Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας Κύριο

Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του

κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής τοιχίου παραπλεύρως του οδοστρώματος, στην χ/θ 17,300 της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας - Κοζάνης, αποφασίζουμε την παράταση ισχύος των περιορισμών κυκλοφορίας καθώς η 3η φάση των εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται σε προηγούμενη απόφασή μας, λήγουν το Σάββατο 07-04-2018.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μιχαήλ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας