Πώς οι αγρότες θα απασχολούν παράτυπους μετανάστες ως εργάτες γης Κύριο

30 Μαϊ 2016
Πώς οι αγρότες θα απασχολούν παράτυπους μετανάστες ως εργάτες γης

Δικαίωμα θα έχουν στο εξής οι αγρότες να ζητήσουν έγκριση για «κατ' εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών», για να δουλέψουν ως εργάτες γης.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν.4384/2016, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θεσπίζεται διαδικασία για να καλύπτει όσους

αλλοδαπούς διαμένουν παράτυπα στην Ελλάδα και δουλεύουν ως εργάτες γης.

Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης (άρα υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για εργασία) και ο αγρότης επικαλείται αντικειμενική αδυναμία για απασχόληση εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις, θα δικαιούται ο τελευταίος να ζητήσει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έγκριση κατ' εξαίρεση απασχόλησης.

Μάλιστα, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι ο κάθε αγρότης θα μπορεί να δηλώνει την απασχόληση τόσων αλλοδαπών εργατών, όσων δικαιολογεί το είδος της καλλιέργειας και η καλλιεργούμενη έκταση, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα αντιστοίχισης καλλιεργειών - θέσεων εργασίας (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015). Η παραπάνω διευκρινίσεις καταγράφηκαν σε έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, που απάντησε στη Βουλή, σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου.

Στο ίδιο απαντητικό έγγραφο, τονίζεται ότι οι πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του Ν.3907/2011 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 Α του Ν.3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η οποία είναι σε ισχύ, μπορούν να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας εργασίας που θα τους επιτρέψει να εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι μετά την ψήφιση του επίμαχου νόμου, κατατέθηκαν στο υπουργείο Εργασίας επικαιροποιημένα αιτήματα από τις Περιφέρειες από τα οποία προκύπτουν αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, κυρίως στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Οι αυξημένες αυτές ανάγκες δεν καλύπτονται από την σχετική ΚΥΑ που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί η διαδικασία που αφορά την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα.

Βέβαια για να υπάρχει και η ανάλογη θεσμική κάλυψη θα εκδοθεί σχετική ΚΥΑ. Στο έγγραφο του υπουργείου Εργασίας διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων του ν. 4052/2012 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών. Ο λόγος είναι ότι ενεργούν με άδεια της διοίκησης, λόγω περίπτωσης ανωτέρας βίας. Επισημαίνεται ότι οι παράτυπα διαμένοντες αλλοδαποί που θα απασχολούνται σε εργασίες πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 4331/2015 θα ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο.

Βασίλη Αγγελόπουλουwww.dikaiologitika.gr
985

Βασίλης Αγγελόπουλος

987

dikaiologitika.gr

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας