Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας Κύριο

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών, της εργολαβίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης και Α και Β τομέα αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.» , στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας, αποφασίζουμε:

 

Στις εξής οδούς: α) Ε.Ο.4 της Π.Ε. Ημαθίας, στο τμήμα Αλεξάνδρεια-Βέροια από Χ.Θ. 39+600 έως τη Χ.Θ. 75+000 και β) Π.Ε.Ο. 1 της Π.Ε. Ημαθίας, στο τμήμα όρια Ν. Θεσσαλονίκης – Αλεξάνδρεια – Κυψέλη – όρια με Ν. Πιερίας από Χ.Θ. 39+600 έως Χ.Θ. 62+000,

 

i. Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, σε αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας, σε τμήματα των ανωτέρω οδών που διαθέτουν δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πορείας,

 

ii. Την κατά περίπτωση στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας ή την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων, από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, σε τμήματα των ανωτέρω οδών που διαθέτουν μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πορείας.

 

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από έκδοσης της παρούσης έως την 31-12-2021 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας