Σύσκεψη της διοικούσας επιτροπής του ΟΕΒΕΛ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

29 Μαρ 2016
Σύσκεψη της διοικούσας επιτροπής του ΟΕΒΕΛ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις 24-3-2016 πραγματοποιήθηκε -έπειτα από αίτημά μας- σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Νικόλαο Στουπή και τη διοικούσα επιτροπή του ΟΕΒΕΛ. Επίσης στη σύσκεψη παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων κ. Κώστας Στουρνάρας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε αναπτύχθηκαν ως θέματα το Νομοσχέδιο για τους ΟΕΒ του οποίου επίκειται η διαβούλευση, το αρδευτικό χαράτσι, η ενιαία φορολογική αντιμετώπιση για όλους τους ΤΟΕΒ της χώρας, η εξαίρεση από το ΑΣΕΠ για το εποχικό προσωπικό των ΓΟΕΒ όπως ισχύει και
στους ΤΟΕΒ, η ρευστοποίηση εισφορών ΟΕΒ μέσω σχετικής βεβαίωσης στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης και η συμπερίληψη των εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής των ΟΕΒ στο νέο ΕΣΠΑ όπως:
α. Ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου,
β. Η άρδευση όπου υπάρχει δυνατότητα,
γ. Η δημιουργία Αντλιοστασίων Στράγγισης,
δ. Η δημιουργία κλειστού δικτύου και
ε. Η συντήρηση για υφιστάμενα έργα Α΄ και Β΄ τάξης).

Τα θέματα αναπτύχθηκαν λεπτομερώς· σε κάποια δόθηκαν απαντήσεις (εποχικό προσωπικό) και σε κάποια υπήρξε η δέσμευση ότι θα λάβουμε απάντηση (φορολογική αντιμετώπιση των ΤΟΕΒ) ή υπόσχεση ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση (για το Νομοσχέδιο και τον τρόπο της ρευστοποίησης εισφορώ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας