Εγγραφές στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης(Σ.Α.Ε.Κ.) του Νοσοκομείου Βέροιας Τμήμα Βοηθών Νοσηλευτών Κύριο

Εγγραφές στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης(Σ.Α.Ε.Κ.) του Νοσοκομείου Βέροιας Τμήμα Βοηθών Νοσηλευτών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ώρες 08:30 - 13:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 , 6986623716, 6981594856, 6973215667


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων


Σ.Α.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:


1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στη Σ.Α.Ε.Κ.
2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠ.Α.Λ. ΓΕΛ, επιπέδου 4)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. ΑΜΚΑ & ΑΦΜ
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και
ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας
ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

 


Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η
κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και
της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας