Σε ΦΕΚ οι αποφάσεις για τις ενισχύσεις 28,1 εκατ. στα ροδάκινα - Χωρίς δήλωση η ενίσχυση Κύριο

Σε ΦΕΚ οι αποφάσεις για τις ενισχύσεις 28,1 εκατ. στα ροδάκινα - Χωρίς δήλωση η ενίσχυση

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο αποφάσεις με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας αλλά και για βροχοπτώσεις ύψους 28,1 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς ροδάκινου.

 

Ειδικότερα, για τις εμπορικές απώλειες λόγω βροχοπτώσεων το ύψος της ενίσχυσης έχει καθοριστεί σε 80 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας για τα επιτραπέζια ροδάκινα, βερίκοκα και νεκταρίνια και σε 65 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας για τα ροδάκινα μεταποίησης, σε Ημαθία, Πέλλα, Λάρισα, Φλώρινα και Κοζάνη.

 

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 11.966.075 ευρώ.


Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων, βερίκοκων, νεκταρινιών και ροδακίνων μεταποίησης, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα παραγωγικό δέντρο ανά ποικιλία και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία.

 

Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται στα 70 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας νεκταρινιών, βερικόκων, επιτραπέζιων ροδάκινων και ροδάκινων μεταποίησης, με το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 16.118.690 ευρώ.

 

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια των ποικιλιών νεκταρινιών, βερικόκων, επιτραπέζιων ροδάκινων και ροδάκινων μεταποίησης στις ΠΕ Ημαθίας, Κοζάνης, Λάρισας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας και Φλώρινας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα παραγωγικό δέντρο ανά ποικιλία και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία.

 

 

Χωρίς δήλωση η ενίσχυση στο ροδάκινο

 

Την χορήγηση έκτακτων ενισχύσεων 28,1 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς ροδάκινου (de minimis και για βροχοπτώσεις) προβλέπουν δύο ΦΕΚ (Β' 2302-2303) που δημοσιεύτηκαν το Σάββατο 8 Απριλίου, με την πίστωση των ποσών να τοποθετείται εντός της Μεγάλης Εβδομάδας και κατά πάσα πιθανότητα την Μεγάλη Πέμπτη. Το ύψος της ενίσχυσης για τις εμπορικές απώλειες λόγω βροχοπτώσεων (ΦΕΚ Β', 2302) έχει καθοριστεί σε 80 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας για τα επιτραπέζια ροδάκινα, βερίκοκα και νεκταρίνια και σε 65 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας για τα ροδάκινα μεταποίησης. Αρκετοί παραγωγοί πάντως στάθηκαν στο γεγονός ότι τα δύο ΦΕΚ περιλαμβάνουν υπεύθυνη δήλωση, κάτι το οποίο ερμηνεύτηκε ως μια γραφειοκρατική διαδικασία που θα μπορούσε να καθυστερήσει την πληρωμή. Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με τα ΦΕΚ, «κάθε δικαιούχος που θα ενημερωθεί σχετικώς από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει να προσκομίσει εντός δύο εργάσιμων ημερών, το αργότερο, υπεύθυνη δήλωση», κάτι το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να γίνει εκ των υστέρων, μετά δηλαδή από την πληρωμή.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας