Συμμετοχή του Τομέα Πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 8-23 Οκτωβρίου 2022 Κύριο

Συμμετοχή του Τομέα Πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 8-23 Οκτωβρίου 2022

Ακόμα   μια   χρονιά   το   ΕΠΑΛ   Αλεξάνδρειας   συμμετείχε   στην  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού! Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού - Code Week,που   έχει   ως   στόχο   να   κάνει   τον   προγραμματισμό   και   τον   ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο, στο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:' Οι   μαθήτριες   και  οι   μαθητές   της  Β και   Γ   τάξης   του  Τομέα   Πληροφορικής σχεδίασαν στο blockscad3d.com/editor/ ένα μπρελόκ για τα κλειδιά τους,το   οποίο   εκτύπωσαν   στη   συνέχεια   στον   τρισδιάστατο   εκτυπωτή   του σχολείου.

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 2 ατόμων και χρησιμοποιήθηκε  φύλλοεργασίας από το site https://projects.raspberrypi.org και συγκεκριμένα το https://projects.raspberrypi.org/en/projects/blockscad-coder-keyring/2. 


Μαθήτριες και μαθητές τμημάτων της Α τάξης, ύστερα από συζήτηση σε ομάδες μέσα στην τάξη, δημιούργησαν απλούς αλγόριθμους για την εξοικονόμηση ενέργειας σε καθημερινές δραστηριότητες. Αξιοσημείωτα ήταν ο ενθουσιασμός και η εργατικότητα των μαθητών μας

Οι καθηγήτριες σχεδιασμού της δράσης Διούδη Ειρήνη, ΠΕ86 Πληροφορικής Μπανταβή Ελένη, ΠΕ86 Πληροφορικής Παπαστεργίου Αναστασία, ΠΕ86 Πληροφορικής.

img19.jpg

 

img16.jpg

 

img9.jpg

 

 

img8.jpg

 

img6.jpg

 

image4.jpg

 

image3.jpg

 

image2.jpg

 

image1.jpg

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας