Στο σφυρί τα ακίνητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Κύριο

07 Αυγ 2016
Στο σφυρί τα ακίνητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων, στις 26 Αυγούστου.

Για να ρυθμίσει και να απομειώσει τον υπέρογκο δανεισμό της και να λάβει νέα χρηματοδότηση, η ΕΒΖ θα αναγκαστεί να πουλήσει εργοστάσια και ακίνητα.

Με την έγκριση του βασικού μετόχου της ΕΒΖ (εκκαθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας) η πιστώτρια τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε νέα εκταμίευση ύψους 12 εκατ. ευρώ -απαραίτητη για να αποπληρωθούν οι οφειλές προς τους τευτλοπαραγωγούς- και στη συνέχεια θα αναδιαρθρώσει τον δανεισμό ύψους 150 εκατ. ευρώ της ΕΒΖ. Για να γίνει αυτό έχει ζητήσει μεταξύ άλλων την πώληση ακίνητης περιουσίας (παλαιών εργοστασίων και ακινήτων) και τη ρευστοποίηση των δύο μονάδων που διαθέτει η ΕΒΖ στη Σερβία. Τα προς ρευστοποίηση περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στα 50 εκατ. ευρώ τα οποία θα μειώσουν ισόποσα τον δανεισμό.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την 9η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Το πρώτο θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι η έγκριση όρων δανειακής αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων των παρακάτω ακινήτων προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, με ελάχιστες τιμές, όπως αυτές θα προκύψουν από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή:

α. Πώληση εργοστασίου Λάρισας (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ.

β. Πώληση εργοστασίου Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 7,8 εκατ. ευρώ.

γ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στην Αθήνα, (οδός Σκουφά 52), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 260.000 ευρώ.

δ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, (οδός Κουντουριώτου 9) έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 2,9 εκατ. ευρώ.

ε. Πώληση γραφείων στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 34, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 2,73 εκατ. ευρώ.

στ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.

ζ. Πώληση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών εταιρειών CRVENKA και SAJKASKA που εδρεύουν στη Σερβία έναντι τιμήματος τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ και για τις δύο εταιρείες.

ΠΗΓΗ- seleo

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας