης του άλλου συζύγου, αυτή απορρίπτεται αυτόματα από την εφαρμογή.

 

Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώσω τα στοιχεία της κύριας κατοικίας μου;

 

Οχι. Ολα τα στοιχεία για την κύρια κατοικία αντλούνται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 σε περίπτωση που έχει υποβληθεί, ή φορολογικού έτους 2020 σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη υποβληθεί η δήλωση του φορολογικού έτους 2021.

 

Τον Μάρτιο άλλαξα κύρια κατοικία. Πώς θα λάβω την ενίσχυση;

 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει αλλάξει κύρια κατοικία κατά το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 1η Μαΐου 2022, συμπληρώνει στην πλατφόρμα power pass τα αντίστοιχα πλήρη στοιχεία για την κύρια κατοικία που διέμενε την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022. Η μεταβολή των στοιχείων της κύριας κατοικίας αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προς τη φορολογική αρχή και προ-συμπληρώνεται στα στοιχεία της δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί οριστικά δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, ειδικά τα στοιχεία κύριας κατοικίας για την 1η Δεκεμβρίου 2021 δεν μπορούν να μεταβληθούν.

 

Ο γιος μου σπουδάζει στην Πάτρα και διαμένει σε μισθωμένη κατοικία. Πώς θα λάβω την ενίσχυση;

 

Για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών τους εσωτερικού που αφορούν μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό η υποβολή της αίτησης οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από έναν εκ των γονέων ή κηδεμόνων ο οποίος δηλώνει στον Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης ενοίκιο που πληρώνει για κατοικία παιδιού της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό. Για την υποβολή αίτησης θα πρέπει προηγουμένως απαραιτήτως ο γονέας ή κηδεμόνας να έχει υποβάλει οριστικά δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και να έχει δηλώσει στον Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης ενοίκιο που πληρώθηκε για κατοικία παιδιού της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό και τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ρεύματος. Σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2021 από τους δύο συζύγους που δεν βρίσκονται σε διάσταση, με βάση τα στοιχεία Μητρώου φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1η Μαΐου 2022, η αίτηση οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται από τον έναν εκ των δύο συζύγων και σε περίπτωση αίτησης του άλλου συζύγου, αυτή απορρίπτεται αυτόματα από την εφαρμογή. Ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό για το διάστημα Δεκέμβριος 2021 – Μάιος 2022.

 

Για να υποβάλω αίτηση για τη φοιτητική κατοικία θα πρέπει να έχω ήδη υποβάλει τη φετινή φορολογική δήλωση;

 

Ναι. Οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησης για τη ενίσχυση των 18-600 ευρώ θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμη τα εξής:

 

Τα στοιχεία της κατοικίας που αφορούν ενοίκιο που πληρώθηκε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό αντλούνται από τα στοιχεία της οριστικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία στο εσωτερικό του Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Ιδιοκτήτη, ΑΦΜ Ιδιοκτήτη, Αριθμός δήλωσης μίσθωσης και Αριθμός Παροχής ρεύματος).
Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του παιδιού παραμένει η ίδια με την ανωτέρω, για το διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι τα ανωτέρω στοιχεία ισχύουν για ολόκληρο το ανωτέρω διάστημα.
Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του παιδιού έχει αλλάξει σε σχέση με την ανωτέρω κατά το διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα αντίστοιχα στοιχεία για τη μισθωμένη κατοικία που διέμενε το παιδί, την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022.

 

Εχω δύο παιδιά τα οποία σπουδάζουν το ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Κρήτη. Δικαιούμαι και για τα δύο παιδιά αποζημίωση για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος;

 

Ναι. Μπορούν να δηλωθούν από τον γονέα ή κηδεμόνα έως τρεις φοιτητικές κατοικίες.

 

Τι ισχύει σε περίπτωση που μια παροχή δηλώνεται από περισσότερους δικαιούχους;

 

Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού που έχει εκδοθεί την περίοδο μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022.
Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκριμένο μήνα έχει δηλωθεί από ένα μοναδικό φυσικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο αυτό είναι ο δικαιούχος και λαμβάνει το σύνολο του ποσού της ενίσχυσης των λογαριασμών για την παροχή αυτή που έχουν εκδοθεί εντός του μηνός.
Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκριμένο μήνα έχει δηλωθεί από δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ελέγχεται ο ΑΦΜ του υπόχρεου στο οποίο εκδίδεται κάθε λογαριασμός από τον προμηθευτή ενέργειας τον εν λόγω μήνα. Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τον ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός και λαμβάνει την ενίσχυση για τον εν λόγω λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους αιτούντες, το ποσό της ενίσχυσης για τον εν λόγω λογαριασμό επιμερίζεται ισόποσα στους αιτούντες.

 

Πότε και πώς θα πληρωθεί η αποζημίωση;

 

Η πληρωμή των δικαιούχων πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει στην αίτηση.

Σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το ηλεκτρικό ρεύμα, όπου αναμένεται να ανακοινώσει την κατάργηση και το τέλος της ρήτρας αναπροσαρμογής αλλά και τις αναδρομικές επιδοτήσεις σε καταναλωτές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι επιδοτήσεις θα είναι υψηλότερες τον Μάιο και Ιούνιο, ενώ το πλαφόν θα γίνει από τον Ιούλιο.

Με τις αυξήσεις θα απορροφηθεί το 80% της αύξησης που προκύπτει από την ρήτρα αναπροσαρμογής -η οποία θα καταργηθεί τον Ιούλιο-.
Αναδρομικά σε καταναλωτές για τους τελευταίους έξι μήνες

Για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες η επιδότηση θα απορροφήσει το 80% των αυξήσεων στη χονδρεμπορική αγορά που μεταφέρεται στους καταναλωτές μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αν και ποσοστιαία η επιδότηση του Mαΐου θα είναι μεγαλύτερη από αυτή του Απριλίου, σε απόλυτο ποσό θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 55-60 ευρώ/MWh έναντι των 72 ευρώ του προηγούμενου μήνα, αφού η χονδρεμπορική τιμή τον Απρίλιο που έρχεται να καλύψει διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του Μαρτίου (248,87 ευρώ/MWh έναντι 272,7 ευρώ τον Μάρτιο).

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», θα δοθούν αναδρομικές επιδοτήσεις για τους τελευταίους έξι μήνες σε καταναλώσεις άνω των 300 κιλοβατωρών.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει και την επιβολή τέλους στα υπερκέρδη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χονδρεμπορική αγορά, μέτρο που είχε προαναγγείλει ο ίδιος στη Βουλή και το οποίο θα στηριχτεί στην έρευνα που έχει ολοκληρώσει η ΡΑΕ, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να εγκρίνει στη σημερινή Ολομέλεια.

Η μακροπρόθεσμη εθνική παρέμβαση που η κυβέρνηση δρομολόγησε μετά τη διαφαινόμενη αδυναμία της Ε.Ε. να προχωρήσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και είχε προαναγγελθεί για τον Ιούνιο, μετατίθεται ένα μήνα αργότερα καθώς απαιτείται χρόνος για να οριστικοποιηθεί στις λεπτομέρειές του και να εγκριθεί από την Ε.Ε., αφού προβλέπει επιβολή πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά και δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς το «πράσινο» φως της Κομισιόν.

Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο βασικό περίγραμμα του μακροπρόθεσμου αυτού μηχανισμού μείωσης των τιμών ρεύματος, που με την εφαρμογή του θα βάλει τέλος στη ρήτρα αναπροσαρμογής και στις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει στην αγορά ηλεκτρισμού πιθανή δικαίωση των δικαστικών προσφυγών που έχουν κατατεθεί από καταναλωτικές οργανώσεις και θα εκτονώσει την πολιτική αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο μηχανισμός αυτός προβλέπει επιβολή πλαφόν στην αγορά χονδρεμπορικής ανά τεχνολογία (λιγνίτης, νερά, φυσικό αέριο).

Στόχος είναι τα τιμολόγια ρεύματος να διαμορφωθούν σε ποσοστό 30%-35% υψηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα.

Να κινηθούν δηλαδή στα επίπεδα των 150 με 160 ευρώ η μεγαβατώρα από τα 300-350 ευρώ η μεγαβατώρα σήμερα. Η μείωση θα είναι οριζόντια για όλους τους καταναλωτές.

Η οριστικοποίηση του μηχανισμού προϋποθέτει μία πολύ ακριβή άσκηση σε σχέση με τις χρηματοδοτικές ανάγκες που δημιουργούνται και την κάλυψή τους, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί ακόμη και σε ορίζοντα εξαμήνου το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές του φυσικού αερίου με την αβεβαιότητα που έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και η ένταση των σχέσεων Δύσης – Ρωσίας. Το μέτρο προϋποθέτει αποζημίωση των μονάδων παραγωγής βάσει του μεταβλητού τους κόστους.

Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, και ο Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, μίλησαν στην ενημερωτική εκπομπή του OPEN Ώρα Έλλάδος σχετικά με την προσωρινή δικαστική απόφαση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, τονίζοντας πως δε θα διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε ιδιοκτήτη επιχείρησης.

 

Συγκεκριμένα η δικηγόρος αναφέρθηκε σε υπόθεση όπου κατατέθηκε αγωγή από ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν σταθερό και μετατράπη με κυμαινόμενη τιμολόγηση. Όπως είχε σημειώσει και στην πρώτη της δήλωση η δικηγόρος, δεν είχε πληρωθεί η ρήτρα γιατί ο καταναλωτής - ξενοδοχειακή επιχείρηση αμφισβητούσε τη νομιμότητά της γιατί αιφνιδιαστικά άλλαξε το συμβόλαιο με αποτέλεσμα να πάει σε άλλον πάροχο όμως ο παλιός όταν γίνεται η μετακίνηση έχει το δικαίωμα να δώσει εντολή στον ΔΕΔΔΗΕ να διακόψει το ρεύμα.

 

Έτσι από τη στιγμή που δεν πληρώθηκε η αιφνιδιαστική και υπέρογκη ρήτρα, ο καταναλωτής απευθύνθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο ώστε μέσω προσωρινής διαταγής να μη δοθεί η εντολή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος γιατί δεν πληρώθηκε μόνο η ρήτρα αναπροσαρμογής με το δικαστήριο να κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος για την επιχείρηση και έτσι να μη διακοπεί το ρεύμα εφόσον αμφισβητείται η νομιμότητα της ρήτρας.

 

Έτσι πρόκειται για μια απόφαση σταθμό όπου με αφορμή τη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα στην Αλεξανδρούπολη η οποία έχει συμβόλαιο με σταθερή χρέωση και ο ιδιώτης πάροχος αποφασίζει να αλλάξει αυτό το συμβόλαιο, το οποίο ποσό τίναζε στον αέρα τον προϋπολογισμό της επιχείρησης και τελικώς κρίθηκε ότι παρά τη μη καταβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής το δικαστήριο αποφάσισε να μην κοπεί το ρεύμα.

 

 

 

Τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αποφύγουν οι πολίτες τις «παγίδες» που κρύβουν τα συμβόλαια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εξήγησε ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, Νίκος Τσεμπερλίδης μιλώντας στην ΕΡΤ.

 

Όπως είπε, ο κ. Τσεμπερλίδης επειδή τώρα έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του ρεύματος, οι εταιρείες πάνε να αλλάξουν τους όρους στα συμβόλαια που έχουν σταθερό τιμολόγιο και τους όρους πάνε να τους αλλάξουν κρυφά.

 

Όσον αφορά στην παγίδα που κρύβει ένα σταθερό συμβόλαιο ρεύματος είπε ότι υπάρχει μια ειδοποίηση στα ψιλά γράμματα μέσα στον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτά δεν τα διαβάζει κανένας γιατί είναι επαναλαμβανόμενα ολόκληρο το 24μηνο που κρατάνε οι λογαριασμοί, συμπλήρωσε.


"Συνεπώς δεν ενημερώνεται ο καταναλωτής για έναν πολύ σημαντικό όρο του συμβολαίου που πάει να αλλάξει και αυτός είναι η τιμή" τόνισε και πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα παρότι είναι σταθερό το τιμολόγιο συμβολαίου το οποίο έχει και ρήτρες να αποχωρήσει, να το σπάσει μονομερώς.

 

Και αυτό διότι αλλάζει ένας βασικός όρος του συμβολαίου του καταναλωτή που είναι η τιμή, εξήγησε και τόνισε ότι αυτή την κρυφή ενημέρωση προσπαθούν να περάσουν οι εταιρείες.

 

Στη συνέχεια ρωτήθηκε τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής σε αυτήν την περίπτωση. Μπορεί να αρνηθεί να πληρώσει την αυξημένη τιμή του ρεύματος, να καταγγείλει την εταιρεία και να πάει σε άλλη εταιρεία, απάντησε.

Σοκ! Ο πλανήτης «γονατίζει» και οικονομικά! Τα εγχώρια νοικοκυριά θα κληθούν να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν ακόμη ένα «τσουνάμι» ακρίβειας, την ώρα που και η ανάπτυξη μοιάζει να υποχωρεί.


Με «σπασμένα φρένα» «τρέχουν» οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων: Είναι ενδεικτικό πως οι τιμές τους είναι δεκαπλάσιες σε σχέση με εκείνες πριν δύο χρόνια! Ουκρανία και Ρωσία «κόβουν» τις εξαγωγές πρώτων υλών, όπως το σιτάρι, αλλά και βιομηχανικά μέταλλα πυροδοτώντας νέες ανατιμήσεις!

 

Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού πλανάται πάνω από την Υφήλιο: Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή -με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία- δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία μέσα από την οποία θα έρθουν… τα πάνω- κάτω!

 

Απειλή ο στασιμοπληθωρισμός

 

Ήδη από τον «πληθωρισμό ζήτησης» έχουμε περάσει στον «πληθωρισμό κόστους» και αναβιώνει η απειλή του περιβόητου στασιμοπληθωρισμού.


«Η αγορά μετοχών παλεύει με το μεγάλο σοκ στην προσφορά εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των τιμών του πετρελαίου. Ανησυχεί ότι αυτό θα μπορούσε να μετατραπεί σε στασιμοπληθωριστικό σοκ αντί απλώς σε ένα σοκ πληθωρισμού», δήλωσε η Kathy Bostjancic, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Oxford Economics αποτυπώνοντας τις ανησυχίες που υπάρχουν.

 

Τι είναι ο στασιμοπληθωρισμός; Ουσιαστικά πιο αργή ανάπτυξη συνοδευόμενη με πιο επίμονο πληθωρισμό, με άλλα λόγια υψηλές τιμές σε πρώτες ύλες, αγαθά και υπηρεσίες, την ώρα που νέες δουλειές δεν θα ανοίγουν εύκολα.

 

Επί του παρόντος η εικόνα στις διεθνείς ενεργειακές –και όχι μόνον- αγορές είναι τρομακτική: Ράλι τιμών και κατάσταση εκτός ελέγχου, όσο βαθαίνει η ουκρανική κρίση. Είναι ενδεικτικό, πως η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατέγραψε δεκαπλάσια σε σχέση με δυο χρόνια πριν και επτά φορές επάνω από την αντίστοιχη τιμή πριν από έναν χρόνο.

 

Έσπασε κάθε ρεκόρ η τιμή του ρεύματος

 

Η χονδρική τιμή του ρεύματος σήμερα, Τρίτη, σπάζει όλα τα ρεκόρ έως τώρα. Διαμορφώνεται στα 426,9 ευρώ τη μεγαβατώρα, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,50% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή.
Η μέγιστη, εντός της ημέρας, προκαλεί ζάλη, καθώς ξεπερνά τα 600 ευρώ τη μεγαβατώρα.

 

Από τον Σεπτέμβριο πέρσι, οπότε άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονη η ενεργειακή κρίση, η υψηλότερη χονδρική τιμή καταγράφηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2021, στα 415,94 ευρώ τη μεγαβατώρα.
Τώρα, καταρρίπτεται κι αυτό το «οχυρό» και είναι άγνωστο πλέον πώς θα εξελιχθούν οι τιμές του ρεύματος, όσο βαθαίνει η ουκρανική κρίση.

 

Η σημερινή τιμή είναι περίπου επτά φορές επάνω από την αντίστοιχη τιμή στις 8 Μαρτίου 2021, οπότε ήταν στα 63,05 ευρώ/MWh και δέκα φορές επάνω από την τιμή στις 8 Μαρτίου 2020, που ήταν 44,45 ευρώ/MWh.

 

Στην υπόλοιπη Ευρώπη η εικόνα είναι ακόμη πιο τρομακτική. Όλες οι χώρες, πλην Γερμανίας, Ολλανδίας, Βουλγαρίας, έχουν τιμές που ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Οι τρεις προαναφερόμενες και εμείς είμαστε πάνω από τα 400 ευρώ. Εξαίρεση παραμένει η Πολωνία, που φαίνεται ότι δεν την αγγίζει ούτε η ουκρανική κρίση. Η χονδρεμπορική τιμή της είναι στα 171,9 ευρώ/MWh.

 

Πρωταθλήτρια, για σήμερα, στην Ευρώπη αναδεικνύεται η Ιταλία με 587,67 ευρώ τη μεγαβατώρα και ακολουθεί η Ελβετία με 574,54 ευρώ/MWh.

 

Στο εγχώριο μείγμα σχεδόν το μισό (48,80%), προέρχεται από το φυσικό αέριο. Ενίσχυση, όμως, παρουσιάζει ο λιγνίτης, κοντά στο 19%, με τις ΑΠΕ να παραμένουν χαμηλά, κοντά στο 22%.

 

Πλήγμα για σιτάρι, καλαμπόκι και ηλιέλαιο

 

Και νέες αναταράξεις όμως θα προκύψουν στις αγορές πρώτων υλών: Η Ουκρανία επέβαλε άδειες εξαγωγής σε βασικά γεωργικά της προϊόντα, σιτάρι, καλαμπόκι και ηλιέλαιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine, που επικαλείται κυβερνητική απόφαση που εκδόθηκε την Κυριακή Το έγγραφο ανέφερε ότι οι έμποροι θα χρειάζονταν επίσης άδειες για την εξαγωγή πουλερικών και αυγών, ανέφερε το πρακτορείο, όπως αναμεταδίδει το Reuters.

 

Η Ουκρανία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών και εξαγωγέων στον κόσμο σιτηρών και φυτικών ελαίων. Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλιελαίου στον κόσμο είχε επίσης δηλώσει ότι μπορεί να εξάγει περισσότερους από 60 εκατομμύρια τόνους σιτηρών, συμπεριλαμβανομένων 33 εκατομμυρίων τόνων καλαμποκιού και 23 εκατομμυρίων τόνων σιταριού την περίοδο Ιουλίου-Ιουνίου 2021/22.

 

Νωρίτερα την Κυριακή η Ουκρανία ανέστειλε τις εξαγωγές αρκετών γεωργικών προϊόντων λόγω της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα. Η κυβέρνηση ανέστειλε τις εξαγωγές σίκαλης, βρώμης, κεχριού, αλατιού, ζάχαρης, κρέατος και ζώων.

 

Η Ουκρανία εξήγαγε ιστορικά σιτηρά, φυτικά έλαια και άλλα τρόφιμα μέσω πλοίων. Οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι μπορούν να παραδίδουν σιτηρά στα σύνορα με τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Πολωνία, από όπου μπορούν να προωθηθούν σε λιμάνια και κόμβους μεταφοράς ευρωπαϊκών χωρών.

 

Το υπουργείο Γεωργίας είπε ότι η Ουκρανία είχε εξάγει 43 εκατομμύρια τόνους διαφόρων σιτηρών της περιόδου 2021/22 έως τις 23 Φεβρουαρίου. Να σημειωθεί ότι η Ουκρανία αύξησε την παραγωγή σιτηρών της κατά 32% το 2021 σε 85,7 εκατομμύρια τόνους.

Στη δίνη της ενεργειακής ακρίβειας βρίσκεται η Ελλάδα - Η χώρα μας είχε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο - Επεκτείνεται η επιδότηση στους λογαριασμούς και τον Μάρτιο

 

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ακρίβεια του ρεύματος αναδείχθηκε η Ελλάδα τον Φεβρουάριο, εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων στην Ουκρανία που κρατούν τις τιμές της ενέργειας στα ύψη.  Συγκεκριμένα, η μέση μηνιαία τιμή στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα διαμορφώθηκε στα 213,43 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Στην δεύτερη και τρίτη θέση με τις υψηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρέθηκαν η Ιταλία με 212,7 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, και Πορτογαλία, με 201,44 €/MWh, ενώ αντίθετα το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη τον περασμένο μήνα είχαν το Λουξεμβούργο (131,95 ευρώ/MWh), η Πολωνία (120,86 ευρώ/MWh) και η Δανία (110,25  ευρώ/MWh).

 

Στο ίδιο μοτίβο μπήκε και ο Μάρτιος, με τις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις. Οι χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις για σήμερα είναι η Ελβετία με 287,5€/MWh, η Ιταλία με 271,1€/MWh, η Σερβία με 270,6€/MWh και η Γαλλία με 270€/MWh.Με εξαίρεση την Πολωνία, καμία χώρα δεν κινείται κάτω από τα 215 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ η χώρα μας καταγράφει αύξηση 13%, με συνέπεια η ελληνική αγορά Επόμενης Ημέρας να αγγίζει σήμερα τα 255,4 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

 

Ειδικότερα, οι τιμές στην Ευρώπη διαμορφώνονται ως εξής από μέρα σε μέρα:

 

κλξ

 

Σκρέκας: Επέκταση των κρατικών επιδοτήσεων για τον Μάρτιο

 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο OPEN ανακοίνωσε την επέκταση των κρατικών επιδοτήσεων και για τον Μάρτιο, αναφέροντας πως αναμένεται να εξειδικευτεί ύψος της επιδότησης και οι δικαιούχοι τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχιστούν σίγουρα οι ενισχύσεις και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις», διευκρίνισε χαρακτηριστικά.

 

Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην πρόταση της Ελλάδας που συζητήθηκε στο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ τη Δευτέρα, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα» ήταν η μόνη χώρα που παρουσίασε μια ολοκληρωμένη θέση και τεκμηριωμένες προτάσεις για τη σύσταση ενός μηχανισμού ενεργειακής αλληλεγγύης απέναντι στην ενεργειακή κρίση σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα αξιοποιώντας το στο να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα τους λογαριασμούς ενέργειας».

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα είχε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και τον Ιανουάριο με μέση τιμή  τα 227,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τον Φεβρουάριο να κλείνει με ελαφρώς αποκλιμακωμένη τιμή. Για τον Φεβρουάριο, η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 kWh/μήνα ανερχόταν σε 39 ευρώ, για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 51 ευρώ ενώ για τους επαγγελματικούς καταναλωτές (Τιμολόγια αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, κ.α.), οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης ήταν 65 ευρώ/ΜWh.

 

www.imerisia.gr

 

 

«Έξτρα» κρατικές επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των επιχειρήσεων με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση, όπως για παράδειγμα οι φούρνοι, σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση τον Φεβρουάριο.


Το σχετικό αίτημα έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και θα αποφανθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Όσον αφορά στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά η κρατική συνεισφορά φαίνεται πως θα κυμανθεί σε ανάλογα επίπεδα με αυτά του Ιανουαρίου.

 

Επιδότηση των λογαριασμών ενέργειας και για τον Φεβρουάριο προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός με το ύψος των επιδοτήσεων να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τον τρέχοντα μήνα.

 

Παρ 'όλα αυτά για συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχει κατατεθεί αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν μεγαλύτερη επιδότηση. Οι αποφάσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

 

Το σχέδιο για τις εκπτώσεις στις επιχειρήσεις

 

Συγκεκριμένα, η τελευταία επιδότηση για ηλεκτρικό ρεύμα στις επιχειρήσεις ήταν οριζόντια για όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά κλπ) ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση) και είχε καθοριστεί στα 65€/MWh.

 

Ανάλογο ποσό αναμένεται να δοθεί και για τον Φεβρουάριο (καταναλώσεις Ιανουαρίου) με την διαφορά ότι οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλή εξάρτηση από την ενέργεια (πχ φούρνοι) θα έχουν αύξηση στην επιδότηση, καθώς σκοπός είναι να «καλυφθεί» το 75% της αύξησης που προκύπτει στους λογαριασμούς λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής, αντί 50% που περίπου είναι τώρα

 

Η επιδότηση για φυσικό αέριο για διαμορφώνεται στα 30 €/MWh.

 

Τι θα ισχύσει για τα νοικοκυριά

 

Αλλά και για τα οικιακά τιμολόγια η κρατική συνεισφορά για τον επόμενο μήνα, αναμένεται να είναι ίδια με εκείνη του Ιανουαρίου.

 

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στα νοικοκυριά η επιδότηση δίνεται μόνο στην κύρια κατοικία και είναι κλιμακωτή.

 

Για τον μήνα Ιανουάριο, λοιπόν ισχύει επιδότηση σε όλες τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο E1 ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου.

 

Η επιδότηση είναι, μάλιστα, κλιμακωτή, ώστε να κινητροδοτείται η εξοικονόμηση ενέργειας:

 

Οι πρώτες 150 KWh κατανάλωσης ανά μήνα επιδοτούνται με 160 €/MWh.
Για μηνιαία κατανάλωση από 151-300KWh επιδοτείται με 120 €/MWh.
Άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση αντιστοιχεί σε 42 ευρώ για τις πρώτες 300KWh.

 

Στα νοικοκυριά ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επιδότηση ανέρχεται στα 180 €/ MWh, με άλλα λόγια η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ αντιστοιχεί σε 54 ευρώ για τις πρώτες 300KWh.

 

Τι εκπτώσεις είχαν προηγηθεί στους λογαριασμούς ρεύματος

 

Να υπενθυμίσουμε πως για τους λογαριασμούς του Δεκεμβρίου το ύψος της στήριξης στους λογαριασμούς ρεύματος –δεδομένου ότι οι τιμές χονδρικής ήταν σε υψηλά επίπεδα- διαμορφώθηκε από 130 ευρώ/MWh τον Νοέμβριο, σε 165 ευρώ/MWh για τις πρώτες 300 kWh. Ως εκ τούτου η επιδότηση ανήλθε σε 49,5 ευρώ από 39 ευρώ.

 

Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), η στήριξη τον Δεκέμβριο αυξήθηκε σε 185 ευρώ/MWh από 150 ευρώ/MWh. Το ύψος της επιδότησης διαμορφώθηκε σε 55,5 ευρώ τον μήνα από 45 ευρώ τον μήνα.

 

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας –ταυτόχρονα- για τους καταναλωτές φυσικού αερίου προσέφερε έκπτωση 16% στη χονδρική τιμή προμήθειας για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και 40% για τον Δεκέμβριο.

 

Από το μέτρο αυτό προέκυψε έκπτωση για όλους τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου, η οποία διαμορφώθηκε σε 11 ευρώ ανά θερμική MWh τον Οκτώβριο, σε 16 ευρώ ανά θερμική MWh τον Νοέμβριο και σε 34 ευρώ ανά θερμική MWh τον Δεκέμβριο.

 

Να σημειωθεί ακόμη, πως η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση που έγινε τον Σεπτέμβριο είχε διαμορφωθεί στα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κατανάλωση έως 300 κιλοβατώρες το μήνα: Με άλλα λόγια η έκπτωση που είδαν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς ήταν 9 ευρώ!

 

Για τον Οκτώβριο η επιδότηση αυξήθηκε στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κατανάλωση έως 300 κιλοβατώρες το μήνα. Πρακτικά η επιδότηση ανέβηκε από τα 9 στα 18 ευρώ το μήνα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

O Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει σχετικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Για τη χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος, θα υποβάλλονται αιτήσεις με συνημμένα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, τα οποία θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.237/13291/07-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΩΛΩΨΠ-ΓΟΣ) απόφαση του κ. Δημάρχου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.

Σημαντική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης, αποτελεί η αποσύνδεση να αφορά στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας και να έχει πραγματοποιηθεί πριν τις 30/04/2020.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης, τα κριτήρια ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθύνεστε  στο Κέντρο Κοινότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, και από ώρα 8:00 π.μ. έως και  14:00 μ.μ., τηλέφωνο επικοινωνίας 23330 – 53071 και 53072 από  Δευτέρα έως και Παρασκευή) ή να συμβουλευτείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 /14-07-2020), στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3088/ 24- 07- 2020).

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΚΥΡΙΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 21/09/2018

O Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει σχετικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/Β/18-01-2019, η διαδικασία επανασυνδέσεων επεκτείνεται και σε καταναλωτές, των οποίων η παροχή ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών έως και τις 31-10-2018, με την προϋπόθεση να αφορά στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Για τη χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος, θα υποβάλλονται αιτήσεις με συνημμένα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, τα οποία θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.145/9701/09-05-2018 Απόφαση του κ. Δημάρχου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθύνεστε στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, και από ώρα 8:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ., τηλέφωνο επικοινωνίας 23330 – 53071 και 53072 από Δευτέρα έως και Παρασκευή).

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας