Τίτλοι Ειδήσεων

 

Δύο νέες ευκαιρίες έχουν οι χιλιάδες οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίοι είτε δεν πρόλαβαν να ενταχθούν στις 120 δόσεις είτε απώλεσαν τη ρύθμιση στην πορεία.

Με εγκύκλιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αποσαφηνίζονται οι οφειλέτες οι οποίοι μπορούν να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, εφόσον την έχασαν για διαφόρους λόγους και ανάλογα με την περίπτωση, έχουν στη διάθεσή τους, δύο καταληκτικές προθεσμίες. Η πρώτη είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 και η δεύτερη μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

Στόχος είναι η διευκόλυνση των χιλιάδων οφειλετών που έχασαν την αρχική ρύθμιση, αλλά και παράλληλα, η αύξηση των εισπράξεων από το ΚΕΑΟ και η βελτίωση του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ.

Η επανένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχει κόστος, καθώς ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει το σύνολο των μηνιαίων δόσεων, που αναλογούν από την ημερομηνία που απώλεσε τη ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι το τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου, είχαν βρεθεί εκτός ρύθμισης των 120 δόσεων, πάνω από 22.000 οφειλέτες του ΕΦΚΑ και μάλιστα σε λίγους μήνες, καθώς η ρύθμιση των 120 δόσεων ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τα τέλη Μαΐου του 2029.

Η εγκύκλιος του ΚΕΑΟ

Με την εγκύκλιο του ΚΕΑΟ διευκρινίζεται ότι ισχύουν δύο προθεσμίες και συγκεκριμένα, όπως εξηγεί:

 • Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4647/2019, στο άρθρο 13 του ν.4611/2019 προστέθηκε παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν.4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, μπορούσαν να επανενταχθούν σ’ αυτή, μέχρι 31/5/2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης, οφειλών.
 • Με τις κοινοποιούμενες (νέες) διατάξεις η προαναφερόμενη παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.4611/2019 αντικαθίσταται, προκειμένου οι οφειλέτες που απώλεσαν ανυπαίτια τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν.4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, να μπορούν να επανενταχθούν σ’ αυτήν μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.
 • Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιούμε τις οδηγίες που δόθηκαν με την αρ. 52/2019 εγκύκλιό μας μόνο ως προς την καταληκτική ημερομηνία επανένταξης στη ρύθμιση του ν.4611/2019, η οποία ορίζεται στην 31 η Μαρτίου 2020.
 • Ευνόητο είναι ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και με την καταβολή των απαιτητών ποσών (απαιτητές δόσεις και τυχόν νέες βεβαιωμένες εκτός ρύθμισης οφειλές.)

Ποιούς αφορά

Αναλυτικότερα, οι οφειλέτες που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5 του ν. 4611/2019 και αφορά η διάταξη του νέου ασφαλιστικού νόμου είναι οι ακόλουθοι:

 • Οφειλές μη μισθωτών: Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
 • Οφειλές προς Ο.Γ.Α.: Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισμένων προς Ο.Γ.Α., που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
 • Οφειλές εργοδοτών:  Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
 • Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές: Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο έως και 31.12.2018 δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών.

Έως τις 31 Μαρτίου του 2020 μπορούν οι εργοδότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως αναφέρεται στον νέο ασφαλιστικό νόμο.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή αφορά τους εργοδότες που έχουν οφειλές προς το τέως ΙΚΑ και τους αυταπασχολούμενους οφειλέτες του τέως ΟΑΕΕ και του τέως ΕΤΑΑ, αλλά και του τέως ΟΓΑ , αυτών που έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επιπλέον επισημαίνεται πως μετά την προθεσμία αυτή, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα ενεργοποιήσει την διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης.

Βασική προϋπόθεση πάντως για την επανένταξη στη ρύθμιση είναι η πληρωμή όλων των δόσεων που χάθηκαν, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

Η δεύτερη ευκαιρία λήγει στις 31 Μαΐου - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι μπορούν να ρυθμίσουν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επανένταξη στις 120 δόσεις των ασφαλισμένων που μπήκαν στη ρύθμιση και την έχασαν. Το «παράθυρο» επανένταξης στην ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία άνοιξε πρόσφατα με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Χρήση της δεύτερης ευκαιρίας μπορούν τώρα να κάνουν 31.000 οφειλέτες Ταμείων –εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες– οι οποίοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων με ή χωρίς επανυπολογισμό και στη συνέχεια έπαψαν να την εξυπηρετούν. Οι αιτήσεις επανένταξης θα υποβάλλονται έως τις 31 Μαίου του 2020.

Η αίτηση επανένταξης υποβάλλεται χειρόγραφα με φυσική παρουσία του οφειλέτη στις περιφερειακές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, όπως επίσης και στις τοπικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ. Βασική και μόνη προϋπόθεση είναι να εξοφληθεί πλήρως το σύνολο των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και τυχόν νέες βεβαιωμένες εκτός ρύθμισης οφειλές. Δηλαδή ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώσει όλες τις δόσεις που έχει χάσει και τις εισφορές του 2019 που τυχόν δεν έχει πληρώσει.

Στο πλαίσιο αυτό όσοι σπεύσουν να υποβάλουν την αίτηση επανένταξης μέχρι την Τρίτη 31/12, δηλαδή εντός του Δεκεμβρίου, θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ όλες τις δόσεις που οφείλουν έως και τη δόση του περασμένου Νοεμβρίου. Οι εργοδότες που επιθυμούν να επανενταχθούν θα πρέπει να καταβάλουν και τις τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους για το 2019 στο σύνολό τους. Αντίθετα, οι μη μισθωτοί δεν υποχρεούνται σε εφάπαξ καταβολή τυχόν οφειλών από απλήρωτες φετινές εισφορές, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η μεγάλη ετήσια εκκαθάριση με βάσει τα εισοδήματα του 2018. Υπενθυμίζεται πως οι οφειλές των μη μισθωτών βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ μετά την ετήσια εκκαθάριση.    

Η επανένταξη είναι άμεση για όσους είχαν αρχικά ενταχθεί στη ρύθμιση μετά τις 10 Αυγούστου, καθώς το δοσολόγιό τους έχει εξαρχής υπολογιστεί με το νέο επιτόκιο 3%. Αντίθετα, η επανένταξη των οφειλετών που έχουν αρχική απόφαση υπαγωγής πριν από τις 10 Αυγούστου – το δοσολόγιο είχε αρχικά υπολογιστεί με επιτόκιο 5% – απαιτεί επικοινωνία με τα κεντρικά και γι αυτό δεν ολοκληρώνεται αυτόματα.

Η εγκύκλιος με τις οδηγίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που εκδόθηκε χθες «κλειδώνει» τη διαδικασία και δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους ασφαλισμένους οφειλέτες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 • Μετά την υποβολή της αίτησης για επανένταξη, η απολεσθείσα ρύθμιση θα ενεργοποιείται απευθείας από τις αρμόδιες για τη ρύθμιση περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ ή τοπικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση φέρει ημερομηνία από 10/8/2019 και μετά, αφορά δηλαδή περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 72 του ν.4623/2019 σχετικά με το επιτόκιο της ρύθμισης.
 • Για τις αποφάσεις ρύθμισης που είχαν εκδοθεί πριν από την 10/8/2019, η ενεργοποίηση της ρύθμισης θα ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ ή τοπικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας (Help desk) της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ όπου πρέπει να αποστέλλεται σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.

Δυνατότητα επανένταξης έχουν τώρα 14.000 εργοδότες (ΙΚΑ) και 16.000 μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ) που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να την εξυπηρετήσουν, είτε επειδή αδυνατούσαν να πληρώσουν τη μηνιαία δόση είτε τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του 2019 ή και τα δύο μαζί (το τελευταίο αφορά κυρίως εργοδότες). Η επανένταξη θα γίνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους ο ασφαλισμένος εντάχθηκε αρχικά στην ρύθμιση. Δηλαδή, αν ο ελεύθερος επαγγελματίας είχε επιλέξει ρύθμιση χωρίς επανυπολογισμό δεν μπορεί τώρα να ενταχθεί με επανυπολογισμό. Αντίστοιχα, αν στην αρχική του αίτηση είχε επιλέξει το διπλό «κούρεμα» του επανυπολογισμού αυτό θα διατηρήσει και κατά την επανένταξή του.

Συνέπειες απώλειας

Προσοχή, όσοι δεν αξιοποιήσουν το «παράθυρο επανένταξης» που ανοίγει για τις 120 δόσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο σημαντικής αύξησης των οφειλών τους. Η νέα ευκαιρία είναι ζωτικής σημασίας κυρίως για όσους επαγγελματίες του πρ. ΟΑΕΕ έχασαν τη ρύθμιση, καθώς κινδυνεύουν με πλήρη αναβίωση της παλαιάς οφειλής πριν το διπλό κούρεμα προσαυξήσεων και βασικού χρέους μέσω του επανυπολογισμού. Αυτό σημαίνει πως το χρέος μπορεί να αυξηθεί για όσους εγκαταλείπουν οριστικά τις 120 δόσεις έως και 67%. Δεν φαίνεται να είναι λίγοι, άλλωστε, αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση από παρανόηση, καθώς θεωρούσαν πως μπορούν να πληρώσουν την πρώτη δόση μέχρι τέλη Δεκεμβρίου… 

Παράταση

Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση έδωσε παράταση μέχρι 31 Μαΐου 2020 και σε 50.000 ασφαλισμένους οφειλέτες που δεν μπορούν ακόμη να οριστικοποιήσουν την ένταξή τους για τεχνικούς λόγους. Πρόκειται κυρίως για επαγγελματίες των πρ. ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ, που έκαναν μέχρι 7 Οκτωβρίου το πρώτο βήμα στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό των παλαιών οφειλών τους ή για την επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό να ολοκληρωθούν πλήρως οι απαιτούμενες διαδικασίες με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν την ρύθμιση χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Αν δεν προσδιοριστούν και αναρτηθούν οι οφειλές τους, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν με ή χωρίς επανυπολογισμό το τελευταίο βήμα ένταξης. Σε αυτόν τον πληθυσμό δίνεται 5μηνο περιθώριο χρόνου έως 31 Μαΐου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο του ΚΕΑΟ, «η παράταση δόθηκε προκειμένου να μη χάσουν οι οφειλέτες μη μισθωτοί και πρώην ΟΓΑ το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, αλλά σε μη ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης της οφειλής τους από τον ΕΦΚΑ». Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 7ης Οκτωβρίου εντάχθηκαν στις 120 δόσεις 432.550 οφειλέτες.

Πάνω από 88% των αιτήσεων με χρέη 4,52 δισ. ευρώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε τελικό στάδιο με έγκριση από το ΚΕΑΟ. Εκκρεμεί η επεξεργασία και η ανάρτηση οφειλών για περίπου 50.000 αιτήσεις, κάτι που δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί στο σύνολό του για τεχνικούς λόγους μέχρι τέλη Δεκεμβρίου και γι αυτό δίνεται ανάσα έως τις 31 Μαίου.

Υπενθυμίζεται πως η ρύθμιση των 120 δόσεων περιλαμβάνει οφειλές από την εποχή της δραχμής και για ορισμένους κλάδους –όπως, για παράδειγμα, δικηγόρους Αθηνών ή επαρχίας, γιατρούς του πρ. ΤΣΑΥ κ.ά. – τα αρχεία δεν είναι πλήρη ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια και να αναρτηθούν οι παλαιές οφειλές μέχρι το 2017. Ο εν λόγω πληθυσμός περιμένει με αγωνία την ανάρτηση των οφειλών του στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για να ρυθμίσει στο ΚΕΑΟ.

Οι εν λόγω οφειλέτες πρέπει να παρακολουθούν την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ώστε όταν οριστικοποιηθούν και αναρτηθούν οι οφειλές τους να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να οριστικοποιήσουν –αν δεν το έχουν ήδη κάνει– την αίτηση στον ΕΦΚΑ και, ακολούθως, να υποβάλουν την τελική αίτηση για ρύθμιση στο ΚΕΑΟ.

 • 86.000 εργοδότες (ΙΚΑ) – ρυθμίστηκαν 2,5 δισ. (εισπράχθηκαν 202,4 εκατ.)
 • 200.000 ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕ) – ρυθμίστηκαν 1,5 δισ. (εισπράχθηκαν 89 εκατ.)
 • 80.000 αγρότες (ΟΓΑ) – ρυθμίστηκαν 252,6 εκ. (εισπράχθηκαν 12,7 εκατ.)
 • 13.000 επιστήμονες (ΕΤΑΑ) – ρυθμίστηκαν 87,3 εκατ. (εισπράχθηκαν 6,7 εκατ. )
 • Διαγράφησαν χρέη 903 εκατ. ευρώ από τον επανυπολογισμό των επαγγελματιών του πρ. ΟΑΕΕ.

ethnos.gr

Παράταση άρον-άρον της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι τον Μάιο ενώπιον του κινδύνου να τιναχθούν στον αέρα τα έσοδα του ΕΦΚΑ.

Αιμορραγεί η ρύθμιση των 120 δόσεων των χρεών προς τα ταμεία, καθώς, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, μέχρι τον Σεπτέμβριο βγήκαν εκτός ρύθμισης πάνω από 20.000 οφειλέτες!

Στο πλαίσιο αυτό και ενώπιον του κινδύνου να βγούν εκτός ρύθμισης και άλλοι οφειλέτες και να τιναχθούν στον αέρα τα έσοδα του ΕΦΚΑ, το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να ανοίξει ξανά τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ταμεία.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, από τους συνολικά 432.550 οφειλέτες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, από τις 22 Μαΐου που άνοιξε η σχετική εφαρμογή, μέχρι αι τις 30 Σεπτεμβρίου τέθηκαν εκτός ρύθμισης των 120 δόσεων, 22.389 οφειλέτες!

Το συνολικό ποσό που είχαν ρυθμίσει ανέρχεται σε 370,7 εκατ. ευρώ και η εξέλιξη αυτή αποτελεί ηχηρό καμπανάκι για τη συνέχεια, καθώς φοβούνται ότι στη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης, θα υπάρξουν και άλλες διαρροές οφειλετών.

Μέχρι και τώρα στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν ενταχθεί 430.000 οφειλέτες και το συνολικό ποσό που ρύθμισαν ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα μικρό ποσοστό των συνολικών χρεών προς τα Ταμεία, που ανέρχονται σε 35,54 δισ. ευρώ και φυσικά τα περισσότερα, 31 δισ. ευρώ, είναι εκτός ρυθμίσεων και δύσκολα θα εισπραχθούν ποτέ.

Η παράταση έως τον Μάιο

Προκειμένου να ανακοπεί η αιμορραγία της ρύθμισης των 120 δόσεων, με το πολυνομοσχέδιο «σκούπα» που κατατέθηκε στη Βουλή τη νύχτα της Παρασκευής, προβλέπεται παράταση για την ένταξη οφειλετών στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ταμεία.

Ειδικότερα, κατ΄ αρχήν παρέχεται η δυνατότητα να διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ μέχρι τις 31 Μαΐου 2020 αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2019, για τους οφειλέτες που είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Επίσης μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, μπορούν να επανενταχθούν στη ρύθμιση, όσοι εντάχθηκαν στις 120 δόσεις αλλά την έχασαν για διάφορους λόγους.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο του άρθρου 39 του νομοσχεδίου που αναφέρεται στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ταμεία είναι το ακόλουθο:
«1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.
2.     Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕφΚΑ (Ιο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31.5.2020.
3.     Οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2,3,4 και 5 του ν. 4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύναται να επανενταχθούν σ' αυτή, μέχρι την ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ».

sofokleouin.gr

Παράταση στις 120 δόσεις μέχρι 31.5.2020 για όσους έχουν κάνει αίτηση μέχρι 30.9.2019. Δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν την ρύθμιση μέσα στο 2019.

Παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου του 2020 η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) όπως αποκάλυψαν πρώτα τα Dikaiologitika News

Αυτό ορίζει στα θέματα του υπουργείου Εργασίας το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις" και ψηφίζεται την Τρίτη.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όσους έχουν κάνει αίτηση την πρώτη αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση μέχρι 30.9.2019 αλλα επειδή δεν έχει οριστεί η οφειλή από τους ασφαλιστικούς φορείς δίνεται παράταση για την αίτηση στο ΚΕΑΟ. Πρόκειται για την δεύτερη παράταση καθώς η πρώτη λήγει 31.12.2019.

Παράλληλα δίνεται παράταση μέχρι 31.5.2020 σε όσους έχασαν την ρύθμιση εντός του 2019 να καταβάλλουν το σύνολο των δόσεων για να επανέλθουν στην ρύθμιση.

Ειδικότερα ορίζεται ότι «παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης έως την 31-5-2020, στη ρύθμιση οφειλών προς ΦΚΑ, για τους οφειλέτες, που είχαν ενταχθεί στην ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν.4611/2019 και την απώλεσαν (μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, εργοδότες κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών».

Επίσης ορίζεται παράταση των συμβάσεων των 341 εργαζομένων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας έως ότου τοποθετηθούν οι επιτυχόντες μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στις απαιτούμενες θέσεις. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει έως τις 15.6.2020.

Ακόμη προβλέπεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους 30 ευρώ μέχρι 7 ελέγχους το μήνα σε όσους διενεργούν ελέγχους και 30 ευρώ μεχρι 5 ελέγχους σε όσους συμμετέχουν.
Επειδή όμως αυτοί που διενεργουν έλεγχους, 7 το μήνα, υπόκεινται στο όριο των 2.400 ευρώ το χρόνο το όριο θα διαμορφώνεται πλέον στα 2.520 ευρώ το χρόνο για τους ελέγχους αυτούς.

Η ελεγκτική αυτή αποζημίωση δεν συγκαταλέγεται στις τακτικές αποδοχές και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις.

Ακόμη, παρατείνεται για ένα χρόνο, έως τις 31/12/2020 η προθεσμία εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας κλπ, και προς ασφαλισμένους των ταμείων, με εξαίρεση τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΠΑΔ, του Οίκου Ναύτου και του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Σε πλήρης διάψευση προχώρα το υπουργείο Εργασίας για όσα γράφονται και αναφέρονται για το ενδεχόμενο τιτλοποίησης οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται το υπουργείο Εργασίας παράμονή της λήξης της ρύθμισης οφειλών των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε τιτλοποίηση οφειλής.

Όπως μας αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο καθώς κλείνει το μάτι στους μεγάλοφειλέτες καλώντας τους να μην πάνε στην ρύθμιση και να έρθουν μετά να τους τιτλοποίησουν την οφειλή, δηλαδή να τους μειώσουν την οφειλή! Έτσι κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ερωτηθέντες σχετικά, διαψεύδουν το περιεχόμενο δημοσιεύματος κυριακάτικης εφημερίδας σχετικά με ενδεχόμενο σχέδιο τιτλοποίησης οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία.

Τονίζεται ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων η οποία λήγει στις 30/9 είναι η τελευταία, η μοναδική και η πιο ευνοϊκή για όλους ώστε να ρυθμίσουν τα χρέη τους στα ασφαλιστικά ταμεία.
Παραπέμπουν δε στην πρόσφατη και ρητή δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού από βήματος ΔΕΘ ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι η τελευταία ευκαιρία για όλους και ότι δεν θα υπάρξει άλλη.

 

Μια δεύτερη ευκαιρία ένταξης στη ρύθμιση σε έως 120 δόσεις των οφειλών προς τα Ταμεία και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση, με διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, σε περισσότερους από 600.000 επιστήμονες των οποίων τα συνολικά χρέη δεν απεικονίζονται στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή έχει εισάγει σχετικό άρθρο για να δώσει λύση. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι “για τους οφειλέτες όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, η καταληκτική ημερομηνία (30 Σεπτεμβρίου 2019) αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ( 1 Σdefteri-efkairia-entaxis-stis-120-doseis-gia-600000-ofeiletes-poiΤΑΔΙΟ).

Στις περιπτώσεις αυτές "η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά την καταληκτική ημερομηνία, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΑΟ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019”.

Ωστόσο ακόμη και με τη διάταξη αυτή το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ριζικά, δεδομένου ότι οι οφειλέτες δεν μπορούν πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου να δουν συνολικά τα χρέη τους. Δεν αποκλείεται δε με την πρώτη αίτηση να εγκλωβιστούν σε μια διαδικασία – ρύθμιση, η οποία όταν αποκτήσουν πρόσβαση στις συνολικές οφειλές, ενδέχεται να αποδειχθεί ότι τους είναι ασύμφορη”.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα "Δημοκρατία"

Σε λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης η εφαρμογή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (aade.gr).

Πλέον οι φορολογούμενοι που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Με την προθεσμία να εκπνέει κανονικά στις 30 Σεπτεμβρίου, στην απόφαση που υπογράφουν οι Απόστολος Βεσυρόπουλος και Γιώργος Πιτσιλής αποσαφηνίζεται το νέο πλαίσιο της ρύθμισης.

Ειδικότερα:

 • Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή τελωνείο ή άλλη υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή και η επιλογή του ποσού από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού που επιλέγει ο οφειλέτης.
 • Η μείωση του τόκου στο 3% από 5% γίνεται αυτοματοποιημένα μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.
 • Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
 • Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφειλέτης εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του Taxisnet στον δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση την οποία γνωστοποιεί στην τράπεζα ή σε τρίτο εντός μηνός από την έκδοσή της, με κάθε πρόσφορο μέσο. Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση («Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου – ΤΟΚ») προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του τρίτου.

Ιδιαίτερη έμφαση στην ελεύθερη οικονομία και στην μικρομεσαία τάξη δίνει στις καθημερινές επαφές του ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας και συζητά με αυτοαπασχολούμενους για αυτά που τους πονάνε και αυτά που ο ίδιος και η ΝΔ προτείνουν και δεσμεύονται.

Μεταξύ των συζητήσεων αυτών, πολύ κουβέντα γίνεται για τις 120 δόσεις και εκεί ο Τάσος Μπαρτζώκας είναι ξεκάθαρος: “Χρειάζεται μια γενναία, συνολική, ρύθμιση, η οποία να τραβάει μια γραμμή με το παρελθόν”.

Σε σχετική του δήλωση ο Τάσος Μπαρτζώκας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το χρέος σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχει εκτοξευτεί στα 140 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 55 δισεκατομμύρια (64%) από το 2014 λόγω της υπερφορολόγησης και οι μισοί φορολογούμενοι χρωστάνε στην εφορία περίπου 104 δισ. Ευρώ.

Ποια είναι η λύση; Σίγουρα όχι τα μερεμέτια και οι προχειροδουλειές. Χρειάζεται μια γενναία, συνολική, ρύθμιση, η οποία να τραβάει μια γραμμή με το παρελθόν και να δίνει πραγματική ευκαιρία στους οφειλέτες. 

Τα θέματα της ρύθμισης των 120 δόσεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστά, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς πάνω στο θέμα, ξεκινώντας από το βασικό: Να ισχύουν οι 120 δόσεις για όλους, ιδιώτες και επιχειρήσεις!

Από την άλλη, πώς να είναι κάποιος συνεπής στις δόσεις του, όταν η υπερφορολόγηση του στοιβάζει κι άλλα βάρη; Να γιατί η δέσμευσή μας για μείωση στους φόρους είναι κι για αυτό το λόγο ζωτικής σημασίας.

Με λίγα λόγια, μειώνουμε τους φόρους και τις εισφορές, διατηρούμε το αφορολόγητο, ώστε οι Έλληνες να πληρώνουν λογικούς φόρους, όχι να πνίγονται από αυτούς. Με σαφείς δεσμεύσεις και ξεκάθαρο πρόγραμμα, η ΝΔ έρχεται να βάλει τέλος στους πειραματισμούς στις πλάτες των οικονομικά ασθενέστερων».

Περισσότερες από 135.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τους οφειλέτες για την υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών στην εφορία σε έως 120 δόσεις, ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών που έχει ρυθμιστεί υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ ,όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Στην εγκύκλιο της Αρχής για τη ρύθμιση των χρεών σε έως 120 δόσεις μεταξύ άλλων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

α) Υποχρεωτικά:

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

Ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλές, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης και

- τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου

- έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

2. Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που βεβαιώθηκαν έως την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής, εφόσον αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

3. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ήδη ρυθμισμένων κατά την ημερομηνία της αίτησης οφειλών επέρχεται απώλεια των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών και των ευεργετημάτων αυτών. Η απώλεια επέρχεται αυτοματοποιημένα με την επικύρωση της νέας ρύθμισης, δηλαδή μετά την πίστωση της πρώτης δόσης αυτής.

4. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας/ενός Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές ρυθμίζονται ανά Υπηρεσία.

5. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει να υπαγάγει στη ρύθμιση ορισμένες μόνο από τις προαιρετικά υπαγόμενες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία. Στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία υποβάλλεται η αίτηση και στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ευθύνη για την καταβολή μέρους προαιρετικά εντασσόμενης στη ρύθμιση οφειλής.

6. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους:

- ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται),

- τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη, κατά το μέρος της ευθύνης τους.

- οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής κατά το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας,

- οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση.

7. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση εξαιρούνται:

- Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

8. Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία

α) Ρυθμίζονται:

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

- το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Τελωνειακού Κώδικα.

β) Δεν Ρυθμίζονται:

- οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος.

- το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα.

9. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Σελίδα 1 από 3

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας