Τράπεζες: Όχι άλλα «λουκέτα» σε καταστήματα - Θα μειώσουν προσωπικό

Τράπεζες: Όχι άλλα «λουκέτα» σε καταστήματα - Θα μειώσουν προσωπικό

Οι διοικήσεις θεωρούν ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω συρρίκνωση των δικτύων , αλλά ανανέωση προσωπικού και μείωση του αριθμού υπαλλήλων ανά κατάστημα.

 

Ύστερα από μια περίοδο σαρωτικής μείωσης καταστημάτων και προσωπικού, όπου έκλεισε το ένα τέταρτο των τραπεζικών καταστημάτων, οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών εκτιμούν ότι έχουν φθάσει πλέον κοντά στα ιδανικά μεγέθη δικτύων και δεν θα χρειασθεί να κλείσει σημαντικός αριθμός καταστημάτων στο εξής. Όμως, δεν παύουν να επιδιώκουν την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών, που είναι ήδη οι χαμηλότερες στην ευρωζώνη σε σχέση με τα έσοδά τους. Θα επιτύχουν αυτόν τον στόχο μειώνοντας περαιτέρω το προσωπικό ανά κατάστημα.

 

Όπως τονίσθηκε χθες σε συζήτηση που οργάνωσε η Capital Link με συμμετοχή των οικονομικών διευθυντών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η πολιτική της συρρίκνωσης του δικτύου καταστημάτων έχει φθάσει στα όριά της, ενώ ήδη η σχέση λειτουργικών δαπανών προς έξοδα έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλά ποσοστά, της τάξεως του 30% με 40%. Οι τράπεζες θα συνεχίσουν την προσπάθεια για βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, αλλά αυτό θα γίνει πλέον μέσα από την περαιτέρω ψηφιοποίηση των εργασιών τους, που θα επιτρέψει να απασχολούνται λιγότεροι υπάλληλοι σε κάθε κατάστημα.

 

Αυτό ήδη μεταφράζεται σε νέα οργάνωση των τραπεζικών καταστημάτων, σε δύο άξονες:

 

Όλο και περισσότερα καταστήματα των δικτύων είναι πλέον ηλεκτρονικά καταστήματα που λειτουργούν ουσιαστικά χωρίς προσωπικό.


Στα «κανονικά» τραπεζικά καταστήματα, οι τράπεζες ήδη μειώνουν προσωπικό που διεκπεραίωνε καθημερινές συναλλαγές, όπως οι ταμίες, και απασχολούν τους απαραίτητους υπαλλήλους για εργασίες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.


Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουν όχι μόνο τα κόστη λειτουργίας των καταστημάτων να περιορίζονται, αλλά και κάθε κατάστημα να γίνεται πιο κερδοφόρο για την τράπεζα.

Στο νέο περιβάλλον, οι τράπεζες δεν δίνουν πλέον προτεραιότητα στην απομάκρυνση υπαλλήλων με προγράμματα εθελουσίας εξόδου, αλλά στην προσέλκυση νέων και ταλαντούχων υπαλλήλων και στελεχών, που θα αποδίδουν καλύτερα και στο νέο, ψηφιακό περιβάλλον λειτουργίας. Όπως τονίσθηκε στο χθεσινό πάνελ, για την προσέλκυση ταλέντων οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να προσφέρουν καλύτερα πακέτα αμοιβών, οι οποίες όμως θα συνδέονται με την απόδοση (μπόνους κ.λπ.).

 


Τα ιδανικά δίκτυα για τις τράπεζες: Πόσο έχουν συρρικνωθεί

 

Οι τραπεζικές διοικήσεις εκτιμούν ότι έχουν φθάσει πλέον στα ιδανικά (optimal) μεγέθη δικτύων για τις παρούσες συνθήκες. Εθνική και Πειραιώς έχουν πλέον λιγότερα από 400 καταστήματα, ενώ Alpha και Eurobank λιγότερα από 300.

 

Η περίοδος της πανδημίας και η απότομη μετάβαση στις ψηφιακές συναλλαγές (που είχε αρχίσει νωρίτερα, μετά την επιβολή των capital controls) επέτρεψε στις τράπεζες, παρότι είχαν ήδη μειώσει δραματικά τα καταστήματα και το προσωπικό τους μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, να «ψαλιδίσουν» το δίκτυο καταστημάτων τους κατά 25% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

 

Ειδικότερα, σε μία τριετία, από το τέλος του 2019, έως το τέλος του 2023 τα καταστήματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μειώθηκαν από 1648 σε 1224, δηλαδή έκλεισαν 424 καταστήματα. Ο αριθμός των υπαλλήλων μειώθηκε από 35.033 στο τέλος του 2019 σε 25.675 στο τέλος του 2023, δηλαδή χάθηκαν 9.358 θέσεις εργασίας, μια μείωση κατά 26,7%.

 

Μετά από αυτό το «κούρεμα» σε δίκτυα και προσωπικό, η εικόνα των συστημικών τραπεζών στο τέλος του 2023 ήταν η εξής:

 

Η Πειραιώς, που παραμένει η πιο «πλούσια» τράπεζα σε δίκτυο και προσωπικό, είχε 378 καταστήματα και 7.349 υπαλλήλους. Το 2019, η τράπεζα είχε 527 καταστήματα και 10.734 υπαλλήλους, δηλαδή μείωσε κατά 149 τα καταστήματα και κατά 3.385 άτομα το προσωπικό της.


Η Εθνική είχε 327 καταστήματα και 6.517 υπαλλήλους, ενώ το 2019 τα καταστήματα ήταν 389 και οι υπάλληλοι έφθαναν τους 8.774 (μείωση καταστημάτων κατά 62 και υπαλλήλων κατά 2.257.
Η Eurobank είχε 268 καταστήματα και 6.323 υπαλλήλους, ενώ το 2019 είχε 350 καταστήματα και 8.556 υπαλλήλους (μείωση καταστημάτων κατά 82 και υπαλλήλων κατά 2.233.
Η Alpha είχε 251 καταστήματα και 5.486 υπαλλήλους, ενώ το 2019 τα καταστήματα ήταν 382 και οι υπάλληλοι 6.969 (μείωση καταστημάτων κατά 131 και υπαλλήλων κατά 1.483).

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας