Κατανομή της βοσκήσιμης γαίας εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Κατανομή της βοσκήσιμης γαίας εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι στάλθηκαν από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κυρωμένες ονομαστικές καταστάσεις

κτηνοτρόφων στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας να προσέλθουν άμεσα στο Τμήμα Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης (Γραφείο 19) στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, ώστε να λάβουν, ενυπόγραφα, γνώση και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής βοσκήσιμης γαίας. Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Στη συνέχεια οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής μέχρι τις 30/06/2017.

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2333350135 και 2333350154.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας