Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οδικό άξονα Χαλκηδόνα - Αλεξάνδρεια - Αιγίνιο την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Απριλίου Κύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οδικό άξονα Χαλκηδόνα - Αλεξάνδρεια - Αιγίνιο την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Απριλίου

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων και επικίνδυνων δέντρων επί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κατερίνη, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε τα εξής:

 

Α. Τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, επί της Π.Ε.Ο. 1 Χαλκηδόνα – Αλεξάνδρεια - Αιγίνιο και συγκεκριμένα από τη Χ/Θ 49+400 (διασταύρωση Δ.Κ. Αλεξάνδρειας) έως τη Χ/Θ 61+500 (όρια Ν. Ημαθίας – Πιερίας) και στις δυο κατευθύνσεις.

 

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Πέμπτη 20-04-2023 και την Παρασκευή 21-04-2023, κατά τις ώρες 07:00 ́ έως την δύση του ηλίου, έκαστης ημέρας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας