Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ετήσιας διάρκειας, για εργασίες συντήρησης στο τμήμα «Μαλιακός - Κλειδί»

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ετήσιας διάρκειας, για εργασίες συντήρησης στο τμήμα «Μαλιακός - Κλειδί»

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω τακτικών εργασιών, ετήσιας διάρκειας, συνήθους συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. «Μαλιακός -Κλειδί», η Αστυνομία αποφάσισε:

 

Α. Σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, κατεύθυνση από Βέροια προς Αθήνα:

 

 • Την τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 3,5 μέτρα) στον κλάδο εισόδου προς Π.Α.Θ.Ε. του Α/Κ Κλειδίου, καθημερινά από ανατολή έως δύση ηλίου.
 • Τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου προς Π.Α.Θ.Ε. του Α/Κ Κλειδίου, με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικής διαδρομής, καθημερινά από ανατολή έως δύση ηλίου.
 • Τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου προς Π.Α.Θ.Ε. του Α/Κ Κλειδίου, σε περιπτώσεις συμβάντος μεγάλης κλίμακας ή μείζονος βλάβης του εξοπλισμού, στις προκαθορισμένες εναλλακτικές διαδρομές, κατόπιν προφορικής συνεννόησης με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αστυνομικές Αρχές, καθ' όλο το 24ωρο και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και λοιπών αργιών.

 

Β. Στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από χ/θ 286,000 έως χ/θ 288,355 (Α/Κ Κλειδίου), κατεύθυνση από Βέροια προς Θες/νίκη:

 

 • Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), καθημερινά καθ' όλο το 24ωρο, και
 • Τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της αριστερής μόνο ή της δεξιάς μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, καθημερινά καθ' όλο το 24ωρο,

 

Γ. Στα τμήματα παράπλευρων οδών & κάτω διαβάσεων Αυτοκινητόδρομου Αθήνας -Θεσσαλονίκης:

 

- Την τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 5,50 μ.) ή εναλλακτικά, τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στο ακόλουθο τμήμα των παράπλευρων οδών του αυτοκινητόδρομου:

Παράπλευρη

Οδός

Οδικό Τμήμα

Χ/θ επί του αυτοκινητόδρομου

Από

Έως

Αρχή

Τέλος

Δυτική

Χ.Θ. 471+000

Χ.Θ. 469+800 (Γέφυρα Αλιάκμονα)

471+000

469+800

- Την τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 5,50 μ.) ή εναλλακτικά, τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στην ακόλουθη κάτω διάβαση του αυτοκινητόδρομου:

Τύπος Διάβασης

Οδικό Τμήμα

Χ/Θ επί του αυτοκινητοδρόμου

Κάτω διάβαση

Σύνδεση παράπλευρων οδών

470+510

- Τον αποκλεισμό της παραπάνω κάτω διάβασης  (εκτός των ορίων του ΚΕΠ), με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών από τις εκατέρωθεν άνω και κάτω διαβάσεις του αυτοκινητόδρομου, καθημερινά από ανατολή έως δύση ηλίου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 01/01/2024 έως και την 31/12/2024, εξαιρουμένων των περιόδων:

 • από 01/01/2024 έως 08/01/2024
 • από 15/03/2024 έως 19/03/2024
 • από 22/03/2024 έως 26/03/2024
 • από 02/05/2024 έως 07/05/2024
 • από 21/06/2024 έως 25/06/2024
 • από 14/08/2024 έως 19/08/2024
 • από 25/10/2024 έως 29/10/2024
 • από 20/12/2024 έως 31/12/2024
 • καθώς και όλα τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 15/06/2024 έως και 08/09/2024.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας