Υπεγράφη από το Διοικητή της 3ης ΥΠΕ, κ. Παναγιώτη Μπογιατζίδη η πρόταση τροποποίησης του Γ.Ν Βέροιας, εντός της οποίας ενσωματώνεται και η πρόβλεψη για σύσταση Κέντρου Ψυχικής Υγείας με Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία στην Ημαθία,κατόπιν της ανάδειξης της έλλειψης και της σχετικής πρωτοβουλίας του Τάσου Μπαρτζώκα.

 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πλέον πρόταση τροποποίησης, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ στην Π.Ε Ημαθίας, την οποία είχε επισημάνει ο Βουλευτής κατόπιν των επαφών του με συλλογικότητες που προωθούν την ψυχική υγεία στο Νομό.

 


Περαιτέρω, σύμφωνα και με τον σχεδιασμό Ανάπτυξης Μονάδων Ψυχικής Υγείας η ενδεδειγμένη στελέχωση των εν λόγω Μονάδων ανέρχεται στα 34 άτομα, η κατανομή των θέσεων των οποίων λαμβάνει την εξής μορφή:

 


• 5 Ψυχίατροι
• 3 Παιδοψυχίατροι
• 6 Ψυχολόγοι
• 5 Κοινωνικοί Λειτουργοί
• 6 Επισκέπτες Υγείας
• 3 Εργοθεραπευτές
• 2 Λογοθεραπευτές
• 1 Ειδικός Παιδαγωγός
• 2 Διοικητικοί
• 1 Γενικών Καθηκόντων

 


Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, το σχετικό έγγραφο έχει διαβιβαστεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και την αρμόδια Υπουργό, κ. Ζωή Ράπτη προς τελική υπογραφή. Ο Τάσος Μπαρτζώκας εκφράζει την ικανοποίηση του για τη σύντομη διεκπεραίωση από τον Διοικητή, κ. Μπογιατζίδη και το Διοικητή του Γ.Ν Βέροιας, δηλώνοντας ότι «βήμα βήμα υλοποιείται μια πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την ψυχική υγεία στην Ημαθία, θα διευκολύνει τους φροντιστές και τους πάσχοντες και θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στο νομό μας. Δεν σταματάμε μέχρι να γίνει πράξη αυτό για το οποίο παλεύουμε από κοινού».

 

Φωτο αρχείου

Ουσιαστικές παρατηρήσεις επί των ρυθμίσεων του νέου εργατικού νόμου που τελεί σε διαβούλευση, καθώς και προτάσεις για την εναρμόνιση της οικογενειακής και της εργασιακής ζωής της αυτό-απασχολούμενης μητέρας έκανε ο Τάσος Μπαρτζώκας, κατά τη συνάντηση του με την Υφυπουργό για τη Δημογραφική πολιτική και την Οικογένεια, κ. Συρεγγέλα.


Ειδικότερα, ο βουλευτής εστίασε σε επικείμενες ρυθμίσεις αδειών που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας, κάνοντας τις κάτωθι παρατηρήσεις:


• Η άδεια εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα λόγω ασθένειας παιδιού (αρ.42) καθώς και η άδεια λόγω νοσηλείας (αρ.49)που προβλέπεται στο νομοσχέδιο δε νοείται να είναι χωρίς αποδοχές. Ο βουλευτής τόνισε στην Υφυπουργό ότι δεν πρέπει να τίθεται δίλημμα στην εργαζόμενη μητέρα μεταξύ οικογένειας και εργασίας, διότι το δίλημμα αυτό αντίκειται στο ίδιο το πνεύμα του νομοσχεδίου. Ακριβώς γι΄αυτό το λόγο ζήτησε αναδιατύπωση της διάταξης και πρόβλεψη για απουσία επί τέτοιων ζητημάτων με αποδοχές.


• Στο ίδιο πνεύμα, ο Τάσος Μπαρτζώκας επεσήμανε ότι η άδεια φροντιστή (αρ.29), για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση, θα πρέπει να είναι σαφές ότι δίδεται με αποδοχές. Ο βουλευτής ανέφερε επίσης, ότι η πρόβλεψη για υποχρέωση κατοικίας του φροντιζόμενου στο ίδιο νοικοκυριό με τον φροντιστή, θα αποτρέψει πολλούς εργαζόμενους να κάνουν χρήση της ρύθμισης, ιδιαίτερα όταν η φροντίδα αναφέρεται σε ημι-αυτόνομους συγγενείς (πχ γονείς μεγάλης ηλικίας), εξ αυτού ζήτησε να αλλάξει.


• Ο Τάσος Μπαρτζώκας εφίστησε την προσοχή και στο ζήτημα της υπερίσχυσης των ευνοϊκών διατάξεων για την οικογένεια, στην περίπτωση που συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δεσμεύουν τον εργαζόμενο, προβλέπουν διαφορετικά.


• Τέλος, ο βουλευτής ζήτησε επανεξέταση της διάταξης που προβλέπει τη δυνατότητα επιλογής μειωμένου ωραρίου, με ανάλογες μειωμένες αποδοχές σε εργαζόμενους γονείς παιδιών ΑμΕΑ, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία της εργασίας τους και του εισοδήματος τους.


Περαιτέρω, ο Τάσος Μπαρτζώκας «έβαλε στο κάδρο» και τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες, οι οποίες αποτελούν ένα πολύ μεγάλο και δυναμικό ποσοστό του παραγωγικού εργατικού δυναμικού της χώρας.

 

Ζήτησε από την Υφυπουργό περισσότερη κρατική μέριμνα για αυτό το κομμάτι, εστιάζοντας σε χρονική και οικονομική αύξηση του επιδόματος μητρότητας. Συγκεκριμένα, πρότεινε την επέκταση του επιδόματος από 4 μήνες σε 9, ώστε να υπάρχει ισότητα μεταξύ όλων των κλάδων εργαζομένων, με ταυτόχρονο διπλασιασμό του ποσού (από 150 ευρώ σε 300), στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής δημογραφικής πολιτικής.


Πρότεινε επίσης, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη κατά 75% από 50% που ισχύει σήμερα, για έναν χρόνο.


Τέλος, ζήτησε τη συνεργασία ΟΑΕΔ και Υπουργείου Εργασίας, για τη δημιουργία ενός εργασιακού προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί την εργασία δυναμικού σε θέσεις αναπλήρωσης των αυτοπασχολούμενων μητέρων, για το πρώτο διάστημα ανατροφής του τέκνου.

Νέες ρυθμίσεις φορολογικής ανακούφισης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων προωθήθηκαν με τροπολογία στο πρόσφατο, ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας.


Ειδικότερα, η δέσμη μέτρων αναφέρεται:


• στη μείωση της προκαταβολής φόρου φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020, σε 55% από 100%


• στον καθορισμό προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων& οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2020, σε 70%


• στη μείωση της προκαταβολής φόρου φυσικών& νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 και των επόμενων, σε 80% από 100%


• στη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων & οντοτήτων, από 24% σε 22%


• στην απαλλαγή για το φορολογικό έτος 2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα φυσικών προσώπων, που προέρχονται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα και από επιχειρηματική δραστηριότητα


Όπως σχολιάζει ο Τάσος Μπαρτζώκας «η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών είναι απόλυτα επιβεβλημένη, όχι μόνο λόγω των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Προκειμένου η ατμομηχανή της χώρας να πάρει ξανά μπροστά, οφείλουμε να κάμψουμε όλα τα εμπόδια. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το φορολογικό, μεταρρυθμιστικό πλάνο μας, στρέφοντας το βλέμμα μας στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.»

το Προεδρείο της Προανακριτικής εξελέγη ο Τάσος Μπαρτζώκας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γραμματέα. Η εν λόγω Επιτροπή θα διερευνήσει τυχόν αξιόποινες πράξεις του πρώην Υπουργού Επικρατείας, κ.

Παππά, κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών.

 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο κ. Σταύρος Κελέτσης και Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος.

 

Με την ολοκλήρωση του διαδικαστικού ζητήματος της ανάδειξης του Προεδρείου εκκινούν επισήμως και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής, που θα διαλευκάνουν την σκοτεινή υπόθεση που χειρίστηκε ο πρώην Υπουργός

Επικρατείας, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να διέπραξε τα αδικήματα της δωροληψίας και της παράβασης καθήκοντος.

Την αλλαγή του τρόπου εισόδου των αυτοκινήτων στη ΔOY Βέροιας (Ε.Ο Αλεξάνδρειας-Κοζάνης), προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας με διαδοχικές συναντήσεις με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας.

 

Ειδικότερα και κατόπιν του θλιβερού δυστυχήματος που σημειώθηκε πρόσφατα έξω από τη Βουλή με θύμα νεαρό μοτοσικλετιστή, ο Τάσος Μπαρτζώκας επεδίωξε να συναντηθεί με τον Ταξίαρχο, κ. Αδαμίδη, θέτοντας του την έλλειψη κόμβου, φωτεινού σηματοδότη και διάβασης πεζών στο σημείο εισόδου της ΔΟΥ.


Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, οι ανωτέρω ελλείψεις συνεπάγονται την προσέγγιση της Εφορίας από τους οδηγούς του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας μέσω αναστροφής, γεγονός που καθιστά το ότι δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία, απόρροια μόνο της καλής τύχης. Ο Διευθυντής της Αστυνομίας συμφώνησε ότι απαιτείται παρέμβαση και ότι θα εισηγηθεί θετικά επί των ενεργειών που απαιτούνται, οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

 

Ο Τάσος Μπαρτζώκας εξέθεσε το θέμα και στον κ. Καλαϊτζίδη, Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, ο οποίος κινητοποίησε τις Τεχνικές Υπηρεσίες για τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο, διευκολύνοντας παράλληλα την προσέγγιση στις υπηρεσίες της Εφορίας.

Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σπ. Λιβανό επικοινώνησεο Τάσος Μπαρτζώκας, ενημερώνοντας τον για το εύρος των ζημιών στις καλλιέργειες, εξαιτίας του χτεσινού και προχθεσινού παγετού, που έπληξε όλο τον κάμπο της Ημαθίας. Ο Τάσος Μπαρτζώκας ζήτησε από τον Υπουργό να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τους πληττόμενους καλλιεργητές, οι οποίοι μετά και από αυτό το χτύπημα της κακοκαιρίας, βρίσκονται σε οριακό σημείο. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τον βουλευτή ότι θα κινητοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και θα στηρίξει οικονομικά τους παραγωγούς.


Παράλληλα, ο Τάσος Μπαρτζώκας επικοινώνησε και με την Προϊσταμένη του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Βέροιας, επισημαίνοντας την ανάγκη οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών να προχωρήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση. Τόνισε ότι κωλυσιεργίες στην καταγραφή των ζημιών επιφέρουν καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επιτραπεί κατά την παρούσα συγκυρία. Η Κ. Παππά ενημέρωσε το βουλευτή ότι κλιμάκια της Υπηρεσίας έχουν ήδη εκκινήσει τις καταγραφές και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα και την επόμενη εβδομάδα.


Ο Τάσος Μπαρτζώκας επισκέφτηκε καλλιεργητικές εκτάσεις της περιοχής της Μελίκης, μαζί με τον Πρόεδρο του τοπικού Αγροτικού Συνεταιρισμού, κ. Απ. Λουκανόπουλο. Επιπρόσθετα, κατόπιν και των συνομιλιών του με πολλούς αγρότες της ευρύτερης Ημαθίας, διαπίστωσε και ο ίδιος ότι ενώ δεν μπορούμε αυτή την στιγμή να υπολογίσουμε τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου και των ζημιών που έχουν προκληθεί, σε κάθε περίπτωση γίνεται λόγος για μεγάλες καταστροφές σε όλο τον κάμπο της Ημαθίας. Ακριβώς γι΄αυτό το λόγο οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να κινηθούν με ταχύτητα και συνέπεια απέναντι στο μόχθο των αγροτών.

Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε στη Βουλή ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για την Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον

Σύμφωνα με ανακοίνωση (21/1048) της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής UrsulavonderLeyenεπετεύχθη συμφωνία μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑγιατετράμηνη αναστολή των δασμών, που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα της απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αναφορικά με τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την εταιρεία Airbus.


Στους εν λόγω δασμούς συμπεριλαμβάνονταν οι επιπλέον δασμοί 25% στο βιομηχανικό ροδάκινο. Οι Βουλευτές Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας και Πέλλας Λάκης Βασιλειάδης είχαν καταθέσει σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση (1077/2019), στην οποία τόνιζαν τις επιπτώσεις της επιβολή αυτής για τις οι Π.Ε. Πέλλας και Ημαθίας, οι οποίες εξάγουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου όγκου εξαγωγών, το οποίο υπολογίζεται σε 40.000 τόνους, αξίας περίπου 50εκατ. Δολαρίων, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πολιτικών χειρισμών, προκειμένου να ανατραπεί η απόφαση και να ληφθούν μέτρα υποστήριξης των πληγεισών παραγωγικών μονάδων.


Οι δύο Βουλευτές χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως θετική εξέλιξη για την ελληνική ροδακινοπαραγωγή και ιδιαίτερα για τους παραγωγούς και τους μεταποιητές της Ημαθίας και της Πέλλας, ενώ αναφέρουν πως η συμβολική αυτή απόφαση σηματοδοτεί την προσπάθεια για μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, από την οποία ο πρωτογενής τομέας της χώρας μπορεί και πρέπει να επωφεληθεί.

 

Δείτε την Ερώτηση στο σύνδεσμο  https://bit.ly/38n0IS1

Δείτε την Ανακοίνωση(στα αγγλικά) της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://bit.ly/3kZsDwl

https://bit.ly/3kZsDwl

Διαδοχικές συναντήσεις πραγματοποίησε ο Τάσος Μπαρτζώκας με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση εφ΄όλης της ύλης, τόσο σε εθνικό όσο και στο επίπεδο της Ημαθίας.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση με την κ. Κεραμέως ο Τάσος Μπαρτζώκας έθιξε το ζήτημα των μεγάλων ελλείψεων σε υλικο-τεχνικό εξοπλισμό, ιδίως σε ηλεκτρονική υποδομή. Όπως ανέφερε ο βουλευτής η συζήτηση περί άλματος στην ψηφιακή εποχή και η αξιοποίηση του «ψηφιακού κεκτημένου», απόρροια της τηλεκπαίδευσης, είναι κενή νοήματος χωρίς τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα στις σχολικές μονάδες.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας επεσήμανε στην Υπουργό ότι στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης οφείλουμε να προϋπολογίσουμε σημαντικά κονδύλια για την προμήθεια και διανομή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες. Η Υπουργός διεμήνυσε ότι η πρόταση καταγράφεται.

Επιπρόσθετα, ο Τάσος Μπαρτζώκας μετέφερε στην κ. Κεραμέως τα αιτήματα και τις προτάσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων της Ημαθίας, με τους οποίους βρίσκεται σε συστηματική επαφή, προτείνοντας μια εξ ολοκλήρου αναδιάρθρωση του συστήματος κατανομής των πόρων στις Σχολικές Επιτροπές, αξιώνοντας επίσης, καλύτερη ενημέρωση των μονάδων για τις δυνατότητες αξιοποίησης του ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Παιδείας.

Εν συνεχεία, στη συνάντηση του με τον Υφυπουργό κ. Συρίγο, μετέφερε την αγωνία πολλών φοιτητών και των κηδεμόνων τους, σχετικά με το ενδεχόμενο απώλειας του διδακτικού έτους για τα τμήματα που υφίσταται υποχρεωτική η παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων. Ο βουλευτής τόνισε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς πέραν των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών, συνεπάγεται και οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους. Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, οι εξετάσεις του εαρινού έτους θα γίνουν δια ζώσης, ενώ υπογράμμισε στο βουλευτή ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό έτος χωρίς πρόβλημα.

Τέλος, ο Τάσος Μπαρτζώκας συναντήθηκε με την αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μακρή, ζητώντας να ενημερωθεί για το ζήτημα της παράτασης του σχολικού έτους, το οποίο ανησυχεί όλη την σχολική κοινότητα. Παράλληλα, συζήτησαν με την Υφυπουργό ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Το τοπικό υποκατάστημα ΕΛΓΑ στη Βέροια επισκέφτηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχει εγρήγορση και αυξημένα αντανακλαστικά, προκειμένου, σε περίπτωση που υπάρξουν ζημιές στις καλλιέργειες από τον παγετό του φαινομένου «Μήδεια», να εκκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες καταγραφής-εκτίμησης των ζημιών συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ποικιλίες. Όπως τόνισε ο βουλευτής στην Προϊσταμένη κ. Παππά, η ταχύτητα στις διαδικασίες θα αποτρέψει φαινόμενα παρατεταμένων καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί πολλές φορές στο παρελθόν.


Κατά την επίσκεψη του, ο Βουλευτής συνομίλησε και με υπηρεσιακούς παράγοντες του υποκαταστήματος. Όπως ανέφεραν, αναμένουν από τους παραγωγούς που καλλιεργούν ποικιλίες, οι οποίες κατά την παρούσα φάση βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας να ενημερώσουν το υποκατάστημα, έτσι ώστε να προβούν σε αναγγελίες ζημιών .


Τέλος, ο Τάσος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση σε πορίσματα ζημιών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ημαθίας. Η Προϊσταμένη κ. Παππά τόνισε ότι τα όποια προβλήματα δεν υφίστανται πλέον και οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν πολύ σύντομα στο σύνολο του νομού.

Σελίδα 1 από 12

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας