Επανυποβολή εισηγητικού σημειώματος σχετικά με τη λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς αστικών

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου αντικαταστάθηκε ο κ. Μόσχος Κυτούδης από τη θέση τακτικού μέλους και προέδρου του

O Aντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αλεξάνδρειας ενημέρωσε το alexandriamou.gr ότι η αποκομιδή των σκουπιδιών στα χωριά του Δήμου θα αποκατασταθεί πλήρως εντός

Συνέντευξη τύπου παραχώρεησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Βουλγαράκης στα τοπικά ΜΜΕ ώστε να ζητήσει την ¨επιείκια¨ τους όπως τόνισε αφού η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας