Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων αύριο Δευτέρα 24-01-2016

24 Ιαν 2016
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων αύριο Δευτέρα 24-01-2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


Α΄ Έχοντας υπόψη: 1. Άρθρο 52§1&2 Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Ν. 3212/2003 άρθρο 17 εδ. 2 και 3 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 3. 905/20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων έργων». 4. Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας». 5. Υπ΄ αρίθμ. 2501/10/314-δ΄από 23-01-2016 Απόφαση Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
και Β’ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κοιλάδα των Τεμπών, την  Δευτέρα 24- 01-2016 κατά τις ώρες : α) 12:00΄ - 14:00΄ και β) 19:00΄ - 21:00΄,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αρθρο 1ο
Την  Δευτέρα 24-01-2016 και για τις ώρες : α) 11:00΄ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί και β) 18:00΄και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: α. Την απαγόρευση της εισόδου από Εγνατία Οδό στην Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Κλειδίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών. β. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, από κόμβο Νησελίου έως τα όρια του Νομού μας με το Νομό Πιερίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατερίνη, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών. γ. Την απαγόρευση της εισόδου στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Νησελίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη, και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών. δ. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Επ.Ο. Βέροιας – Μελίκης – Κυψέλης – Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κατερίνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κυψέλη, μέσω Α/Κ Βέροιας, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βέροια, 24Ιανουαρίου 2016


Α Π Ο Φ Α Σ Η Υπ΄ αριθμ. 6-ε/2016
2 ε. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ανωτέρω (5) σχετικής Απόφασης, ήτοι: i) είτε Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Ελασσόνας – Τυρνάβου Αμπελώνα – Γυρτώνης – Π.Α.Θ.Ε. [ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης] ii) είτε Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Γρεβενών – Καλαμπάκας – Τρικάλων – Λάρισας – Π.Α.Θ.Ε. στ. Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας και το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας παρακαλούνται για τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας κατόπιν αυτοψίας, με προσωπική ευθύνη κκ Διοικητών ή νομίμων αναπληρωτών αυτών.
Αρθρο 2ο
-Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.». Αρθρο 3ο
-Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας