Εργασίες κοπής δέντρων στην Αλεξάνδρεια το Σάββατο 16 Ιουλίου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας

Εργασίες κοπής δέντρων στην Αλεξάνδρεια το Σάββατο 16 Ιουλίου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών κοπής δέντρων, αποφασίζουμε:

 

Α. Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από χ.θ. 41+000 (έμπροσθεν ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.) έως χ.θ. 41+160 της Π.Ε.Ο. 1, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

 

Β. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, εκ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις, ως κάτωθι:

 

1. επί της Π.Ε.Ο.1 από χ.θ. 41+000 (ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.) μέχρι χ.θ. 48+000 (Αλεξάνδρεια),

 

2. επί της Ε.Ο. 4 από χ.θ. 48+000 (Αλεξάνδρεια) μέχρι χ.θ. 66+000 (αποστραγγιστική τάφρος Τ66).

 

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν το Σάββατο 16-07-2022 από ώρα 07:00΄έως τη δύση του ηλίου.

 

Οι εν θέματι εργασίες θα ξεκινήσουν από την 07:00΄ ώρα έως και τη δύση του ηλίου. Σε περίπτωση που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κλπ), θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη της κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η εργοταξιακή ζώνη θα είναι κυλιομένη με μέγιστο μήκος έως 50 μέτρα και η εργοταξιακή σήμανση θα είναι σύμφωνη με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένες μελέτες, σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

 

Τα δε μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της οδού και του εκπονούντος έργου.

 

Όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες κοπής δέντρων στην επιλεγμένη κάθε φορά εργοταξιακή ζώνη 50μέτρων, θα αφαιρείται όλη η εργοταξιακή σήμανση, η οποία και θα εγκαθίσταται εκ νέου προς την ίδια κατεύθυνση στην επόμενη αποκοπή συστάδα δέντρων.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

 

Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας