Νέα δεδομένα φέρνει η τροποποιημένη απόφαση για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό και συγκεκριμένα για τη χρήση μάσκας στα νοσοκομεία και τη διενέργεια rapid tests από ανεμβολίαστους υγειονομικούς.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από σήμερα Δευτέρα 24 Ιουλίου του 2023 έως και τις 28 Αυγούστου 2023 και από αυτήν προκύπτει πως δεν υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτική διενέργεια rapid test από τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους δομών υγείας.  Ωστόσο η σχετική υποχρέωση ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

Αναλυτικά η απόφαση αυτή αναφέρει τα εξής:

 

1.Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα/ εργαστήρια και κέντρα αποκατάστασης


Τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται είναι τα εξής :

• Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α και υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το υγειονομικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με ασθενείς υψηλού κινδύνου (ασθενείς ογκολογικοί, ανοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι και ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας), καθώς και τους ασθενείς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7.

 

• Λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των δομών υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως της νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19.

 

• Δυνατότητα διενέργειας των εργαστηριακών ελέγχων (PCR ή rapid test) για κορωνοϊό COVID-19 εντός των διαγνωστικών κέντρων/ εργαστηρίων χωρίς να απαιτείται η λειτουργία των ISO BOXES στις εισόδους των δομών αυτών για τη διενέργεια των ανωτέρω εργαστηριακών ελέγχων.

 

• Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση είτε με τακτικό ραντεβού είτε εκτάκτως (για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών) δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.

 

• Ασθενείς που προσέρχονται ή εισάγονται – νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας, υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) όταν παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

 

• Το επισκεπτήριο επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας. Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

 

• Ένας  συνοδός ανά ασθενή. Ειδικώς για ασθενείς που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν επιτρέπεται ένας  συνοδός ανά ασθενή που δύναται να εναλλάσσεται. Εξαιρετικά για τους παιδιατρικούς ασθενείς επιτρέπονται έως 2 συνοδοί.

 

• Οι συνοδοί ασθενών ή νοσηλευόμενων ασθενών, όπως και οι αποκλειστικοί/κές νοσηλευτές/τριες εφαρμόζουν τους κανόνες της οικείας Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας.

 

• Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118).

 

• Δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη διασποράς με εισήγηση της οικείας Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων προς τη διοίκηση του νοσοκομείου ή της κλινικής ή του κέντρου αποκατάστασης.

 

• Στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε δομής, διατηρείται ένας μικρός αριθμός κλινών απομόνωσης σε ειδικούς χώρους, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με συμπτωματική νόσο COVID-19 και ανάγκη χορήγησης οξυγόνου. Στις δομές που υφίστανται Μονάδες Λοιμώξεων, αυτές χρησιμοποιούνται για τη νοσηλεία των ασθενών με συμπτωματική νόσο COVID-19 που χρήζουν ειδικής θεραπείας. Οι ασθενείς που εισάγονται για άλλο λόγο και έχουν θετικό έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) αλλά χωρίς συμπτώματα ή σημεία COVID-19, νοσηλεύονται στις οικείες κλινικές της δομής. Ειδικώς οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς (αιματολογικοί, μεταμοσχευμένοι, κ.τ.λ.) με ασυμπτωματική λοίμωξη SARS-CoV-2 νοσηλεύονται σε ειδικούς θαλάμους στην κλινική τους και μόνο εάν έχουν συμπτωματική νόσο COVID-19 και ανάγκη χορήγησης οξυγόνου νοσηλεύονται σε κλίνες COVID-19.

 

• Ειδικώς στις ιδιωτικές δομές υγείας επιτρέπεται η νοσηλεία ασθενών με συμπτωματική νόσο COVID-19, με σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης της δομής.

 

• Η είσοδος ιατρικών επισκεπτών και φαρμακοϋπαλλήλων σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας και εφόσον δεν εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

 

2.Κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)


Τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται είναι τα εξής:

 

• Ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας, ήτοι:

 

α) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213).

β) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271).

γ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι,
χρονίως πάσχοντες ή άτομα με αναπηρία.

δ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898).

ε) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας:

Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α και λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους


Οι εργαζόμενοι σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 αντιστοίχως και παρέχουν  εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) και Δ1α/ΓΠ.οικ.23985/3.5.2022 (Β’ 2196) όμοιες αποφάσεις και την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) και Δ1α/ΓΠ.οικ.24415/3.5.2022 (Β’ 2193) όμοιες αποφάσεις, αντιστοίχως, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μόνο για εργαζόμενους σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνεχίζεται η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου στον γενικό πληθυσμό, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19, από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

 

Οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, για να πραγματοποιήσουν rapid test, χωρίς καμία οικονομική γι’ αυτούς επιβάρυνση.

 

Το Πρόγραμμα του κλιμακίου έχει ως εξής:

 

 • Δευτέρα 10 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας: 10:00 – 14:00
 • Τρίτη 11 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00
 • Τετάρτη 12 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00
 • Παρασκευή 14 Ιουλίου στην Δ/τΚ Καλοχωρίου: 10:00 – 13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ότι και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστεί η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου στον γενικό πληθυσμό, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19, από τον ΕΟΔΥ.

 

Το Πρόγραμμα του αρμόδιου για τους ελέγχους κλιμακίου έχει ως εξής:

 • Δευτέρα 03 Ιουλίου στην Δ/Κ Καβασίλων: 10:00 – 13:00
 • Τρίτη 4 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00
 • Πέμπτη 6 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00

 

Οι Δημότες, χωρίς οικονομική τους επιβάρυνση, έχοντας μαζί τους ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να πραγματοποιήσουν rapid test.

Συνεχίζεται η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

 

To κλιμάκιο θα βρίσκεται:

 

 • Δευτέρα 26 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας από τις 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι
 • Πέμπτη 29 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας από τις 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι
 • Παρασκευή 30 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας από τις 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι

Οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα η μέσω Rapid tests, ,διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου στον γενικό πληθυσμό, για την επιδημιολογική επιτήρηση του covid-19, από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Το Πρόγραμμα του αρμόδιου για τους ελέγχους κλιμακίου έχει ως εξής:

 • Δευτέρα 19 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00
 • Τετάρτη 21 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00
 • Παρασκευή 23 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00

Οι Δημότες, χωρίς οικονομική τους επιβάρυνση, έχοντας μαζί τους ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να πραγματοποιήσουν rapid test.

Συνεχίζεται η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

 

To κλιμάκιο θα βρίσκεται:

 

Τετάρτη 7 Ιουνίου στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από τις 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι
Πέμπτη 8 Ιουνίου στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από τις 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι
Παρασκευή 9 Ιουνίου στην Δτ/κ Τρικάλων από τις 10:00 το πρωί έως και τις 13:00 το μεσημέρι

 

Οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου στον γενικό πληθυσμό, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19, από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

 

Το Πρόγραμμα του αρμόδιου για τους ελέγχους κλιμακίου έχει ως εξής:

 

 • Δευτέρα 29 Μαΐου στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00
 • Τρίτη 30 Μαΐου στην Δ/ΤΚ Βρυσακίου: 10:00 – 13:00
 • Τετάρτη 31 Μαΐου στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00
 • Πέμπτη 1 Ιουνίου στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας: 09:00 – 14:00
 • Παρασκευή 2 Ιουνίου στην Δ/ΤΚ Αγκαθιάς: 10:00 – 13:00

 

Οι Δημότες, χωρίς οικονομική τους επιβάρυνση, έχοντας μαζί τους ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να πραγματοποιήσουν rapid test.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεχίζεται η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

To κλιμάκιο θα βρίσκεται:

 • Δευτέρα 22 Μαΐου στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από τις 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι
 • Τρίτη 23 Μαΐου στο ιατρείο της Δτ/κ Π.Σκυλιτσίου από τις 10:00 το πρωί έως και τις 13:00 το μεσημέρι
 • Τετάρτη 24 Μαΐου στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από τις 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι
 • Πέμπτη 25 Μαΐου στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από τις 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι
 • Παρασκευή 26 Μαΐου στην Δτ/κ Λουτρού από τις 10:00 το πρωί έως και τις 13:00 το μεσημέρι

Οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Συνεχίζεται η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19.

 

To κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιεί Rapid Tests, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 

Τρίτη 2 Μαΐου, στην Δ/ΤΚ Κορυφής – 10:00 το πρωί έως και τις 13:00 το μεσημέρι.
Τετάρτη 3 Μαΐου, στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας – 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι.
Πέμπτη 4 Μαΐου, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας – 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι.
Παρασκευή 5 Μαΐου, Δ/Κ Πλατέος 10:00 το πρωί έως και τις 13:00 το μεσημέρι.


Οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Καθημερινά την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστεί η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19.

 

To κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας και στο Πνευματικό Κέντρο, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 

Δευτέρα 24 Απριλίου, στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας – 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι.


Τρίτη 25 Απριλίου, στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας – 9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το μεσημέρι.


Τετάρτη 26 Απριλίου, στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας – 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι.


Πέμπτη 27 Απριλίου, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας – 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι.


Παρασκευή 28 Απριλίου, Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας – 09:00 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι.


Οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας