Διακοπή κυκλοφορίας στα Τέμπη την ερχόμενη εβδομάδα

27 Οκτ 2016
Διακοπή κυκλοφορίας στα Τέμπη την ερχόμενη εβδομάδα

H "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου" ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στην Κοιλάδα των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης συστημάτων βραχοπροστασίας από 07:00 έως 20:00, την Τετάρτη 2 και την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδροµές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:
(1). Τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και όλα τα λεωφορεία θα εκτρέπονται:

(α) Από τον Ανισόπεδο Κόµβο Νίκαιας (Χ/Θ 346+300 Π.Α.Θ.Ε.) προς την Περιφερειακή Οδό Λάρισας – Τρικάλων και στη συνέχεια, µέσω της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων – Καλαµπάκας – Γρεβενών, θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό.
(β) Από τον Ανισόπεδο Κόµβο Γυρτώνης (Χ/Θ 365+550 Π.Α.Θ.Ε.), προς την ∆ηµοτική Οδό Γυρτώνης – Αµπελώνα – Τυρνάβου και στη συνέχεια, µέσω της Ε.Ο. Ελασσόνας – Κοζάνης, θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό και ακολούθως στον αυτοκινητόδροµο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Κόµβου Κλειδίου Ηµαθίας.

(2). Τα Ι.Χ.Ε. και τα φορτηγά έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται από τον Ανισόπεδο Κόµβο Πλατυκάµπου (Χ/Θ 349+396 Π.Α.Θ.Ε.) προς Αγιά και µέσω της Ε.Ο. Λάρισας – Αγιάς – Αγιοκάµπου – Βελίκας – Κόκκινου Νερού – Στοµίου – Οµολίου, θα εισέρχονται στον Αυτοκινητόδροµο, ρεύµα προς Θεσσαλονίκη, από τη ∆/ση Στοµίου [Χ/Θ 390+700 Π.Α.Θ.Ε.].

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:
(1). Τα φορτηγά µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και όλα τα λεωφορεία θα εκτρέπονται από τον Κόµβο Κλειδίου Ηµαθίας [Χ/Θ 474+500 Π.Α.Θ.Ε.] προς Βέροια (Εγνατία Οδό) – Κοζάνη και από εκεί:

(α). Είτε µέσω της Ε.Ο. Κοζάνης – Ελασσόνας και της ∆ηµοτικής Οδού Τυρνάβου – Αµπελώνα – Γυρτώνης θα κινούνται έως τον Ανισόπεδο Κόµβο Γυρτώνης, όπου θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδροµο Π.Α.Θ.Ε.
(β). Είτε µέσω της Ε.Ο. Κοζάνης –Γρεβενών –Καλαµπάκας – Τρικάλων – Λάρισας και εν συνεχεία διά της περιφερειακής οδού Λάρισας – Τρικάλων, θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδροµο Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόµβο Νίκαιας.

(2). Όλα τα Ι.Χ.Ε. και τα φορτηγά µέχρι 3,5 τόνους, που θα προέρχονται από Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στο ύψος της Κατερίνης [Α/Κ Κορινού Πιερίας Χ/Θ 445+000] προς Άγιο ∆ηµήτριο και µέσω της Ε.Ο. Κατερίνης – Ελασσόνας και της ∆ηµοτικής Οδού Τυρνάβου – Aµπελώνα – Γυρτώνης θα κινούνται έως τον Ανισόπεδο Κόµβο Γυρτώνης, όπου θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδροµο Π.Α.Θ.Ε.

(3). Όλα τα οχήµατα που θα προέρχονται από Κατερίνη – Πλαταµώνα, θα αναστρέφονται στον Α/Κ ΑΙΓΑΝΗΣ προς Πιερία και από εκεί θα κατευθύνονται κατάλληλα.

γ. Εξαιρούνται από τις παραπάνω ρυθµίσεις, προκειµένου να διευκολύνεται η κοινωνικοοικονοµική ζωή των κατοίκων της περιοχής του ∆ήµου Αγιάς, απ’ την οποία διέρχεται η εναλλακτική διαδροµή του Ανατολικού άξονα (παραλιακή Αγιοκάµπου), καθώς και κατοίκων του ∆ήµου Τεµπών:

(1) Λεωφορεία του τοπικού ΚΤΕΛ, για µεταφορά κατοίκων ΜΟΝΟ της περιοχής, ήτοι για την εξυπηρέτηση της δηµόσιας επιβατικής συγκοινωνίας των διαµενόντων στην περιοχή κατοίκων και
(2) Φορτηγά, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και µόνο, αναγκών τοπικού ως άνω χαρακτήρα (λ.χ. τροφοδοσία τοπικών επιχειρήσεων, τουριστικών καταλυµάτων κλπ, συλλογή γάλακτος µε βυτιοφόρα γαλακτοβιοµηχανιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εφοδιασµός κτηνοτροφικών µονάδων µε ζωοτροφές κ.ά.).

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας