Από «κόσκινο» περνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των νοικοκυριών που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση των στεγαστικών δανείων.

Από «κόσκινο» περνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των νοικοκυριών που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ο έλεγχος όλα τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του δανειολήπτη όσο και των μελών της οικογένειάς του, ενώ φυσικά αίρεται το φορολογικό και το τραπεζικό απόρρητο για όλα τα πρόσωπα του νοικοκυριού.

Στόχος των εκτεταμένων διασταυρώσεων είναι αφενός να διαπιστωθεί εάν πληρούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια που προβλέπει το πλαίσιο ένταξης στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», αφετέρου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν κρυμμένα εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα» εξασφαλίζουν για 9 μήνες τη συνδρομή του δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δανείου τους, με επιδότηση έως το 90% της μηνιαίας δόσης και με πλαφόν τα 600 ευρώ.

Οι δικαιούχοι, οφείλουν στην συνέχεια και για 18 μήνες να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των δόσεων τους και αν δεν είναι, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό το οποίο κατέβαλε το δημόσιο για λογαριασμό τους. Δηλαδή θα τους κυνηγάνε και οι τράπεζες για τις εκκρεμείς δόσεις του δανείου και φυσικά το δημόσιο για να λάβει πίσω την επιδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, με τη νέα απόφαση που εκδόθηκε με ημερομηνία 1η Οκτωβρίου (10674 ΕΞ 2020) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 5 Οκτωβρίου (ΦΕΚ Β' 4381/05-10-2020), καθιερώνει πολλαπλούς ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων των αιτούντων νοικοκυριών.
Προϋπόθεση η άρση του απορρήτου

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Κύριας Κατοικίας Πληγέντων Κορωνοϊού».

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι το σημείο που το σύστημα ζητεί τη συναίνεση στην άρση του απορρήτου. Συγκεκριμένα καλείται ο αιτών να επιβεβαιώσει ότι ενημερώθηκε και ότι συναινεί για τα παρακάτω:

«Για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών σύμφωνα με το ν. 4714/2020, θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο της παρεχομένης άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α' 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρου 75 παρ. 6 του ν. 4714/2020 όπως ισχύει. Με την παρούσα αίτησή μου παρέχω άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων μου, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων για τους σκοπούς της συνολικής διαδικασίας επιδότησης των οφειλών μου».
Το Σύστημα ελέγχει εάν συντρέχει ανάγκη άρσης απορρήτου συζύγου ή/και εξαρτώμενων μελών.
Αρκετοί δανειολήπτες αρνούνται την άρση του τραπεζικού απορρήτου και η αίτησή τους απορρίπτεται, αφού σε περίπτωση μη συναίνεσης από τον αιτούντα η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Ποια στοιχεία ανακτά η πλατφόρμα

Η Πλατφόρμα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – ΑΑΔΕ, τα οποία είναι:
Βασικά στοιχεία του αιτούντα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο και ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα).
Βασικά στοιχεία συζύγου (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο) και εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).
ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα.
Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους και
Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
Ένδειξη για άρση απορρήτου («Ναι»/«Όχι»).
Ένδειξη πληττόμενου από κορωνοϊό («Ναι»/«Όχι»).

Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία: ΑΦΜ, Φορολογικό Έτος, ΑΤΑΚ, πλήρης Διεύθυνση ακινήτου, Ένδειξη ΑΠΑΑ, Κατηγορία ακινήτου, Όροφος, Κτίσμα, Επιφάνεια, Κύριοι χώροι, Βοηθητικοί χώροι, Είδος δικαιώματος, Ποσοστό συνιδιοκτησίας, Έτος γέννησης επικαρπωτή, Οικόπεδο, Επιφάνεια, Επιφάνεια, Είδος δικαιώματος, Ποσοστό συνιδιοκτησίας, Έτος γέννησης επικαρπωτή, Φορολογητέα αξία, Αξία ακινήτου (προσδιορίζεται αυτόματα από το σύστημα), Δήλωση κύριας κατοικίας («Ναι»/«Όχι»).
Τα στοιχεία για το εισόδημα

Τα στοιχεία εισοδήματος του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Εισόδημα» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. Μέλος οικογένειας.
3. Φορολογικό έτος.
4. Ετήσιο καθαρό εισόδημα.
Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και αφορούν τα στοιχεία του αιτούντα περιέχουν σφάλματα, τότε ο αιτών έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιήσει μέσω των δηλώσεων της Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια, να γίνει εκ νέου η άντληση των στοιχείων του.

Ο αιτών, εκτός από τα στοιχεία που ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, καταχωρίζει υποχρεωτικά στο Σύστημα, τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο, ενώ δηλώνει τον/ την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη που δεν είναι υπόχρεα υποβολής δήλωσης Ε1, εφόσον υπάρχει τέτοια περίπτωση, καθώς τα στοιχεία εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ εφόσον υπάρχει ή ΑΜΚΑ σε αντίθετη περίπτωση) που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1.
Το οριστικό τσεκ της αίτησης

Με την οριστική υποβολή της αίτησης το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των ανώτατων ορίων των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τον αιτούντα. Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας κατοικίας σύμφωνα με την Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 300.000 ευρώ.
Το πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα» της Καρτέλας «Εισόδημα» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη.
Το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 40.000 ευρώ.
Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Φορολογητέα αξία» για τα ακίνητα της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 600.000 ευρώ.
Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Εγκριθέν ποσό ενίσχυσης» για τις ενισχύσεις της Καρτέλας «Στοιχεία Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας», δεν είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο όριο της παρ. 2 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4714/2020 (Α' 148) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71- 83 του ν. 4714/2020 (Α' 148)».
Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ελέγχους αποβεί αρνητικός, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.
Τα στοιχεία που αντλούν οι τράπεζες

Οι τράπεζες αντλούν από το Σύστημα στοιχεία αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά, για τις οποίες ο προέλεγχος επιλεξιμότητας έχει αποβεί θετικός. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον αριθμό της αίτησης, τον ΑΦΜ οφειλέτη, τον ΑΤΑΚ βάσει ΕΝΦΙΑ την κατηγορία ακινήτου κ.λπ.

Επίσης, οι τράπεζες, μετά τη λήψη των αιτήσεων από το Σύστημα, ελέγχουν ανά αίτηση αν για τον αιτούντα υφίστανται οφειλές εξασφαλισμένες με ακίνητα και αν τα μέλη της οικογένειας που περιλαμβάνονται στην αίτηση διαθέτουν καταθέσεις ή/ και επενδυτικά προϊόντα.
Πότε και ποιοι κόβονται από τη «ΓΕΦΥΡΑ»

Αφού ολοκληρωθούν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, ακολουθεί ο «Έλεγχος Επιλεξιμότητας» των αιτούντων, με τον οποίο ξεκαθαρίζουν ποιοι περνάνε τη «ΓΕΦΥΡΑ» και ποιοι όχι.
1. Με την επιτυχή αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας με εξασφαλίσεις, που πραγματοποιήθηκε είτε από τον Καταχωρητή Πιστωτή, είτε από τον αιτούντα, οι σχετικές οφειλές λαμβάνουν από το Σύστημα την ένδειξη «Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία».
2. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν την ένδειξη «Εξασφαλισμένη με κύρια κατοικία», το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 71 του ν. 4714/2020.

Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:

Από τα πεδία «Ενίσχυση Ελληνικού Δημοσίου» και «Επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη «ΝΑΙ» και τις χαρακτηρίζει ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
Από το πεδίο «Ταυτότητα οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές», ελέγχει εάν οι υφιστάμενες οφειλές λαμβάνουν ήδη επιδότηση Δημοσίου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και στην περίπτωση αυτή, τις χαρακτηρίζει ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».
Από το πεδίο «Καταγγελμένη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα ελέγχει τις οφειλές με την ένδειξη «ΝΑΙ» και κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Με καταγγελία».
Από το πεδίο «Ποσό οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές», το Σύστημα εντοπίζει τη μεγαλύτερη σε υπόλοιπο οφειλή ανά χρηματοδοτικό φορέα και κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, βάσει της τιμής του πεδίου «Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς» της Καρτέλας «Οφειλές». Σε περίπτωση που το εν λόγω πεδίο έχει την ένδειξη «ΟΧΙ», το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Χωρίς καθυστέρηση». Σε περίπτωση που το εν λόγω πεδίο έχει την ένδειξη «ΝΑΙ», το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα, καθώς και τον χρηματοδοτικό φορέα ως «Με καθυστέρηση».
Από το πεδίο «Ποσό οφειλής» της Καρτέλας «Οφειλές» - και εξαιρώντας τις οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ως «Μη επιδεκτική επιδότησης» - το Σύστημα εντοπίζει το σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου ανά χρηματοδοτικό φορέα και το αξιολογεί ανά χρηματοδοτικό φορέα:

α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση του χρηματοδοτικού φορέα ως "Χωρίς καθυστέρηση', το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "Με καθυστέρηση", το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 130.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "Με καταγγελία", το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

Από το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας κατοικίας της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία», αξιολογεί την αξία της κύριας κατοικίας ανά χρηματοδοτικό φορέα.

α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 300.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "Χωρίς καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 250.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "Με καθυστέρηση”, το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "Με καταγγελία'; το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

β) Εάν είναι μικρότερη ή ίση, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

Από το πεδίο «Οικογενειακό ετήσιο καθαρό εισόδημα» της Καρτέλας «Εισόδημα», το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος αξιολογείται ανά χρηματοδοτικό φορέα.

α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 24.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "χωρίς καθυστέρηση", το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».

α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 17.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "με καθυστέρηση", το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».

α.iii Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 12.500 ευρώ προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη και για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "με καταγγελία', το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».

β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

Από το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα», το ύψος των καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων στην αλλοδαπή και το ύψος των καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων στην ημεδαπή, ανά χρηματοδοτικό φορέα.

α.i) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "Χωρίς καθυστέρηση", το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.ii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 25.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "Με καθυστέρηση", το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

α.iii) Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ για κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικού φορέα ως "Με καταγγελία', το σύνολο των οφειλών στον ίδιο χρηματοδοτικό φορέα χαρακτηρίζεται ως «Μη επιδεκτική επιδότησης».

β) Εάν είναι μικρότερο ή ίσο, ο έλεγχος των κριτηρίων ολοκληρώνεται.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγράφου 2, για τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ότι εξασφαλίζονται από την κυρία κατοικία, έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «Με καταγγελία» και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «Μη επιδεκτική επιδότησης», πραγματοποιείται έλεγχος για το εάν υπάρχουν συνοφειλέτες/εγγυητές, οι οποίοι θα πρέπει να συνυποβάλουν την αίτηση. Σε περίπτωση που για κάποιο χρηματοδοτικό φορέα δεν υφίσταται συνοφειλέτης/εγγυητής, οι οφειλές χαρακτηρίζονται ως «Επιδεκτική επιδότησης».

 

 

www.sofokleousin.gr

Μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας ξεκινάει η διαδικασία για την αδειότηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα χορηγήσουν τα δάνεια έως 25.000 ευρώ με διαδικασίες εξπρές

Στην εναλλακτική αυτή χρηματοδότηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δάνεια που θα χορηγηθούν με πολύ γρήγορες διαδικασίες και σε ποσά που θα ανέρχονται έως 25.000 ευρώ αναφέρθηκε χθες αργά το βράδυ το υπουργείο Οικονομικών.

Τα δάνεια αυτά δίνουν τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ, και απευθύνονται:

- στις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
- στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων,
- στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,
- σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,
- σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στον χώρο εργασίας,
- σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η Τραπεζα της Ελλάδας άναψε το πράσινο φως με απόφαση της ώστε τα ιδρύµατα χρηµατοδότησης να θα µπορούν να χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, δημιουργήθηκε μία νέα, εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, με στόχο, αφενός, να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πλήττει, κυρίως, όσους βρίσκονται στο ξεκίνημά της και είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, και, αφετέρου, να ενισχύσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αποτελεί την αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση και την εποπτεία των ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησεων, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του νέου πλαισίου. Πλαίσιο που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα συγκυρία, κατά την οποία η πανδημία του κορονοϊού έχει εντείνει την ανάγκη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για ρευστότητα.

Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά σήμερα στην έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων, με τις οποίες εξειδικεύονται θέματα εφαρμογής του πλαισίου μικροχρηματοδοτήσεων.

 

www.dikaiologitika.gr

Άλλη μια ένεση ρευστότητας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την τέταρτη κατά σειρά φέτος, μέσω του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής σχεδιάζει να προσφέρει το φθινόπωρο το υπουργείο Οικονομικών, καθώς κορυφώνονται οι ανησυχίες για επιβεβαίωση των προβλέψεων των οικονομικών αναλυτών, μεταξύ των οποίων και του ΟΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεση για την Ελλάδα, ότι μετά την καταστροφική φετινή τουριστική σεζόν θα υπάρξει το φθινόπωρο ένα κύμα «λουκέτων» επιχειρήσεων, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης.

 

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το β' τρίμηνο δείχνουν ότι το lockdown και η αργή επανεκκίνηση της οικονομίας τον Ιούνιο προκάλεσαν τεράστια πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων. Ο τζίρος μειώθηκε περισσότερο από 25%, στα 58,9 δισ. ευρώ, από 78.8 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Επίσης, στις σχεδόν 206.000 επιχειρήσεις που πέρασαν σε αναστολή λειτουργίας η μείωση πλησιάζει το 60%, ενώ στον κλάδο παροχής καταλυμάτων η πτώση ξεπερνά το 94% και στην εστίαση φθάνει το 59%.

 

Η κατάσταση δεν βελτιώθηκε τον Ιούλιο, καθώς η πτώση της τουριστικής κίνησης ξεπέρασε το 70%, ενώ και ο Αύγουστος είναι πολύ κακός μήνας, καθώς στις πολύ μειωμένες αφίξεις ήλθαν να προστεθούν τα νέα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, με σοβαρότερο, από οικονομικής άποψης, το κλείσιμο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικές περιοχές και στην Αττική από τα μεσάνυκτα.

 

Έτσι, ο φόβος που επικρατεί στο οικονομικό επιτελείο είναι ότι το φθινόπωρο θα εμφανισθούν έντονα συμπτώματα «ασφυξίας» στην αγορά, κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έντονα εποχική δραστηριότητα και ιδίως σε όσες δεν έχουν «λίπος» για κάψιμο, ούτε δυνατότητα πρόσβασης στις τράπεζες.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει το μηχανισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς συνδυάζει την αμεσότητα της παροχής ρευστότητας, καθώς οι διαδικασίες ολοκληρώνονται εκτός τραπεζικού συστήματος, τη δυνατότητα «κουρέματος» της οφειλής, ανάλογα με την πτώση του τζίρου και την καλύτερη στόχευση των δανείων με κριτήριο τη μείωση του τζίρου.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο που εξετάζεται είναι να ενεργοποιηθεί τον Οκτώβριο ένας τέταρτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής, για τη χορήγηση έως και 1 δισ. ευρώ, όπου οι επιχειρήσεις θα λάβουν τα φθηνά δάνεια με κριτήριο τη μείωση του τζίρου τους ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν θα έχει ουσιαστικά κλείσει η φετινή, κακή τουριστική σεζόν. Έτσι, θα έχει αποτυπωθεί σχεδόν στο σύνολό της η ζημιά στις επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα και αυτές θα λάβουν το μεγαλύτερο μέρος των δανείων.


Πότε θα «τρέξει» ο τρίτος γύρος

 

Εν τω μεταξύ, στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να «τρέξει» ο τρίτος γύρος της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπου τα ποσά των δανείων θα υπολογισθούν με βάση τη μείωση τζίρου ως τα τέλη Ιουλίου. Σε αυτή την φάση, θα διανεμηθούν περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ, ενώ πρόσβαση σε αυτό τον κύκλο του προγράμματος θα έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό και χωρίς ταμειακή μηχανή, δηλαδή κυρίως οι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό έως 50 άτομα) ακόμη και αν χαρακτηρίζονται ως προβληματικές με βάση τους κοινοτικούς κανόνες.

 

Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος ο αριθμός των επιχειρήσεων που έλαβαν την επιστρεπτέα προκαταβολή ανήλθε σε 89.729 και έχουν λάβει άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,259 δισ. ευρώ. Συνολικά, από τον α’ και τον β’ κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, έχουν καταβληθεί 1,861 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος που έχει τεθεί είναι να χορηγηθούν 3 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο τρίτος κύκλος θα έχει ανώτατο όριο ένα ποσό περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

 

Η συνολική αποτίμηση πάντως του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν είναι όσο θετική ανέμενε το υπουργείο Οικονομικών, καθώς για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση διατήρησης σταθερού αριθμού προσωπικού από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν αυτά τα δάνεια, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πολύ λιγότερες επιχειρήσεις από αυτές που θα μπορούσαν να το έχουν αξιοποιήσει. Συνολικά, υπολογιζόταν ότι έως και 300.000 επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά τελικά ωφελήθηκαν λιγότερες από 90.000.

 

www.sofokleousin.gr

Άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου θα συνυπογράφουν οι αιτούντες για την επιδότηση των στεγαστικών τους δανείων, ενώ με υπάρχει κίνδυνος μετά το πέρας της επιδότησης να καταστούν «κόκκινοι» τόσο απέναντι στις τράπεζες, όσο και απέναντι στο δημόσιο!

 

Ο νόμος που περιέχει τη σχετική διάταξη για το πρόγραμμα «Γέφυρα», το οποίο προβλέπει την επιδότηση μέχρι 9 μήνες των δόσεων των δανείων που έχουν ληφθεί από τις τράπεζες και έχουν ως υποθήκη την 1η κατοικία, ψηφίστηκε το πρωί της Τετάρτης από τη Βουλή και ενδεχομένως από τη Δευτέρα, ή το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.

 

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 70 έως και 90% για τους «πράσινους» δανειολήπτες και σε 60% έως και 80% για τους κόκκινους.

 

Ειδικότερα όσοι εξυπηρετούν κανονικά το δάνειό τους θα επιδοτηθούν με 90% της μηνιαίας δόσης για το πρώτο τρίμηνο, με 80% το δεύτερο τρίμηνο και με 70% το τρίτο τρίμηνο.

 

Για τους «κόκκινους» δανειολήπτες η επιδότηση θα είναι 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο και 60% το τρίτο τρίμηνο.

 

Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί η επιδότηση της δόσης ξεκινά από το 60% το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 50% το δεύτερο και στο 30% το τρίτο τρίμηνο.

 

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων επιδότησης, μετά από διασταυρώσεις των στοιχείων τους.

 


Η διαδικασία

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους κωδικούς του Taxisnet και θα δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία, τον αριθμό των μελών της οικογένειάς τους και το δάνειο που έχουν λάβει είτε είναι «κόκκινο» είτε πράσινο.

 

Η πλατφόρμα θα αντλεί και φυσικά θα διασταυρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία από το taxis, την ΕΡΓΑΝΗ, τις τράπεζες και τον «Τειρεσία» και θα αποφασίζεται εάν ο αιτών είναι επιλέξιμος για την επιδότηση ή όχι.

 

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης θα είναι όλοι οι δανειολήπτες που έχουν εγγράψει βάρος στην κύρια κατοικία τους, από στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια και είναι πληγέντες από την πανδημία.


Οι κυρώσεις

 

Όλοι ο αιτούντες θα υπογράψουν αίτηση με την οποία θα αποδέχονται την άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου η πλατφόρμα να αναζητήσει τυχόν κρυφή περιουσία ή εισοδήματα.

 

Παράλληλα θα δεσμεύονται ότι θα εξυπηρετούν κανονικά το στεγαστικό τους δάνειο, για διάστημα από 6 έως 18 μήνες, μετά την ολοκλήρωση του 9μήνου της επιδότησης.

 

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές τόσο για την περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επιχειρήθηκε η παραπλάνηση της πλατφόρμας όσο και αν ο δικαιούχος, δεν συνεχίσει την αποπληρωμή του δανείου. Ειδικότερα:

 

Όσοι επιδοτηθέντες διακόψουν την κανονική πληρωμή των δόσεων, μετά τη λήξη της επιδότησης και εντός 6 – 18 μηνών, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης που έλαβαν και με τόκο 2% μηνιαίως. Το ποσό θα βεβαιωθεί ως έσοδο προς το δημόσιο και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή με κατασχέσεις κ.λπ. Δηλαδή, θα βρεθούν κόκκινοι τόσο απέναντι στις τράπεζες όσο και απέναντι στο Δημόσιο!


Όσοι λάβουν επιδότηση, αλλά διαπιστωθεί εκ των υστέρων από διασταυρώσεις ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια είτε επειδή είχαν και άλλα εισοδήματα, είτε περιουσιακά στοιχεία που απέκρυψαν είτε δεν ήταν «πληττόμενοι», τότε θα κληθούν να επιστρέψουν στο δημόσιο όλο το ποσό της επιδότησης που έλαβαν και με τόκο 5%, από το χρόνο καταβολή τους.

 

Οι δικαιούχοι

 

Οι δικαιούχοι δανειολήπτες είναι:

 

Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.
Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το β΄ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2019).
Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».
Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

 

Τα κριτήρια

Ως πράσινα δάνεια, ορίζονται αυτά που εξυπηρετούνταν κανονικά μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου ή και τα δάνεια τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία για χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών. Για τους «πράσινους» δανειολήπτες, τα κριτήρια είναι:

 

Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.
Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα.
Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 57.000 ευρώ (οικογένεια με τρία παιδιά). Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη.
Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.
Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

 

Κόκκινα είναι τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών (με ημερομηνία αφετηρίας την 19η Φεβρουαρίου) ενώ υπάρχει και η 3η κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες. Για τους «κόκκινους» δανειολήπτες τα κριτήρια είναι :

 

Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.
Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.
Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 45.000 ευρώ.
Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ.
Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

 

Τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί

 

Για τα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί, τα κριτήρια είναι::

Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.
Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ.
Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 36.000 ευρώ.
Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.
Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 280.000 ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

 

www.sofokleousin.gr

Στην τελική ευθεία είναι το νομοσχέδιο που θα παρέχει δάνεια έως 25.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις, αυτοπασχολούμενους,

κοινωνικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα χωρίς υποθήκες.

 

Αυτό που απομένει για να κατατεθεί στη Βουλή είναι να εξειδικευτεί το πλαίσιο εποπτείας και αδειοδότησης

των οργανισμών μικροπιστώσεων που θα δημιουργηθούν.

 

Υπογραμμίζεται ότι μικροπιστώσεις θα χορηγούνται από οργανισμούς που θα συσταθούν για το συγκεκριμένο λόγο.

 

Για παράδειγμα, άδεια για σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να λάβουν εταιρείες φορείς,

επιμελητήρια, οργανώσεις κ.ο.κ.

Εκτός παροχής μικροπιστώσεων, μένουν οι τράπεζες όπου λόγω του κανονιστικού πλαισίου, δεν επιτρέπεται να δανείσουν χωρίς εξασφαλίσεις.

Ωστόσο, μπορούν να παράσχουν αυτού του τύπου δάνεια, όταν έχουν τις ανάλογες εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα αυτές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

 

Οι μικροπιστώσεις, όπως προαναφέρθηκε, θα προσφέρονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής αναμένεται να είναι 12 μήνες και η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 10 χρόνια.

 

Τα δάνεια

 


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που θα συσταθούν θα πρέπει να χορηγούν τις εξής μορφές δανείων:

 

1) Επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις

 

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως:

 

α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,

 

β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού,

 

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

 

2) Προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις

 

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτής λήξης, για:

 

α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ

 

β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

έως το ποσό των 25.000 ευρώ, που αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων:

 

- ανεργία

 

- αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση

 

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνεια

 

1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:

 

α) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

 

β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

 

γ) ελεύθεροι επαγγελματίες

 

δ) φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 

2. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:

 

α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

 

β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής

 

γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Οι επιχειρήσεις «διψούν» για ρευστότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις βαριές υποχρεώσεις μετά το πολυήμερο lockdown, η κυβέρνηση εξαγγέλλει προγράμματα δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους, ωστόσο στην πράξη αποδεικνύεται ότι λίγες εντάσσονται μετά το πέρασμα από το τραπεζικό «ψιλό κόσκινο» και η μεγάλη πλειονότητα αποκλείεται.

Τα τραπεζικά κριτήρια για τη χορήγηση δανείων-στήριξης επιχειρήσεων τηρούνται απαρέγκλιτα, παρά την έκτακτη κατάσταση, με τράπεζες να μην αρκούνται στις εγγυήσεις του δημοσίου και να ζητούν σε αρκετές περιπτώσεις πρόσθετες εξασφαλίσεις, εκτός από τον απαράβατο όρο η επιχείρηση να είναι συνεπής και να μην βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία.

Με δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια της περασμένης δεκαετίας να εξακολουθούν να βαρύνουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και με τον φόβο νέου κύματος μη εξυπηρετούμενων δανείων, λόγω της κρίσης της πανδημίας, να εντείνεται, η απόσταση από την εξαγγελία μέχρι την υλοποίηση ενός μέτρου στήριξης επιχειρήσεων μεγαλώνει πολύ, με τελικά ένα μικρό υποσύνολο να επωφελείται από την εφαρμογή του.

Τραπεζικά στελέχη ανέφεραν στο «Σin» ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, λιγοστές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να ενταχθούν σε ευνοϊκά προγράμματα, όπως αυτό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) για την παροχή κεφαλαίων κίνησης άτοκα για δύο χρόνια. «Σε εμάς θα «σκάσουν» τα δάνεια μετά από δύο-τρία χρόνια και όχι στους υπουργούς που μάς προτρέπουν σήμερα να τα δίνουμε με ευκολία», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη παρουσίαση των κατευθύνσεων σε συστημική τράπεζα.
Cash collateral και προσημειώσεις

«Βασικό κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου», υπογραμμίζεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στον ιστότοπό της, για το πρόγραμμα. Ωστόσο, εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι αυτή η προϋπόθεση δεν είναι ψηλά στην σχετική λίστα των τραπεζών.

Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δηλώνει ότι ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ουσιαστικά «ακυρώνουν» το μέτρο με τις διαδικασίες που ακολουθούν.

«Πώς μπορεί να ερμηνευθεί άραγε η τακτική ορισμένων συνεργαζόμενων τραπεζών, να θέτουν μεταξύ των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών των δανείων την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας; Και ειδικά όταν δεν είχε γίνει ουδεμία αναφορά στην αναγκαιότητα των συγκεκριμένων βεβαιώσεων. Από αυτή και μόνο την προϋπόθεση, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δεν μπορεί να δανειοδοτηθεί. Ακόμα και για όσους όμως πληρούν τις προϋποθέσεις, χάνεται πολύτιμος χρόνος γιατί το σύστημα taxisnet παρουσιάζει αναμενόμενη καθυστέρηση στην ενημέρωση των εκκαθαρισμένων οφειλών. Η συνέπεια είναι η εξόφληση των οφειλών να μην αποτυπώνεται εγκαίρως στο σύστημα, κι ως εκ τούτου να παρεμποδίζεται η χορήγηση ασφαλιστικής/φορολογικής ενημερότητας. Άρα δεν μπορεί να προχωρήσει η δανειοδότηση αυτών των επιχειρήσεων και χωρίς να έχουν κανένα μερίδιο ευθύνης», επισημαίνει ο Γ. Χατζηθεοδοσίου.

Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας, όπως αναφέρει, είναι η εξάρτηση της χορήγησης ή μη αυτών των κεφαλαίων κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου, από την παροχή εμπράγματης ασφάλειας (πχ προσημείωσης υποθήκης, ακόμα και στην πρώτη κατοικία) ή εξασφάλισης με χρήματα (cash collateral). Σημειώνει δε, ότι πρόκειται για προϋπόθεση τελείως αδικαιολόγητη και που δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τον σκοπό του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου.
Τηλεδιάσκεψη τραπεζιτών με Μητσοτάκη

Η διοχέτευση με γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες ρευστότητα στην ελληνική οικονομία και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέχουν αυτή τη δυνατότητα, ήταν το αντικείμενο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους τραπεζών.

«Πρέπει να απορροφήσουμε τους κραδασμούς όσο το δυνατόν καλύτερα και να θέσουμε τις βάσεις για μια δυναμική επανεκκίνηση» ανέφερε ο πρωθυπουργός. Από την πλευρά των στελεχών των τραπεζών εκτιμήθηκε ότι το 2020 υπάρχει η δυνατότητα να διοχετευτούν στην ελληνική οικονομία με τη μορφή χρηματοδοτήσεων περίπου 16 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου.

 

www.sofokleousin.gr

«Ξύπνησαν» από την πανδημία του κορονοϊού οι τράπεζες τον Μάρτιο και απελευθέρωσαν σημαντικά ποσά ρευστότητας στον επιχειρηματικό τομέα, ενώ τώρα περιμένουν αφενός την εξέλιξη του ανοίγματος της οικονομίας και, αφετέρου, την ενεργοποίηση των μέτρων υποστήριξης της ρευστότητας με κρατικές εγγυήσεις για να καθορίσουν την πολιτική των επόμενων μηνών.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι, ύστερα από ένα «αναιμικό» ξεκίνημα της χρονιάς, με αρνητική ροή πιστώσεων στις επιχειρήσεις τον Ιανουάριο και μικρή (κάτω από 500 εκατ. ευρώ) θετική ροή τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο οι τράπεζες αφυπνίστηκαν, καθώς τα περιοριστικά μέτρα άρχισαν να απειλούν σοβαρά την οικονομική δραστηριότητα, και πρόσφεραν ρευστότητα ύψους 1,859 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις.

Σε δωδεκάμηνη βάση, ο ρυθμός αύξησης των καθαρών χρηματοδοτικών ροών στον επιχειρηματικό τομέα εκτινάχθηκε στο 3,6%, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και από τα υψηλότερα που έχουν εμφανισθεί εδώ και πολλούς μήνες.

Το άνοιγμα της στρόφιγγας των δανείων, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, έγινε κυρίως προς τους μεγάλους και καλούς πελάτες των τραπεζών, οι οποίοι είχαν ήδη αναξιοποίητα όρια πρόσθετου δανεισμού και έσπευσαν να αντλήσουν ρευστότητα για να προετοιμάσουν την άμυνά τους για την επερχόμενη κρίση. Αντίθετα, για τις μικρότερες επιχειρήσεις η πρόσβαση σε δανεισμό εξακολουθεί να είναι δύσκολη, ενώ για τους καταναλωτές οι πόρτες παραμένουν κλειστές, με τις καθαρές ροές να είναι αρνητικές και τον Μάρτιο (-178 εκατ. ευρώ).

Το κλειδί για την αύξηση του δανεισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να βρουν την απαραίτητη ρευστότητα για να αντέξουν στην πίεση της συγκυρίας, είναι η ενεργοποίηση των κρατικών προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων για δάνεια, που ήδη έχει αρχίσει, αλλά αναμένεται να προχωρήσει μέσα στον Μάιο. Οι εγγυήσεις περιορίζουν το ρίσκο των τραπεζών και αναμένεται να διευκολύνουν την πρόσβαση επιχειρήσεων που, σε κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να περάσουν από... σαράντα κύματα για να χρηματοδοτηθούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Μάρτιο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 0,7% από -1% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3.784 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 262 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε σε 8% από 4,9% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 5.150 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 96 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2020.
Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάρτιο του 2020, ήταν θετική κατά 2.082 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 40 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 4,1% από -2,3% τον προηγούμενο μήνα.

 

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Μάρτιο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 0,1% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.702 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 302 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2020, ήταν θετική κατά 1.859 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 462 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,6% από 1,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 3,4% από 1,1% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.655 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 360 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 6,1% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 205 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 102 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Μάρτιο του 2020, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 20 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,4%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 178 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Μάρτιο του 2020, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,9%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 2.304 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2020, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 963 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 1,7% από -15,8% τον προηγούμενο μήνα.

 

Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 2.846 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1.059 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 8,8% από 7,7% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.505 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 601 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 19,8% από 17,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1.677 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 484 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 172 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 117 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 1.341 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 458 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 6,5% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα.

 

sofokleousin.gr

Αλλάζει το «800άρι» και μετατρέπεται σε 534 ευρώ για όσους εργαζόμενους παραμένουν σε αναστολή σύμβασης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN TV.

Αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά το επίδομα του κράτους στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Το επίδομα των 800 ευρώ που δόθηκε για 45 ημέρες τον Απρίλιο, στην ουσία θα αντικατασταθεί με επίδομα των 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο (διάστημα 30 ημερών) και βεβαίως θα δοθεί σε λιγότερους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open Tv, όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του Σαββάτου, η σταδιακή επαναφορά στην «κανονικότητα» αλλάζει σημαντικά το τοπίο των ενισχύσεων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές και διαφοροποιεί τα πακέτα ανακούφισης. Πλέον, έμφαση θα δίδεται στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και όχι στη χορήγηση της άμεσης ενίσχυσης των 800 ευρώ.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, από την 1η Μαΐου και μετά:

-Το επίδομα θα καταβάλλεται μόνο σε εργαζόμενους που είναι σε αναστολή – είτε είναι υπάλληλοι των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές είτε υπολειτουργούν.

-Το ύψος του επιδόματος, σύμφωνα με το Open Tv, θα είναι αναλογικό για όσο διάστημα είναι σε αναστολή. Δηλαδή, εάν ο εργαζόμενος είναι σε αναστολή για έναν μήνα θα λάβει 534 ευρώ. Αν είναι για 15 μέρες θα λάβει τα μισά και αν είναι για δύο μήνες θα λάβει 1.060 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, αυτά που συζητούν τα δύο υπουργεία είναι η κατάργηση της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ ή της αναλογίας που προκύπτει και η αντικατάστασή της με χρηματοδοτικά εργαλεία. Αντί, δηλαδή, της άμεσης ενίσχυσης των 800 ευρώ, για ενάμισι μήνα, θα διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να λάβουν δάνεια. Αυτό θα ισχύσει -ενδεχομένως- και για επιχειρήσεις οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές, ενώ βέβαιη είναι η κατάργησή της για όσες επιχειρήσεις θα ανοίξουν – έστω και υπό περιορισμούς.

Το νέα μέτρα που έρχονται από τον Μάιο για την αγορά εργασίας και το καινούριο τοπίο που διαμορφώνεται το δεύτερο εξάμηνο του 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοιού φέρνει στο προσκήνιο το ΕΘΝΟΣ της Κυριακής. Το ρεπορτάζ δίνει αναλυτικές απαντήσεις για τις παρατάσεις των αναστολών συμβάσεων εργασίας αλλά και για τα επιπλέον μέτρα που θα εφαρμοστούν το δεύτερο εξάμηνο στην προσπάθεια ανάσχεσης του κύματος των απολύσεων. Αποκαλύπτει πως η δυνατότητα παράτασης των αναστολών για μισθωτούς που βρίσκονται ήδη σε αυτό το καθεστώς θα δοθεί για ένα μήνα. Το ύψος της ειδικής αποζημίωσης για τους μισθωτούς που θα παραμείνουν σε αναστολή και κατά την διάρκεια της παράτασης του ενός μήνα, θα υπολογισθεί αναλογικά στα 534 ευρώ.

Ορατή φυσικά είναι η αύξηση της ανεργίας, απόρροια της νέας τάξης πραγμάτων που δημιουργεί ο κορονοϊός, ενώ δεν κρύβονται οι φόβοι για... επιδηµία 15νθήµερης εργασίας µε µισές αποδοχές. Στο μεταξύ, η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού για γονείς παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου 2020.

Την απόφαση αναστολής της καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) για επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προϋπόθεση είναι τα συγκεκριμένα δάνεια να ήταν ενήμερα την 31η Ιανουαρίου 2019 και η απόφαση θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Την απόφαση των μελών της να στηρίξουν ενεργά την ελληνική οικονομία ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενώ την είχε προαναγγείλει το πρωί ο υπουργός Οικονομικών.
Η ανακοίνωση της ΕΕΤ

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επισημαίνεται ότι οι τράπεζες

παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να συμβάλλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής συγκυρίας, λόγω κορωνοϊού.

Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020.

Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.

Η κατεύθυνση στήριξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων που πλήττονται ευθέως από την πανδημία, δόθηκε στη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών.

Θέμα χρόνου είναι τέλος η τράπεζα ξεχωριστά να εξειδικεύσει περαιτέρω την πολιτική της ανάλογα και με την έκθεση που έχει στις επιχειρήσεις που πλήττονται, αλλά και τις δυνατότητές της.

Πηγή: iefimerida.gr

Άρχισε το άνοιγμα σε μικρομεσαίους και νοικοκυριά, αλλά με δρακόντεια κριτήρια αξιολόγησης των δανειοληπτών.

Eνώ η συρρίκνωση των χαρτοφυλακίων δανείων των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να επιταχυνθεί εντυπωσιακά τα επόμενα χρόνια, καθώς θα «ξεφορτώνονται» μαζικά τα προβληματικά τους δάνεια, οι τράπεζες έχουν αρχίσει να ανοίγουν τη στρόφιγγα της παροχής νέων πιστώσεων, κάνοντας κινήσεις προς την πλευρά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στα νοικοκυριά, με τη... δειλή προώθηση νέων στεγαστικών δανείων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τα επόμενα χρόνια, όσο και να προσπαθήσουν οι τράπεζες να αυξήσουν τις νέες χορηγήσεις, η λεγόμενη απομόχλευση των ισολογισμών τους θα συνεχισθεί και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς, καθώς θα βρεθούν δάνεια δεκάδων δισεκατομμυρίων έξω από τα τραπεζικά βιβλία, αντισταθμίζοντας την όποια αύξηση των νέων χορηγήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Goldman Sachs στην τελευταία της έκθεση εκτιμούσε ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων των ελληνικών τραπεζών από 183,5 δισ. ευρώ το 2019 θα συρρικνωθεί στα 150 δισ. ευρώ το 2022, επίπεδο στο οποίο θα διατηρηθεί και το 2023.

Πίσω από αυτή γενική εικόνα απομόχλευσης των ισολογισμών, όμως, παρατηρείται ήδη μια προσπάθεια των τραπεζών να δημιουργήσουν νέα χαρτοφυλάκια «καλών» δανείων. Δεν είναι μια απλή υπόθεση, καθώς οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αναζητήσουν «ασφαλείς» δανειολήπτες σε ένα «πέλαγος» επιχειρήσεων και νοικοκυριών, όπου οι δανειολήπτες με οικονομικά προβλήματα και κακό ιστορικό είναι περισσότεροι από αυτούς που μπορούν να «σηκώσουν» με σχετική ασφάλεια νέες πιστώσεις.

Μεγάλα δάνεια χωρίς ρίσκο

Σε αυτό το περιβάλλον, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι τράπεζες αναζητούν μετ' επιτάσεως μεγάλα αναπτυξιακά έργα προς χρηματοδότηση, στα οποία μπορούν να δίνονται μεγάλα δάνεια με πολύ χαμηλό κίνδυνο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολύ εύκολα  βρέθηκαν περίπου 900 εκατ. ευρώ από δύο συστημικές τράπεζες για το έργο στο Ελληνικό και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού, καθώς τέτοια έργα αποτελούν σίγουρα «στοιχήματα» για να μεγαλώσουν οι τράπεζες τα βιβλία χορηγήσεων.

Πέρα από τα μεγάλα έργα, οι τράπεζες ανοίγουν διστακτικά και με τη βοήθεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων που περιορίζουν το ρίσκο του δανεισμού, τη «στρόφιγγα» προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μάλιστα το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς για τις μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται ότι στερεί από τις ελληνικές τράπεζες τη δυνατότητα να προσφέρουν νέα δάνεια στα καλύτερα ονόματα του ελληνικού επιχειρείν, που μπορούν να αντλήσουν πολύ φθηνότερη ρευστότητα από την αγορά ομολόγων.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή όσα δανείζουν οι τράπεζες αφού αφαιρεθούν όσα πληρώνονται για τα υφιστάμενα δάνεια, ήταν θετική κατά 428 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από το αντίστοιχο του Νοεμβρίου (116 εκατ. ευρώ).

Χρήμα σε επιχειρήσεις

Αυτή η θετική επίδοση ήταν το αποτέλεσμα της αύξησης των ροών χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις. Η ροή ήταν θετική κατά 511 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 300 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οριακά θετική, κατά 14 εκατ. ευρώ, ήταν και η ροή χρηματοδότησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων, που ήταν αρνητική κατά 32 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο. Σε ό,τι αφορά, όμως, τα νοικοκυριά, η ροή χρηματοδότησης εξακολουθεί να είναι αρνητική, κατά 97 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, αλλά με σημαντική μείωση από τα -152 εκατ. ευρώ του Νοεμβρίου, κάτι που δείχνει ότι «ξυπνούν» και οι χορηγήσεις της λιανικής τραπεζικής.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι τράπεζες ακολουθούν δρακόντειες διαδικασίες αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

 Στεγαστικά με τη ρέγουλα

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, στόχος όλων των τραπεζών, για παράδειγμα, είναι να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκια στεγαστικής πίστης, ύστερα από την καταστροφή των προηγούμενων ετών.

 Αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται και από το γεγονός ότι αρχίζουν να διαφημίζονται προγράμματα στεγαστικών δανείων. Όμως, η αξιολόγηση των υποψήφιων δανειοληπτών είναι πολύ αυστηρή και πολλοί απορρίπτονται, ενώ δεν  είναι ασύνηθες να ζητείται σημαντικό cash collateral για να νιώσει... ασφαλής η τράπεζα.

Εξίσου αυστηρή είναι η αξιολόγηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να δηλώνουν στις σχετικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Οι τράπεζες προτιμούν να χορηγούν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως όταν πρόκειται για παλιούς πελάτες με καλό ιστορικό, ή για επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά εργαλεία, με τα οποία περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος.

sofokleousin.gr

Σελίδα 1 από 3

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας