ΕΛΓΑ: Δηλώσεις ζημίας από το χαλάζι της 26ης Απριλίου στις καλλιέργειες της Δ/ΤΚ Καμποχωρίου Κύριο

ΕΛΓΑ: Δηλώσεις ζημίας από το χαλάζι της 26ης Απριλίου στις καλλιέργειες της Δ/ΤΚ Καμποχωρίου

Ανακοινώνεται από τον ΕΛΓΑ και τον Δήμο Αλεξάνδρειας ότι οι παραγωγοί των οποίων οι δενδρώδεις καλλιέργειες υπέστησαν ζημία από το χαλάζι της 26ης Απριλίου στην Δ/ΤΚ Καμποχωρίου, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημίας στον τοπικό

τους Ανταποκριτή ΕΛΓΑ έως και την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας