Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθία και την Πιερία, στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών στα Τέμπτη

01 Νοε 2016
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθία και την Πιερία, στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών στα Τέμπτη

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας εκ μέρους αρμοδίων εντός της κοιλάδας των Τεμπών.»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 52§1&2 Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

γ) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_3367/11.10.2016 έγγραφο της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

δ) Το υπ΄αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/8871 από 18-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών & Δικτύων / Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Υποδομών / Διεύθυνση ΑΣΕΠ

ε) Την υπ΄ αρίθμ. 43503/16/2073747 από 21-10-2016 Αναφορά πρόταση του Τ.Τ. Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. σ

τ) Η υπ΄ αρίθμ. 2501/10/399-ε΄ από 26-10-2016 Απόφαση Δ/ντή Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

ζ) Η υπ΄ αρίθμ. 2501/10/43-ζ' από 26-10-2016 Απόφαση Δ/ντή Δ.Α. ΠΙΕΡΙΑΣ και Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών του θέματος στην Κοιλάδα των Τεμπών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αρθρο 1ο Κατά τις ημερομηνίες 02 και 03-11-2016 και μόνο κατά τις ώρες 07:00΄ έως 20:00΄ τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α. Την απαγόρευση της εισόδου από Εγνατία Οδό στην Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Κλειδίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

β. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, από Α/Κ Νησελίου έως τα όρια του Νομού μας με το Νομό Πιερίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατερίνη, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

γ. Την απαγόρευση της εισόδου στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Νησελίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη, και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

δ. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Επ.Ο. Βέροιας – Μελίκης – Κυψέλης – Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κατερίνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κυψέλη, μέσω
2 Α/Κ Βέροιας, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών. ε. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ανωτέρω (δ) σχετικής Απόφασης, ήτοι: i) είτε Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Ελασσόνας – Τυρνάβου Αμπελώνα – Γυρτώνης – Π.Α.Θ.Ε. [ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης] ii) είτε Βέροια - Εγνατία Οδός - Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Γρεβενών – Καλαμπάκας – Τρικάλων – Λάρισας – Π.Α.Θ.Ε. στ. Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας και το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας παρακαλούνται για τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας κατόπιν αυτοψίας, με προσωπική ευθύνη κκ Διοικητών ή νομίμων αναπληρωτών αυτών.
Αρθρο 2ο

-Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.». Αρθρο 3ο

-Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ α) Τμήμα Τροχαίας Βέροιας -Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή. -Για τον έλεγχο τοποθέτησης απαιτούμενης σήμανσης και λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας β) Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας -Για τον έλεγχο τοποθέτησης απαιτούμενης σήμανσης και λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας

Ο Διευθυντής

Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας