Τελετή αποφοίτησης στο 1ο Δημοτικό σχολείο Αλεξάνδρειας! Κύριο

Τελετή αποφοίτησης στο 1ο Δημοτικό σχολείο Αλεξάνδρειας!

Προς τους απόφοιτους του 1ου Δημοτικού σχολείου Αλεξάνδρειας!


Σαν Καπετάνιοι και Καπετάνισσες ευχόμαστε να πορευτείτε στην ζωή σας!

 

Καθώς φεύγετε από το δικό μας λιμάνι, το σχολείο μας, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, το πέτρινο σχολείο,

ευχόμαστε να ορίζετε τη ζωή σας με εφόδια τησυνέπεια, την ευγένεια, την αγάπη, την ενσυναίσθηση και τη γνώση!


Καλά ταξίδια παιδιά μας!


Η διευθύντρια και ο Σύλλογος διδασκόντων.

 

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας