Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Δείτε ποιοι δρόμοι κλείνουν την Κυριακή 05/06 στην Αλεξάνδρεια

03 Ιουν 2016
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Δείτε ποιοι δρόμοι κλείνουν την Κυριακή 05/06 στην Αλεξάνδρεια

Αποβλέποντες στη ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, τη πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, τη εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού στη πόλη της Αλεξάνδρειας κατά διεξαγωγή της Ποδηλατοδρομίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα ΚΒ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ, τη Κυριακή 05-06-2016.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο -

Τη Κυριακή 05-06-2016 από ώρα 12:30΄, διακόπτουμε τη κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, μόνο κατά το χρόνο διέλευσης ποδηλάτων και συγκεκριμένα:

α)Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης έως την συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων.

β) Επί της οδού Μακεδονομάχων από την συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντίστασης έως την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου

γ) Επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, από την συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως την συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.

δ) Επί της οδού Δ. Βετσοπούλου από την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως την συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους.

ε) Επί της οδού Αριστοτέλους από την συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Νικολάου Πλαστήρα.

Άρθρο 2ο

-Οι διοργανωτές του αγώνα είναι υπεύθυνοι και θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης σε συνεργασία με Δήμο Αλεξάνδρειας και Α.Τ. Αλεξάνδρειας, τοποθετώντας κώνους, ταινίες, κινητά κιγκλιδώματα κλπ., προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.

-Οι διαγωνιζόμενοι ποδηλάτες σε όλη τη διαδρομή θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ακολουθώντας τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις των στατικών τροχονόμων.

Άρθρο 3ο

α.-Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας.
β.-Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας εξουσιοδοτείται για τη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί. Άρθρο 4ο -Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα ασθενοφόρα και τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, καθώς και των διοργανωτών. -Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 του Ν.2696/1999 (Α-57) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.». Άρθρο 5ο -Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά τη δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ Αστυν. Δ/ντής

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας