Ένα cluster βάζει τάξη στο συμπύρηνο ξεκινώντας από την Κ. Μακεδονία Κύριο

Ένα cluster βάζει τάξη στο συμπύρηνο ξεκινώντας από την Κ. Μακεδονία
 
Φρένο στον επικίνδυνο κατήφορο που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια οι αποδόσεις και η ποιότητα των καλλιεργειών που προορίζονται για τις ανάγκες της εγχώριας µεταποιητικής βιοµηχανίας, υπονοµεύοντας το εισόδηµα των αγροτών και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των τελικών προϊόντων, επιδιώ
κουν να βάλουν εκπρόσωποι του κλάδου από όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας, συνενώνοντας τις δυνάµεις τους.
 
Την πρωτοβουλία των κινήσεων, προς την κατεύθυνση αυτή, ανέλαβε το «∆ίκτυο Πυρηνοκάρπων ΙΚΕ», ένα cluster που στήθηκε την άνοιξη του 2019, µε επίκεντρο την Ηµαθία, στο πλαίσιο σχετικού προγράµµατος που προκήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη στήριξη δράσεων που ευνοούν την εισαγωγή καινοτοµίας σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά της όρια.
 
Κάτω από την «οµπρέλα» του «∆ικτύου Πυρηνοκάρπων ΙΚΕ», υπό την ιδιότητα των ιδρυτικών µετόχων, είναι η συνεταιριστική βιοµηχανία «Venus», εκπροσωπώντας τους παραγωγούς, η ∆ΕΛΚΟΦ ΑΕ, από τον τοµέα της κονσερβοποιίας, οι εταιρείες συµβούλων – γεωπόνων AgroQ, Genecom, Novacert και Αγρολύσις, ενώ την επιστηµονική κοινότητα θα εκπροσωπεί η έδρα δενδροκοµίας του ΑΠΘ.
 
Στόχος είναι να δηµιουργηθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις, αλλά και οι καλλιεργητικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν να αυξηθούν σταδιακά οι στρεµµατικές αποδόσεις και να προσεγγίσουν τους µέσους όρους των ανταγωνιστών µας διεθνώς και ταυτόχρονα να βελτιωθεί και η ποιότητα της πρώτης ύλης.
 
Πρώτος στόχος οι αποδόσεις
 
«Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση σε σχέση µε τις στρεµµατικές αποδόσεις είναι προβληµατική και αυτό οδηγεί από τη µια σε πενιχρά εισοδήµατα για τους παραγωγούς κι από την άλλη σε µεγάλες αναλώσεις για τη βιοµηχανία, αφού λόγω της υποβαθµισµένης ποιότητας χρειάζεται να χρησιµοποιεί περισσότερα κιλά πρώτης ύλης, µε συνέπεια να µειώνεται η ανταγωνιστικότητά της. Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί, διότι δεν θα έχουµε µέλλον ούτε οι παραγωγοί, ούτε και οι βιοµηχανίες», ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος της ∆ΕΛΚΟΦ, Κώστας Αποστόλου, υπενθυµίζοντας πως οι µέσες αποδόσεις στην περιοχή του κάµπου της Ηµαθίας και της Πέλλας για τα συµπύρηνα ροδάκινα είναι πολύ χαµηλά, στους 2,1-2,2 τόνους το στρέµµα, όταν στις ΗΠΑ κινείται σταθερά πάνω από 4 τόνους το στρέµµα και µε καλύτερη ποιότητα.
 
Με τον γεωπόνο στο χωράφι
 
Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, τα ιδρυτικά µέλη του cluster έθεσαν ως προτεραιότητα να θέσουν σε άλλη βάση όλο το σύστηµα παραγωγής όχι µόνο στα συµπύρηνα ροδάκινα, αλλά και στα βιοµηχανικά αχλάδια και τα βερίκοκα που πάνε για µεταποίηση, για να ανατάξουν τον κλάδο.
 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας