ΑΣΕΠ: Μετά το καλοκαίρι η προκήρυξη για τις μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία! Κύριο

ΑΣΕΠ: Μετά το καλοκαίρι η προκήρυξη για τις μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία!

Στα γραφεία του υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται ακόμα η προκήρυξη για την πρόσληψη 1.213 νέων δημοτικών αστυνομικών, που θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ.

 

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές παρότι έχει οριστικοποιηθεί το προσχέδιο της προκήρυξης για τη δημοτική αστυνομία που περιλαμβάνει τον ακριβή αριθμό των θέσεων, τους δήμους θα τοποθετηθούν καθώς και τα απαραίτητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, δεν έχει κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

 

Παρότι οι δήμοι υπέβαλλαν τις τελευταίες αιτήσεις τους προς το υπουργείο Εσωτερικών στις 31 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με πληροφορίες το προσχέδιο της προκήρυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να γίνει ο αρχικός έλεγχος και οι συνεννοήσεις με το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση της τελικής προκήρυξης.

 

Το υπουργείο Εσωτερικών ωστόσο στις 9 Μαρτίου 2023, με εγκύκλιο του έκανε γνωστές τις αλλαγές που επέρχονται στους βαθμούς, αλλά και στο σύστημα των προαγωγών μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας. Η εγκύκλιος ορίζει και την υποχρέωση πλέον τήρησης επετηρίδας για το προσωπικό, καθώς επίσης και τη διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών.

 

Τα αιτήματα των δήμων λοιπόν έχουν οριστικοποιηθεί, η εγκύκλιος για το νέο σύστημα των προαγωγών εκδόθηκε αλλά οι εκλογές «πάγωσαν» την διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr η προκήρυξη θα δημοσιευθεί από τον Σεπτέμβριο και μετά, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο να στηθούν δεύτερες κάλπες τον Ιούλιο καθώς και το δεδομένο ότι το ΑΣΕΠ δεν εκδίδει προκηρύξεις τον Αύγουστο.

 

Προϋποθέσεις για τον διορισμό

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:


Να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών


Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους

 

Ποια πτυχία ζητούνται

 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας είναι τα εξής:

 

Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

 

Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

 

Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ) ή επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών -άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α’ 139)- ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.


Τα άλλα προσόντα

 

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει ότι για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής: Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου και κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κυβικών εκατοστών.


Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια)


Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4′ και 20΄΄ (μία προσπάθεια)


Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)


Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)


Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας