Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

21 Ιαν 2016
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α΄ Έχοντας υπόψη:


1. Άρθρο 52§1&2 Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Ν. 3212/2003 άρθρο 17 εδ. 2 και 3 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
3. 905/20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων έργων».
4. Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών
Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
5. Υπ΄ αρίθμ. 2501/10/313 από 21-01-2016 Απόφαση Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
και
Β’ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών
κινητοποιήσεων στην Κοιλάδα των Τεμπών,


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Αρθρο 1ο
Την Πέμπτη 21-01-2016 από ώρα 11:00΄ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, τις
κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
α. Την απαγόρευση της εισόδου από Εγνατία Οδό στην Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Κλειδίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και
λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού και προτίθενται να διέλθουν από την
κοιλάδα των Τεμπών.
β. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης,
από κόμβο Νησελίου έως τα όρια του Νομού μας με το Νομό Πιερίας, στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Κατερίνη, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και
λεωφορείων που προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.
γ. Την απαγόρευση της εισόδου στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Νησελίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των
3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από
Κοζάνη προς Θεσ/νίκη, και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.
δ. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Επ.Ο. Βέροιας – Μελίκης –
Κυψέλης – Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κατερίνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κυψέλη, μέσω
Α/Κ Βέροιας, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που
κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη και
προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.
ε. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων, θα διεξάγεται
μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ανωτέρω (5) σχετικής Απόφασης,
ήτοι:
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 21 Ιανουαρίου 2016
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄ αριθμ. 6-β/2016
2
i) είτε Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Ελασσόνας – Τυρνάβου
Αμπελώνα – Γυρτώνης – Π.Α.Θ.Ε. [ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης]
ii) είτε Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Γρεβενών – Καλαμπάκας –
Τρικάλων – Λάρισας – Π.Α.Θ.Ε.
στ. Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας και το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας παρακαλούνται
για τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας κατόπιν αυτοψίας, με προσωπική ευθύνη
κκ Διοικητών ή νομίμων αναπληρωτών αυτών.
Αρθρο 2ο
-Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων
του Κ.Ο.Κ.».
Αρθρο 3ο
-Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
α) Τμήμα Τροχαίας Βέροιας
-Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση
και εφαρμογή.
-Για τον έλεγχο τοποθέτησης απαιτούμενης
σήμανσης και λήψη επιβαλλόμενων μέτρων
τροχαίας
β) Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας
-Για τον έλεγχο τοποθέτησης απαιτούμενης
σήμανσης και λήψη επιβαλλόμενων μέτρων
τροχαίας
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας