Εφημερίες Φαρμακείων : Αλεξάνδρεια - Βέροια - Νάουσα 14/08/2022

Εφημερίες Φαρμακείων : Αλεξάνδρεια - Βέροια - Νάουσα 14/08/2022

Εφημερίες Φαρμακείων : Αλεξάνδρεια - Βέροια - Νάουσα 12/08/2022

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

 

 ΑΝΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 5 23330 26701 Κέντρο Υγείας

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

 08:00-14:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102
14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
19:00-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931
21:00-08:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

  

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

 Γκέρος Γεώργιος 2332022800 Καμπίτη 7


Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας