1ο & 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Διαδικασίες εγγραφής στην Α΄ τάξη – ανανεώσεις εγγραφών – μετεγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. Κύριο

1ο  & 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Διαδικασίες εγγραφής στην Α΄ τάξη – ανανεώσεις εγγραφών – μετεγγραφές στα ΕΠΑ.Λ.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ Β' 2005/31.05.2019) του ΥΠΑΙ.Θ. , «Εγγραφές – μετεγραφές, φοίτηση . . . στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», την Υ.Α. 72367/ΓΔ4/17-06-2021 (τροποποίηση της προηγούμενης Υ.Α.) και την Φ13α/72370/Δ4/17-6-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που επισυνάπτεται σας γνωρίζουμε ότι από

σήμερα Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

 

θα πρέπει να προχωρήσετε στη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης μαθητών/τριων για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

Τα στοιχεία της δήλωσης θα καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

 

όπου συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 

Για τη σωστή και χωρίς προβλήματα ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται:


1. οι κωδικοί πρόσβασης στο taxis και η αστυνομική ταυτότητα.


2. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας (οπωσδήποτε)


3. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα


Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:


• Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
• Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
• Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
• Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
• Επιλογή Β΄ ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου). Να είναι η ίδια με αυτή που διδασκόταν ο/η μαθητή/τρια στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου
• Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού για τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη.
• Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
• Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου του μαθητή)
• Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας
• Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
• Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας

 


Επισημάνσεις που διευκολύνουν τη διαδικασία:


Το όνομα του κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο σχολείο θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν που θα επιχειρήσει να κάνει την εγγραφή μέσω των κωδικών του taxis.


Εάν σε κάποιο σημείο της διαδικασίας δεν επιτρέπεται η συνέχεια, αυτό πιθανόν να οφείλεται σε αναντιστοιχία των υπό καταχώριση στοιχείων με αυτά που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα my-school. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με το σχολείο για να λυθεί το πρόβλημα.


Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και συγκεκριμένα μετά τη σελίδα 32 του εγγράφου pdf

 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/pdfs/files/odigies.pdf

 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. Ή ΤΟΥ 2ου ΓΕ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

 


Από τις Διευθύνσεις των σχολείων

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας