5η Κινητικότητα του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας στη ΣΟΦΙΑ της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

5η Κινητικότητα του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας στη ΣΟΦΙΑ της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Το ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας πραγματοποιεί την 5η κινητικότητα του Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Teen Einsteins» -«Έφηβοι Αϊνστάιν» στο διάστημα 31 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2023 που διοργανώνεται από το σχολείο «Vocational School of Ecology and Biotechnology Prof. Dr Asen Zlatarov» στη Σόφια της Βουλγαρίας.


Η αποστολή του σχολείου μας, αποτελούμενη από πέντε μαθητές και μαθήτριες και δύο καθηγήτριες, θα πάρει μέρος σε εκπαιδευτικές δράσεις στον τομέα της Βιοτεχνολογίας.

 


Οι μαθητικές ομάδες από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Κροατία και Πολωνία θα πραγματοποιήσουν μικροβιολογικές αναλύσεις και θα παρατηρήσουν ζυμομύκητες με το μικροσκόπιο. Η μεθοδολογία των εργασιών τους θα πληροί τις προδιαγραφές μιας επιστημονικής διαδικασίας. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τις βιομηχανικές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας.

 


Πρόκειται για την τελευταία κινητικότητα του συγκεκριμένου τριετούς Προγράμματος Erasmus+, το οποίο αποτέλεσε μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας