Εκπαίδευση αστυνομικών για βίαιες επιθέσεις σε δημόσιους χώρους πραγματοποιήθηκε στην Βέροια Κύριο

Εκπαίδευση αστυνομικών για βίαιες επιθέσεις σε δημόσιους χώρους πραγματοποιήθηκε στην Βέροια

Τα συνεχή περιστατικά ανά την Ευρώπη, κινητοποίησαν τις αστυνομίες όλων των χωρών

 

Τα περιστατικά με βίαιες επιθέσεις σε δημόσιους χώρους, πυροβολισμών από δράστες οι οποίοι είναι σε «αμόκ», επιθέσεις φανατικών ισλαμιστών κ.ά, έχουν κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές όλων των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες διαπίστωσαν ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης και να ανταλλαγεί τεχνογνωσία ανάμεσα στις χώρες.


Διεθνές το πρόβλημα - Διεθνής και η αντιμετώπιση

 

Την περασμένη Παρασκευή λοιπόν, ολοκληρώθηκε εκπαιδευτική δραστηριότητα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση – Εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου - CEPOL με θέμα: «Βίαιες Επιθέσεις σε δημόσιους χώρους – ΑΜΟΚ Πυροβολισμοί – Violent Attacks Against Public – Amok Shootings», το οποίο πραγματοποιήθηκε από 12 έως 15 Οκτωβρίου 2021, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια Ημαθίας.

 

Τη διοργάνωση και την υλοποίηση της δραστηριότητας, είχε αναλάβει το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), με την υποστήριξη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας και του Εθνικού Τμήματος της CEPOL .

 

Συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι 27 αξιωματικοί και στελέχη από αρχές επιβολής του νόμου κρατών – μελών της Ε.Ε. (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία Σουηδία).

 

Σκοπός της εκπαίδευσης, ήταν η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής γνώσης στους συμμετέχοντες, η οποία ολοκληρώθηκε μέσω πρακτικής εφαρμογής (άσκησης) σε υποθετικά σενάρια, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αναγνώριση υφιστάμενων τρωτοτήτων σε εγκαταστάσεις και δημόσιους χώρους, απειλών που στρέφονται εναντίον αυτών, καθώς και ενδεχόμενων συνεπειών, σε περίπτωση εκδήλωσης τέτοιου είδους συμβάντων.

 

Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίστηκε στη στρατηγική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπώντας στην ανταλλαγή εμπειριών από τη διαχείριση τέτοιου είδους συμβάντων που έχουν λάβει χώρα στο παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας, την αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων σε συναφή αντικείμενα και προώθησης βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του εργαλείου εκτίμησης τρωτότητας (EU Vulnerability Assessment Tool) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ ακολούθησε πρακτική του εφαρμογή από τους συμμετέχοντες.

 

Εισηγητές ήταν, εμπειρογνώμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Europol, την Αστυνομία της Κύπρου, το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. και από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

 

Κατά την τελετή λήξης απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Δασκαλάκης και η Διοικητής της Σχολής Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σοφία Γαϊτανίδου.

 

Στη συνέχεια επέδωσαν στους συμμετέχοντες τα πτυχία, από κοινού με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Ταξίαρχο Γεώργιο Αδαμίδη.

 

Παρέστησαν επίσης, ο Διοικητής της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγος Δημήτριος Βουνίσιος καθώς και ο Αρχιπύραρχος Γρηγόριος Γερόπουλος, Εκπρόσωπος της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Ημαθίας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας