Λήγει το καθεστώς ποσοστώσεων ζάχαρης της Ε.Ε. Κύριο

Λήγει το καθεστώς ποσοστώσεων ζάχαρης της Ε.Ε.

Το τελευταίο καθεστώς ποσοστώσεων στον τομέα της γεωργίας για τη διαχείριση της παραγωγής ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταργηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, μετά από σχεδόν 50 χρόνια ισχύος.

Η απόφαση να λήξει τώρα το καθεστώς ποσοστώσεων ζάχαρης συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) του 2013, ως επακόλουθο της διαδικασίας μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε το 2006.

Στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται πως μεταξύ 2006 και 2010 ο τομέας της ζάχαρης αποτέλεσε αντικείμενο ριζικής αναδιάρθρωσης με στήριξη ύψους 5,4 δισ. ευρώ και συνεπώς μπόρεσε να προετοιμαστεί προσεκτικά. Η λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων παρέχει, κατά την Επιτροπή, στους παραγωγούς τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις πραγματικές εμπορικές ευκαιρίες, ιδίως στη διερεύνηση νέων εξαγωγικών αγορών. Απλουστεύει, επίσης, σημαντικά την τρέχουσα διαχείριση της πολιτικής και του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, τους καλλιεργητές και τους εμπόρους.

Τέλος, ο επίτροπος Φιλ Χόγκαν, αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, δήλωσε: «Η λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον ευρωπαϊκό τομέα ζάχαρης και ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στον προσανατολισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής προς την αγορά. Οι παραγωγοί θα έχουν τώρα την ευκαιρία να επεκτείνουν το εμπόριό τους στις παγκόσμιες αγορές και με την κατάλληλη πολιτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -όπως το Παρατηρητήριο της Αγοράς Ζάχαρης το οποίο παρέχει εγκαίρως τις σχετικές πληροφορίες για την αγορά- θα πρέπει να έχουν πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Είμαι πεπεισμένος ότι, αφότου αποφασίστηκε η καταληκτική ημερομηνία των ποσοστώσεων ζάχαρης, ο κλάδος έχει λάβει μέτρα ώστε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων ζάχαρης».

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας