Ενημερωτική επίσκεψη σε σχολεία από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας

10 Απρ 2016
Ενημερωτική επίσκεψη σε σχολεία από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων,

διοργανώνει καθημερινά ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ημαθίας.
Συγκεκριμένα την 8/4/2016 το ΤΤ Βέροιας, εκπροσώπησε ο Ανθ/μος Χονδραντώνης Γεώργιος και πραγματοποίησε ενημέρωση σε μαθητές του 17ου νηπιαγωγείου Βέροιας και του Γ' παιδικού σταθμού Βέροιας, προβάλλοντας σχετικό οπτικό και ακουστικό υλικό με την παράλληλη βοήθεια διαδραστικού τάπητα.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας