Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, επί της οδού Μακεδονομάχων στην πόλη της Αλεξάνδρειας, η Αστυνομία αποφάσισε την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας με αποκλεισμό της άλλης λωρίδας κυκλοφορίας επί της οδού Μακεδονομάχων, στο τμήμα της οδού μεταξύ των οικοπέδων 654 - 704 εντός της Τ.Κ. Αλεξάνδρειας, εκ’ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη.

 

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:30΄ ώρα της Δευτέρας 01-11-2021 έως την 17:00΄ ώρα της Παρασκευής 05-11-2021.

 

Οι εργασίες θα ξεκινούν από την 07:30΄ ώρα και θα ολοκληρώνονται την 17:00΄ ώρα έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.).

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας