Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Παλαιού Προδρόμου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Παλαιού Προδρόμου

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, λόγω καθίζησης οδοστρώματος επί της γέφυρας (με συντεταγμένες 40°32΄54.49”B, 22°22΄29.98”Α) η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε:

 

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, στο δημοτικό δρόμο που συνδέει τη Τ.Κ. Παλαιού Προδρόμου με την Επαρχιακή οδό Κουλούρας Μελίκης και συγκεκριμένα από το σημείο (Α) με συντεταγμένες (40°33΄8.42”Β, 22°23΄29.91”Α) έως το σημείο (Β) με συντεταγμένες (40°32΄11.69Β”, 22°22΄0,48”Α), με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας από τα ανωτέρω σημεία.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας