Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

 O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου επί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κατερίνη στο τμήμα
Λουδίας-Αλεξάνδρεια,

Α. Την παράταση ισχύος της ανωτέρω με α/α 2 Απόφασής μας, από Δευτέρα 28-09-2020
έως και την Παρασκευή 02-10-2020 και κατά την χρονική διάρκεια από ανατολή έως την
δύση του ηλίου, καθότι οι εν θέματι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την
ανωτέρω α/α 3 σχετική αίτηση.
Β. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω με α/α 2 σχετική Απόφαση του
προοιμίου της παρούσης.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας