Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από το χαλάζι της 30-06-2015 & 31-07-2015 στην Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

20 Απρ 2016
Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από το χαλάζι της 30-06-2015 & 31-07-2015 στην Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε σήμερα 19/04/2016 τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ΧΑΛΑΖΙ της 30-06-2015 & 31-07-2015 στις δενδρώδεις καλλιέργειες των παραγωγών στην Τοπ. Κοινότητα Καμποχωρίου.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 29/04/2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να παραλαμβάνει τα πορίσματα από το γραφείο 6 του Δήμου (1ος όροφος).

Όποιος διαφωνεί με τα πορίσματα, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης στον Ανταποκριτή ΕΛΓΑ Τ.Κ. Καμποχωρίου, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερολογιακών ημερών (έως την 29/04/2016), προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υπέβαλε στον ΕΛΓΑ.

Η
Ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α. Τ.Κ. Καμποχωρίου

Ευδοκία Κυριαζοπούλου

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας