Π.Υ. Αλεξάνδρειας: Aπαγόρευση έναρξης φωτιάς στην ύπαιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο

16 Μαϊ 2016
Π.Υ. Αλεξάνδρειας: Aπαγόρευση έναρξης φωτιάς στην ύπαιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους πολίτες για την έναρξη της Αντιπυρικής Περιόδου, η οποία ξεκίνησε 1η Μαΐου 2016 και διαρκεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών και όπως αυτή ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο (Πυροσβεστική Διάταξη

9/2000 και Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005- τροποποίηση & συμπλήρωση της πρώτης), επισημαίνονται τα εξής:

vΑπαγορεύεται ρητά η καύση σιτοκαλαμιών και λοιπών υπολειμμάτων (π.χ. κλαδιών, χόρτων κ.λ.π.) και γενικότερα οποιαδήποτε φωτιά χωρίς έγγραφη άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

vΑπαγορεύεται ρητά η δημιουργία χώρων ρίψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές. Το άρθρο 7 της 9 και 9α της Πυροσβεστικής Διάταξης ορίζει τα ισχύοντα για τους χώρους απορριμμάτων.

vΑπαγορεύεταινα τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρι αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 9 Πυροσβεστικής Διάταξης.

vΑπαγορεύεται η πραγματοποίηση καπνίσματος των μελισσών χωρίς να τηρούνται τα μέτρα που ορίζει το άρθρο 9 της 9ης Πυροσβεστικής Διάταξης.

vΕπιπροσθέτως θα πρέπει να τονιστεί ότι απαγορεύεται εντός δασών και δασικών εκτάσεων σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 7/ 1996, η εκτέλεση θερμών εργασιών (ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκοπή, οποιοσδήποτε μηχανισμός που χρησιμοποιεί γυμνή φλόγα ή μπορεί να παράγει θερμότητα, κ.λ.π.), χωρίς τη λήψη έγγραφης άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

vΕπίσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 προβλέπεται ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο­χρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

v  Τέλος επισημαίνεται ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 30η Ιουνίου και από 21η Σεπτεμβρίου μέχρι και 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, επιτρέπεται, ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων υπό την επίβλεψη του ενδιαφερομένου και με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας. Από 1η Ιουλίου έως και 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους επιτρέπεται ύστερα από άδεια (της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) η καύση αγροτικών εκτάσεων, εφόσον συντρέχει λόγος δεύτερης καλλιέργειας και οι επικρατούσες συγκυρίες – προϋποθέσεις καύσης δεν αντιτίθενται στο νόμο και στο γενικότερο καλό του τόπου.

Οι Παραβάτες των ανωτέρω θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με αντίστοιχες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Θυμηθείτε, σε περίπτωση που αντιληφθείτε μία πυρκαγιά, τηλεφωνήστε άμεσα στους αριθμούς κλήσης 2333024199 ή 199 ή 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την έκταση και ένταση της πυρκαγιάς καθώς και για το υλικό που καίγεται.

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ευαισθησία του κοινωνικού συνόλου στο θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών – αγροτικών πυρκαγιών στη περιοχή μας, η Υπηρεσία μας θα ενημερώνει με συστάσεις και συμβουλές μέσω ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, προκειμένου όλοι μαζί να συνδράμουμε στη μείωση των πυρκαγιών με σκοπό τη διαφύλαξη της περιουσίας των πολιτών και τη διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος.-

                                    

                                                                                                                     Ο Διοικητής

                                                                                                             Ιωάννης Ε. Αμανατίδης

                                                                                                          Αντιπύραρχος                                

53

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας