Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ Κύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., αποφασίζουμε:

 

Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Θ. Κούγκα, από τη συμβολή της με την οδό Γκουντάντη έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Αθανασίου, σύμφωνα με α/α (2) τεχνική έκθεση, την Τετάρτη 27-09-2023 από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

 

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό τον έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξάνδρειας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

 

Γ. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

 

(α) τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

 

(β) τα οχήματα κατοίκων της ανωτέρω οδού τα οποία θα διέρχονται ως το σημείο εργασιών – εκσκαφών.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας