Κάλεσμα κινητοποίησης τευτλοπαραγωγών στην ΕΒΖ Πλατέος την Κυριακή 28/1 Κύριο

Κάλεσμα κινητοποίησης τευτλοπαραγωγών στην ΕΒΖ Πλατέος την Κυριακή 28/1

Μετά από σειρά ψευδών υποσχέσεων για πληρωμή των τευτλωπαραγωγών εκ μέρους της διοίκησης της ΕΒΖ και του υπουργείου, έφτασε

τέλος Ιανουαρίου και δεν έχουν πληρωθεί ούτε ευρώ οι παραγωγοί.
Για τον λόγο αυτό ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, ο Σύλλογος τευτλοπαραγωγών και το Σωματείο τευτλοεξαγωγέων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καλούν τους συναδέλφους αγρότες αύριο ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1 και ώρα 14:00 στον χώρο του εργοστασίου Ζάχαρης στο Πλατύ προκειμένου να αποφασιστεί ο τρόπος αντίδρασης.
‎Η παρουσία όλων μας επιβάλεται

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας