Ποιοι δρόμοι κλείνουν από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στην Αλεξάνδρεια για εργασίες αποκατάστασης βλάβης φρεατίου αποχέτευσης

Ποιοι δρόμοι κλείνουν από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στην Αλεξάνδρεια για εργασίες αποκατάστασης βλάβης φρεατίου αποχέτευσης

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης της βλάβης φρεατίου αποχέτευσης, αποφασίζουμε:

 

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων στην οδό Εθν. Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Ευαγγελά, από την 17:00΄ ώρα την Δευτέρα 10-06-2024 έως τη δύση του ηλίου την Παρασκευή 21-06-2024.

 

Α. Οι εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται έως τη δύση του ηλίου, έκαστη ημέρα. Σε περίπτωση που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ.), οι εργασίες δεν θα πραγματοποιούνται.

 

Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με α/α (4) τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

 

Δ. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

 

 

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας

 

Ανδρέας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αστυνομικός Διευθυντής

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας