Αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες ή εργαζόμενους που έχασαν τις ρυθμίσεις έως και τον Απρίλιο του 2021

 

Νέα ευκαιρία θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου για να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, τις οποίες έχασαν στους προηγούμενους μήνες.

 

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά, ευκαιρία, καθώς η τελευταία έληξε στις 29 Απριλίου 2021 εν μέσω ακόμη των απαγορεύσεων λειτουργίας ή υπολειτουργίας της αγοράς.

 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, η νέα δυνατότητα για αναβίωση των ρυθμίσεων των 100 και των 120 δόσεων θα δοθεί σύντομα, ώστε να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα με τις ρυθμίσεις των παλαιών χρεών και να πέσει το βάρος στη νέα ρύθμιση που ετοιμάζεται για τα χρέη που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας.

 

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών θα αφορά μόνο τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματίες ή εργαζόμενους που χαρακτηρίζονται πληττόμενοι, οι οποίοι έχασαν τις ρυθμίσεις από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021 και δεν υπέβαλαν αίτημα επανένταξης, μέχρι την 29η Απριλίου.

 

Ωστόσο στις προϋποθέσεις επανένταξης είναι να έχουν καταβάλει όλες τις δόσεις των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 για όσιους είναι στις 100 δόσεις και μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, για όσους είναι στις 120 δόσεις. Δηλαδή, επανεντάσσονται εκείνοι οι οφειλέτες που ήταν συνεπείς στην εξυπηρέτηση των ρυθμίσεων προ της πανδημίας.

 

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά ευκαιρία,, καθώς η πρώτη ήταν με την ισχύ των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, η δεύτερη δόθηκε στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2020 και η τρίτη τον περασμένο Απρίλιο.


Φταίνε οι αυστηροί όροι

 

Η απώλεια των ρυθμίσεων των 100 και των 120 δόσεων οφείλεται στο αυστηρό καθεστώς που τις περιβάλει, καθώς οι όροι είναι ασφυκτικοί.

 

Στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ισχύει η γενική αρχή, σύμφωνα με την οποία, θα πρέπει να αποπληρώνουν, εκτός από τις μηνιαίες δόσεις των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και όλες τις υπόλοιπες τρέχουσες οφειλές τους ή να τις εντάσσουν σε κάποια άλλη ρύθμιση.

 

Εν μέσω πανδημίας και με κλειστές επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν δύσκολο να τηρηθούν οι συγκεκριμένοι όροι και χιλιάδες βρέθηκαν εκτός.

 

Το ίδιο ισχύει και για όσους επανεντάχθηκαν με τις προηγούμενες ευκαιρίες που έδωσε η ΑΑΔΕ, αλλά και θα ισχύσει για όσους επανενταχθούν με τη νέα ευκαιρία.

 

Ειδικότερα, όσοι επανενταχθούν σε αυτές, θα πρέπει να πληρώνουν τακτικά όχι μόνο τις δόσεις που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις των 100 ή των 120 δόσεων, αλλά προηγουμένως, να έχουν ρυθμίσει όλα τα αρρύθμιστα χρέη τους και μετά να αποπληρώνουν εμπρόθεσμα όλα τις νέες φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν.

 

Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός εντός του οποίου θα τεθεί σε ισχύ η νέα δυνατότητα, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις πάνε προς τα πίσω. Δηλαδή, η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

 

Οι αιτούντες την επανένταξη δηλώνουν στην αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του αρ. 8 ν. 1599/1986, ότι:

 

είναι πληγέντες από την πανδημία, ήτοι ότι έχει χορηγηθεί παράταση και αναστολή είσπραξης για τις οφειλές τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID19, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, και
απώλεσαν ρύθμιση του ν. 4321/2015 ή/και του ν. 4611/2019 εντός του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Απριλίου 2021, και
έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Πώς χάνονται οριστικά οι ρυθμίσεις

 

Η ρύθμιση των 100 δόσεων του 4321/2015 χάνεται:

 

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει α) τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.


Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.


Αν έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του ν.4321/2015 με εσφαλμένες βεβαιώσεις.


Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση νόμου 4321/2015, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

 

Η ρύθμιση των 120 δόσεων του Ν. 4611/2019 χάνεται:

 

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για ρύθμιση με τον ν.4611/2019


Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.


Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4611/2019 εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.


Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ' υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης.

Ρύθμιση "ειδικού σκοπού" που θα αφορά σε όλα τα χρέη των φορολογουμένων που θα είναι αρρύθμιστα έως και το τέλος Απριλίου του 2021 εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Δηλαδή, το νέο πλαίσιο τμηματικής καταβολής οφειλών θα αφορά σε όλους τους οφειλέτες και όχι μόνο σε όσους πλήττονται από την κρίση της πανδημίας. Ουσιαστικά χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα αναζητούν βηματισμό, σύμφωνα με την εφημερίδα "Καθημερινή" εφόσον η παρένθεση της υγειονομικής κρίσης κλείσει μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Απριλίου θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις παλαιές υποχρεώσεις της πρώτης καραντίνας, τις υποχρεώσεις της δεύτερης καραντίνας αλλά και με τις τρέχουσες καταβολές του 2021 και το "ξεπάγωμα" τραπεζικών δόσεων.


Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά πιθανό να δημιουργήσει νέα ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο και στα ταμεία καθώς και νέα κόκκινα δάνεια. Οι δόσεις του νέου προγράμματος θα μπορούν να φτάσουν έως τις 120, με στόχο η μηνιαία δόση που θα προκύπτει να μην καθίσταται απαγορευτική για τους υπόχρεους. Το επιτόκιο θα καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης που θα επιλέξουν οφειλέτες. Όσοι επιλέξουν 12 δόσεις, αυτές θα είναι άτοκες, οι 24 δόσεις θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 2,5 % ενώ όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων θα αυξάνεται και το επιτόκιο. Επί της ουσίας η ρύθμιση των οφειλών σε πολλές δόσεις θα είναι ακριβότερη για όσους χρωστούν στην εφορία. Ωστόσο για να μπορέσει να επιλέξει κάποιος περισσότερες δόσεις θα πρέπει να πληροί και τα κριτήρια που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο.


Όπως αναφέρουν πηγές από το Οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με την εφημερίδα "Καθημερινή", για την εξόφληση των οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις εξετάζεται και η θέσπιση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ενώ δεν αποκλείεται και η πτώση του τζίρου και η πτώση του τζίρου ή ζημιές κάθε επιχείρησης να αποτελέσουν ένα πρόσθετο κριτήριο που θα οδηγεί στην αύξηση των δόσεων.


Σε κάθε περίπτωση οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στο τέλος του πρώτου τριμήνου και εφόσον δεν έχει αποφασιστεί και νέα αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Με βάση τα σημερινά δεδομένα , το νέο σχήμα, εφόσον συναινέσουν οι θεσμοί θα ξεκινήσει τον προσεχή Μάιο.

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους πληγέντες από την πανδημία, που έχασαν τη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων, από τον Μάρτιο έως και τον Νοέμβριο. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, μέσω του myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση επανένταξής τους στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, για την υπολειπόμενη οφειλή και για τις δόσεις που απομένουν.

 

Οι πολίτες για την επανένταξη στις ρυθμίσεις πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση και να καταβάλουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τη δόση Δεκεμβρίου 2020.

 

Η καταβολή της δόσης Δεκεμβρίου πρέπει να γίνει σε πίστωση της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), αποκλειστικά με έναν από τους δύο πιο κάτω τρόπους:


· μέσω web-banking ή


· σε υποκατάστημα στην τράπεζα, μόνο αν δεν είναι δυνατή η καταβολή μέσω web-banking

 

Η επανένταξη των οφειλετών στις ρυθμίσεις γίνεται την επομένη εργάσιμη από την ημέρα παραλαβής του σχετικού αρχείου των τραπεζών από την Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ. Η ΓΔΗΛΕΔ θα εκκινήσει τη διαδικασία του σχετικού ελέγχου στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

 

Για πληρωμές που θα γίνουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η επανένταξη θα ολοκληρωθεί έως και την Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021. Στη συνέχεια, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, στο myTAXISnet, θα επικαιροποιηθεί η εικόνα της ρύθμισης (δόσεις, ποσά, ημερομηνίες καταβολής).

 

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις επανένταξης ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) πραγματοποιούνται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) της ΑΑΔΕ.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπροστά στον φόβο να μείνουν απλήρωτοι φόροι δισεκατομμυρίων ευρώ που συσσωρεύονται από τα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, το οικονομικό επιτελείο βάζει στο τραπέζι μια νέα ρύθμιση «ειδικού σκοπού» για την εξόφληση των χρεών σε έως και 120 δόσεις.

Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα της πανδημίας επιτείνει την οικονομική ασφυξία στην αγορά και τους εργαζόμενους και δημιουργεί έντονους φόβους ότι όχι μόνο τα χρέη ύψους 1,5 δισ. ευρώ που έχουν «παγώσει» μέχρι τον Απρίλιο, αλλά και οι φόροι πάνω από 4 δισ. ευρώ που έχουν μείνει απλήρωτοι από την αρχή του έτους, δεν θα μπορούν να αποπληρωθούν. Οι οφειλές προς την Εφορία έχουν γίνει βουνό, με τους φορολογούμενους να δηλώνουν ότι είναι αδύνατον να εξοφληθούν ακόμα και με την έκτακτη ρύθμιση των 12 άτοκων δόσεων ή 24 χαμηλότοκων δόσεων και την αγορά να πιέζει και να ζητεί ακόμα και «κούρεμα» των χρεών που έχουν «φουσκώσει» επικίνδυνα. Στους φόρους που έχει ανασταλεί η πληρωμή τους μέχρι και τον Απρίλιο θα έρθουν να προστεθούν και τα χρέη που δεν πληρώθηκαν από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και δόσεις ρυθμίσεων, ενώ παράλληλα θα τρέχουν και οι φορολογικές υποχρεώσεις του νέου έτους.

«Δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει χιονοστιβάδα» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, για να προσθέσει ότι «θα έχουμε 120 και περισσότερες δόσεις για να πατήσουν όσοι πλήττονται στα πόδια τους». Ομως και οι Χρήστος Σταϊκούρας και Θεόδωρος Σκυλακάκης έχουν ανοίξει παράθυρο για μια νέα ευνοϊκή ρύθμιση που θα έρθει να επουλώσει της πληγές που έχει ανοίξει στην οικονομία η υγειονομική κρίση.

Η αδυναμία πληρωμής των φόρων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω της καθίζησης του τζίρου και των εισοδημάτων δημιουργεί ένα εκρηκτικό σκηνικό που απειλεί να ανοίξει νέες τρύπες στα κρατικά ταμεία και να εκτροχιάσει τον δημοσιονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Ετσι, στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο όλες οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις να ενταχθούν σε μια ρύθμιση 120 δόσεων «ειδικού σκοπού». Στη νέα ρύθμιση εξετάζεται να μπουν και χρέη που δεν αφορούν μόνο την περίοδο της πανδημίας, ώστε να δοθεί μια ευκαιρία σε όλους τους φορολογούμενους να κάνουν μια νέα αρχή κλείνοντας τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουν με την Εφορία.

Αλλωστε τα στατιστικά στοιχεία που έχει στα χέρια του το οικονομικό επιτελείο από τη ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία θεσπίστηκε το 2019, δείχνουν αύξηση των εισπράξεων των παλαιών χρεών αλλά και μεγάλη μείωση στον ρυθμό δημιουργίας νέων οφειλών. Είναι χαρακτηριστικό ότι εν μέσω πανδημίας και συγκεκριμένα στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 οι εισπράξεις από τα παλιά χρέη ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο για τις 120 δόσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια που εξετάζονται για τη νέα ρύθμιση «ειδικού σκοπού» προβλέπουν μεταξύ άλλων:

Η ρύθμιση να αφορά όλα τα χρέη των φορολογουμένων που θα είναι αρρύθμιστα μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2021. Δηλαδή, το νέο πλαίσιο τμηματικής καταβολής οφειλών να αφορά όλους τους οφειλέτες και όχι μόνο όσους πλήττονται από την κρίση της πανδημίας.

Οι δόσεις του νέου προγράμματος θα φτάνουν έως τις 120. Ετσι οι φορολογούμενοι θα μπορούν να σπάνε τις συσσωρευμένες οφειλές τους σε πολύ μικρές μηνιαίες δόσεις των 50, 70, 100 ευρώ.

Το επιτόκιο θα καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό εξόφλησης των οφειλών που θα επιλέξουν οι οφειλέτες. Οσοι επιλέξουν 12 δόσεις, αυτές θα είναι άτοκες, οι 24 δόσεις θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 2,5%, ενώ όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων θα αυξάνεται το επιτόκιο, το οποίο όμως ενδεχομένως να είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων. Οσο μικρότερος είναι ο αριθμός των δόσεων, τόσο μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση της ρυθμισμένης οφειλής.

Για την εξόφληση των οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις εξετάζεται και η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων.
Οι αποφάσεις

Οι τελικές αποφάσεις για τη ρύθμιση «ειδικού σκοπού» αναμένεται να «κλειδώσουν» την άνοιξη. Αλλωστε υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο που έχουν παγώσει φόροι και δόσεις ρυθμίσεων για όσους πλήττονται από την πανδημία. Το νέο σχήμα των πολλών και μικρών δόσεων θα «τρέξει» από τον Μάιο και εκτιμάται ότι θα δώσει ανάσα ρευστότητας στην αγορά και θα βοηθήσει επιχειρήσεις και εργαζόμενους να σταθούν όρθιοι την επόμενη μέρα της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, και πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, η κυβέρνηση θα ενημερώσει τους θεσμούς. Μπορεί οι δανειστές να είναι συνήθως αντίθετοι στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, όμως τώρα αντιλαμβάνονται ότι σε μια τόσο δύσκολη περίοδο και με ορατό τον κίνδυνο για μαζικά λουκέτα στην αγορά είναι δύσκολο να αποπληρωθούν τα χρέη σε 12 ή 24 δόσεις και παράλληλα να εξυπηρετούνται οι τρέχουσες υποχρεώσεις.

 

in.gr

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ΑΑΔΕ τις πύλες των 100 και 120 δόσεων για να ενταχθούν όσοι βρέθηκαν εκτός ρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες.


Όπως αναφέρει η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", μόλις ανοίξει η εφαρμογή οι πληττόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουν τη δόση του Νοεμβρίου ενώ οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν στο τέλος της ρύθμισης ως υπεράριθμες. Το μέτρο αυτό ισχύει για όσους έχασαν τη ρύθμιση τους από τον Μάρτιο που ξέσπασε η πανδημία έως και τον Οκτώβριο 2020 αν και σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης της πληρωμής της δόσης Νοεμβρίου για τους πληττόμενους λόγου του δεύτερου lockdown στο οποίο βρίσκεται η χώρα από τις 7 Νοεμβρίου.


Σε κάθε περίπτωση μόλις ξεκλειδώσει η ηλεκτρονική εφαρμογή των ρυθμίσεων, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις της ρύθμισης τους, ενώ όσες δόσεις έμειναν απλήρωτες θα καταβληθούν στο τέλος του κάθε προγράμματος.
Για παράδειγμα φορολογούμενος που ανήκει στους πληττόμενους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων αλλά δεν μπόρεσε να πληρώσει τις δόσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου 2020 και έχασε τη ρύθμιση. Μόλις ανοίξει και πάλι η πόρτα των 120 δόσεων θα μπορεί να ξαναμπεί στη ρύθμιση και να συνεχίσει να την πληρώνει κανονικά με όλα τα ευεργετήματα της. Οι δύο δόσεις που δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης ως υπεράριθμες.

Πάγια ρύθμιση


Παράλληλα ετοιμάζεται να ανοίξει και η πόρτα της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων για να υποδεχθεί τους φορολογουμένους οι οποίοι απώλεσαν τη ρύθμισή τους από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά και στους οποίους σήμερα απαγορεύεται να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους. Για παράδειγμα φορολογούμενος ο οποίος δεν έχει πληγεί από την πανδημία, είχε ενήμερη πάγια ρύθμιση την 1/11/2019 και την έχασε οποτεδήποτε στη συνέχεια, σήμερα δεν μπορεί να ξαναρυθμίσει τις συγκεκριμένες οφειλές του. Μετά τις αλλαγές που έγιναν θα μπορεί να εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Δεν θα μπορεί όμως να ενταχθεί ξανά στη ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων, για παράδειγμα, παρά μόνο εάν ανήκει στην ομάδα των πληττομένων από την πανδημία και η απώλεια της ρύθμισης έγινε στο διάστημα Μαρτίου - Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Χρ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε αύξηση των δόσεων και συγχωροχάρτι σε όσους έχασαν κάποια από τις ρυθμίσεις των 120 ή των 24/48 δόσεων .

Νέες ρυθμίσεις των χρεών προς την εφορίας σε πολλές δόσεις, που φτάνουν μέχρι και σε 10 χρόνια, αλλά και επανένταξη σε ρυθμίσεις όσων τέθηκαν εκτός ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Καθώς τα μηνύματα που εισπράττει από την ΑΑΔΕ το υπουργείο Οικονομικών είναι αρνητικά για την πορεία εξυπηρέτησης των χρεών των ιδιωτών προς το δημόσιο, αναγκαστικά επιλέγει την αύξηση των δόσεων και την ένταξη σε νέες ρυθμίσεις οφειλετών που τις έχασαν.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Εφορία θα έπρεπε να κυνηγάει υπό την απειλή κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων, εκατομμύρια φορολογούμενους.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε:
Οι φορολογούμενοι που είχαν προβεί σε ρυθμίσεων των χρεών τους προς την εφορία, από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά (βασικά σε έως 24/48 δόσεις) ή είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού και την απώλεσαν, μπορούν να επανέλθουν κανονικά από τον τρέχοντα μήνα (Οκτώβριο 2020) στη ρύθμισή τους. Οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν, προστίθενται στο τέλος της περιόδου.

Επίσης, όλοι όσοι έχασαν τη ρύθμισή τους από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά, και στους οποίους, μέχρι τώρα απαγορεύεται να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Παράδειγμα 1: Φορολογούμενος που εντάθηκε τον Ιανουάριο του 2020 σε 24 δόσεις και πλήρωσε 5 δόσεις έως και τον Μάιο και από τον Ιούνιο σταμάτησε να πληρώνει δόσεις. Με τη νέα ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ, μπορεί να επανενταχθεί ξανά στη ρύθμιση των 24 δόσεων, πληρώνοντας τη δόση που αντιστοιχεί στον Οκτώβριο, όπως προέβλεπε η ρύθμιση στην οποία εντάχθηκε αρχικά.
Οι δόσεις των τεσσάρων μηνών που δεν πληρώθηκαν από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2020, θα προστεθούν στο τέλος της περιόδου και οι συνολικές δόσεις της ρύθμισης θα αυξηθούν από 24 σε 28.
Έτσι, η αποπληρωμή του χρέους του να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2021 θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2022.

Παράδειγμα 2: Φορολογούμενος που εντάθηκε τον Νοέμβριο του 2019 σε ρύθμιση των 24 δόσεων και πλήρωσε τις δόσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2019 και από τον Ιανουάριο σταμάτησε να πληρώνει.
Με τη νέα ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ έχει τη δυνατότητα να επανενταχθεί στη ρύθμιση, ξεκινώντας από την πληρωμή της δόσης του Οκτωβρίου και φυσικά να συνεχίσει και την αποπληρωμή των επόμενων.
Οι δόσεις των 9 μηνών που δεν πληρώθηκαν ήτοι από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2020, θα προστεθούν στο τέλος της παλαιάς ρύθμισης και θα αυξήσει τον συνολικό αριθμό των δόσεων, από 24 σε 33.
Στο πλαίσιο αυτό, αντί η ρύθμιση να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2021, θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2022.
Άλλες ρυθμίσεις

Επίσης το υπουργείο Οικονομικών θέτει ακόμη σε λειτουργία δύο ακόμη ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία και των οποίων οι οφειλές πάγωσαν την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, μπορούν να εντάξουν αυτές τις αρρύθμιστες οφειλές τους σε νέα ρύθμιση 12 άτοκων ή 24 έντοκων δόσεων με την πρώτη να καταβάλλεται από τον Μάιο του 2021. Τα συγκεκριμένα χρέη παραμένουν παγωμένα ως τις 30 Απριλίου 2021 που σημαίνει ότι δεν καταλογίζονται και δεν προσαυξάνονται αυτά, με προσαυξήσεις.
Οι οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ρυθμίζονται σε 120 δόσεις, δηλαδή σε 10 χρόνια.

Τα παραδείγματα του υπ. Οικονομικών

1ον. Νέα ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020

Επιχείρηση με ΚΑΔ, που ανήκει στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού οφείλει ΦΠΑ, βάσει δήλωσης Μαρτίου, ο οποίος έπρεπε να καταβληθεί τον Απρίλιο και για τον οποίο έχει χορηγηθεί αναστολή πληρωμής μέχρι 30/4/2021. Ποια διευκόλυνση παρέχεται για την αποπληρωμή της οφειλής της;

Η επιχείρηση θα εντάξει τον ΦΠΑ στη νέα ρύθμιση των 12 δόσεων άτοκα ή 24 δόσεων με επιτόκιο 2,5% και θα αρχίσει να τον καταβάλει από τον Μάιο του 2021.

Φορολογούμενος (είτε έχει πληγεί οικονομικά από την πανδημία είτε όχι) έχει τρέχουσες φορολογικές οφειλές, οι οποίες δεν είναι σε αναστολή (π.χ. φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ). Πώς μπορεί να διευκολυνθεί για την αποπληρωμή τους;

Μπορεί να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Φορολογούμενος που είχε ενταχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. ρύθμιση 100 δόσεων, ρύθμιση 120 δόσεων) και ανήκει στους πληττόμενους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν κατέβαλε τις δόσεις της ρύθμισης τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο του 2020, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής. Τι θα γίνει με τις δόσεις αυτές;

Η περίοδος αναστολής πληρωμής λήγει στις 30/4/2021. Οι παραπάνω δόσεις θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

2ον. Αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και την έχασαν το διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020

Φορολογούμενος που ανήκει στους πληττόμενους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά δεν μπόρεσε να πληρώσει τις δόσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου 2020 και έχασε τη ρύθμιση. Τι κάνει;

Από τον Οκτώβριο του 2020 θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τη ρύθμιση η οποία αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματα της. Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν προστίθενται στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

Φορολογούμενος (είτε έχει πληγεί οικονομικά από την πανδημία είτε όχι) ο οποίος είχε ενήμερη πάγια ρύθμιση την 1η/11/2019 και την έχασε οποτεδήποτε στη συνέχεια, έχασε το δικαίωμα να ρυθμίσει ξανά τις συγκεκριμένες οφειλές του. Τι αλλάζει τώρα για αυτόν;

Πλέον αποκτά τη δυνατότητα να εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

3ον. Ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Επιχείρηση με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες προέρχονται από δάνειο που έλαβε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να τις ρυθμίσει;

Πλέον, ναι. Μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα που προβλέπει έως 120 δόσεις με κλιμακούμενη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους, η οποία φτάνει σε ποσοστό μέχρι και το 100%».

Η ΑΑΔΕ θα κάνει χρήση του άρθρου 32 του Κώδικα φορολογικών διαδικασιών (ΚΦΔ) που προβλέπει τον κατ' εκτίμηση προσδιορισμό φόρου για όσους απέφυγαν να κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Όσοι δεν έκαναν δήλωση και πιστεύουν ότι γλίτωσαν το φόρο, γελιούνται. Θα τον υπολογίσει από μόνη της η εφορία.

Ο νόμος προβλέπει ότι στις περιπτώσεις αυτές η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Κάθε χρόνο όμως ο διοικητής της ΑΑΔΕ εκδίδει ειδική εγκύκλιο με τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Η εγκύκλιος αυτή αναμένεται να εκδοθεί για φέτος μέσα στις επόμενες 15 ημέρες ώστε οι υπηρεσίες να προσδιορίσουν το φόρο και τα σταλούν τα σχετικά «ραβασάκια» στου υπόχρεους του φόρου . Για φέτος οι πληροφορίες θέλουν τα πράγματα να είναι πιο αυστηρά καθώς το 2020 είναι ως γνωστόν έτος «ισχνών αγελάδων» για τα φορολογικά έσοδα.

Οι «τυχεροί» που θα λάβουν τα χρεωστικά είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, εισοδηματίες, αγρότες, εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων για ένα ή περισσότερα έτη ή για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους της εξαετίας 2014-2020.

Πρακτικά η εφορία καταλογίζει φόρο αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που πλήρωνε ο φορολογούμενος τα προηγούμενα χρόνια ώστε να τον υποχρεώσει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να υποβάλλει εκπρόθεσμα της φορολογική του δήλωση.

Σε μια τέτοια περίπτωση το πρώτο χρεωστικό ( αυτό που εκδόθηκε κατ εκτίμηση ) από την ΑΑΔΕ ακυρώνεται και πλέον ο φόρος προσδιορίζεται με βάση τα δηλωθέντα από τον ίδιο τον φορολογούμενο εισοδήματα. Είναι ενδεχόμενο αν ο φορολογούμενος έχει «ξεχάσει» εισοδήματα διαφορετικών ετών (πχ από ΦΠΑ) να χρειαστεί να υποβάλλει παραπάνω από μια εκπρόθεσμες δηλώσεις.

 Το πρόστιμο για κάθε μια εκπρόθεσμη δήλωση κυμαίνεται από 100 έως και 500 ευρώ ανάλογα αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο και - για τις επιχειρήσεις ανάλογα με την νομική της υπόσταση.

Ο φόρος με αντικειμενικά χαρακτηριστικά που θα προσδιοριστεί μετά την δήλωση της δήλωση θα επιβαρύνεται σε ότι αφορά τον φόρο εισοδήματος με ετήσιο τόκο 8,76% για κάθε καθυστερούμενη δόση ενώ η συνολική προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αναλογούντα φόρου.

Στις περιπτώσεις μη δήλωσης ΦΠΑ ή άλλων παρακρατούμενων φόρων επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής και 50% επι του αναλογούντα φόρου με το όριο της προσαύξησης να μην ξεπερνά και σε αυτήν την περίπτωση το 60% του αρχικώς αναλογούντα φόρου.

news247.gr

Γενικευμένη ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, που θα περιλάβει και χρέη στην εφορία, τα οποία έγιναν ληξιπρόθεσμα μετά το lockdown, δηλαδή και μετά τον Ιούνιο 2020, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όπως δήλωσε σήμερα (στον "Real FM") ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Σχολιάζοντας το πρόβλημα ιδιαίτερα των επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές τους τελευταίους μήνες, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι σχεδιάζεται να περιληφθούν και αυτά τα χρέη στο «πάγωμα» των οφειλών, που αποφασίσθηκε λόγω της πανδημίας και να εξοφληθούν σε δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα φορολογικά χρέη που γεννήθηκαν με το ξέσπασμα της πανδημίας για τέσσερις κατηγορίες επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, εργαζομένων και ιδιοκτητών ακινήτων, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, «παγώνουν» ως το τέλος Απριλίου του 2021 και η εξόφλησή τους αρχίζει από τον Μάιο σε 12 άτοκες ή 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο (2,5%), χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Την ευνοϊκή ρύθμιση, στην οποία θα περιληφθούν και μεταγενέστερες οφειλές, δικαιούνται:

Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020.
Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορονοϊού, λόγω πτώσης του τζίρου τους την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και υπάγονται στις λίστες με τους πληττόμενους ΚΑΔ.
Εργαζόμενοι που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού τη περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου.
Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020.

Οι κατηγορίες οφειλών των παραπάνω φορολογουμένων που «παγώνουν» έως το τέλος Απριλίου είναι:

Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κλπ), των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε κανονικά από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020 αλλά παρατάθηκε έως τις 31 Αυγούστου 2020.
Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κλπ) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε από την 1η Μαϊου 2020 έως και την 31η Μαϊου 2020 αλλά έχει παραταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κλπ) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020 αλλά έχει παραταθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.
Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 11η-3-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31η-8-2020.
Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-4-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31η-8-2020.
Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-5-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 30η-9-2020.
Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-6-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31η-10-2020.

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο taxisnet τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων για τον φετινό ΕΝΦΙΑ τα εξής:
1.Τον ίδιο ακριβώς ΕΝΦΙΑ με αυτό που πλήρωσαν το 2019 θα καταβάλουν όσοι δεν είχαν καμία αλλαγή στην περιουσιακή τους.
2.Νέο ποσό του φόρου θα κληθούν να πληρώσουν όσοι απέκτησαν ή πούλησαν ακίνητη εντός του 2019.
3.Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί φέτος σε 6 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη αναμένεται να εξοφληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου .
4.Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
- Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Επτά κατηγορίες χρεών, για τέσσερις κατηγορίες φορολογουμένων παρατάθηκε η προθεσμία πληρωμής των κορονο-χρεών, μέχρι και τον Απρίλιο του 2021. 

Η καταβολή τους θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2021 και θα ενταχθούν σε 12 ή σε 24 δόσεις , με ετήσιο επιτόκιο 2,5%, που θα ξεκινά να «μετρά» από τον ερχόμενο Απρίλιο, ενώ μέχρι τότε οι συγκεκριμένες οφειλές είναι «παγωμένες» χωρίς προσαυξήσεις. Αυτό σημαίνει, πως, η εξόφληση των χρεών της πανδημίας θα γίνει μέχρι και το έτος 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το ύψος των παγωμένων χρεών ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και δημιουργούν ισόποση «τρύπα» στον φετινό προϋπολογισμό.

Το ΥΠΟΙΚ εκφράζει την προσδοκία ότι αυτά θα εισπραχθούν το 2021, το 2022 και 2023, ωστόσο, αυτό προϋποθέτει, πως οι επιχειρήσεις που έχουν χρέη σε αναστολή, θα επιβιώσουν και θα είναι και βιώσιμες ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, που έπρεπε να πληρωθούν εν μέσω πανδημίας. Επίσης σημαντικό ρόλο θα παίξει και η διάρκεια της πανδημίας, καθώς ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με τον συνδυασμό γρίπης και κορονοϊού.

Ποιους αφορά η αναστολή χρεών

Με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου, παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 η προθεσμία καταβολής των χρεών που έπρεπε να πληρωθούν εντός των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, των οποίων οι ημερομηνίες καταβολής τους παρατάθηκαν μέχρι τις 31 Αυγούστου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 31 Οκτωβρίου 2020.
Την αναστολή μέχρι τον Απρίλιο δικαιούνται οι ακόλουθοι φορολογούμενοι:

 1. Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020.
 2. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορωνοϊού, λόγω κάθετης πτώσης του κύκλου εργασιών τους σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και υπάγονται στις κατά καιρούς ανακοινωθείσες λίστες με τους πληττόμενους ΚΑΔ.
 3. Εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, για έναν ή περισσότερους από τους μήνες Μάρτιο-Ιούνιο.
 4. Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020.

Ποια χρέη αναστέλλονται

Οι οφειλές των παραπάνω φορολογουμένων που υπάγονται στη νέα παράταση προθεσμίας καταβολής - αναστολής είσπραξης είναι:

 1. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κλπ) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε κανονικά από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020 αλλά παρατάθηκε έως τις 31 Αυγούστου 2020. 
 2. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κλπ) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε από την 1η Μαϊου 2020 έως και την 31η Μαϊου 2020 αλλά έχει παραταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
 3. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κλπ) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020 αλλά έχει παραταθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.
 4. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 11η-3-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31η-8-2020.
 5. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-4-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31η-8-2020.
 6. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-5-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 30η-9-2020.
 7. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-6-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31η-10-2020.

sofokleousin.gr

Σελίδα 1 από 9

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας