Η ομάδα Erasmus+ του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας στην Ισπανία Κύριο

Η ομάδα Erasmus+ του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας στην Ισπανία

Στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, η ομάδα έργου του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας με τίτλο «S.R.S. FOR H.E.V.», ταξίδεψε την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 στην Ισπανία, με σκοπό την κατάρτιση μαθητών του, των ειδικοτήτων "Τεχνικός Οχημάτων" και "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων". Η κατάρτιση αφορά τις "Δεξιότητες και Μέτρα Ασφαλείας για την συντήρηση Υβριδικών & Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης".

Η ομάδα αποτελείτε από 14 μαθητές και δύο συνοδούς καθηγητές. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην πίστα φόρμουλας 1 «Circuit de Cataluña», στο εργοστάσιο της SEAT στην Βαρκελώνη και στο εργοστάσιο της FORD στη Βαλένθια, για τις επόμενες 15 ημέρες. Την θεωρητική κατάρτιση έχει αναλάβει ο φορέας υποδοχής του προγράμματος «Moveu Professional Services».

Το πρόγραμμα ανήκει στη Βασική Δράση 1(ΚΑ1), στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η χρηματοδότηση γίνεται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονισμός από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Το ΕΠΑ.Λ Αλεξάνδρειας την σχολική χρονιά 2019-2020 υλοποίησε το πρώτο πρόγραμμα Erasmus+ στον Τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκαινιάζοντας το σχέδιο του σχολείου για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό. Το αντικείμενο της κινητικότητας ήταν η «Τεχνολογία Συστημάτων Ανάκτησης Κινητικής Ενέργειας και Ενέργειας Καυσαερίων για Υβριδικούς Κινητήρες».

Το σχολείο θέλοντας να αποκτήσει πλήρη τεχνογνωσία και εκπαιδευτική εμπειρία, για το παραπάνω τεχνολογικό αντικείμενο, επιθυμεί με την παρούσα δράση να επεκτείνει την κατάρτιση των μαθητών και στα ηλεκτρικά οχήματα και τους σταθμούς φόρτισης αυτών.

Το πρόγραμμα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία.

Το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας πέρα από την κατάρτιση των μαθητών αποσκοπεί :

  • στη διεθνοποίηση του σχολείου και δημιουργία καναλιού επικοινωνίας με Ευρωπαϊκούς φορείς
  • στην αναβάθμιση και τον εκμοντερνισμό του, μετασχηματίζοντάς το σε "πρωτοπόρο" της τοπικής κοινωνίας
  • και τέλος την προσέλκυση μαθητών, αλλά και εκπαιδευτικών με διάθεση αναβάθμισης του έργου τους.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα έργου

S.R.S. FOR H.E.V.

«Safety Rules and Skills FOR the maintenance of Hybrid &

Electric Vehicle and EV Charging Stations»

 

 

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας