Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου Κύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Γκουντάντη, από τη συμβολή της με την οδό Θ. Κούγκα έως τη συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων, σύμφωνα με α/α (2) τεχνική έκθεση, την Τρίτη 26-09-2023 από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

 

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας