Το 3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ευχαριστεί τον Αντιδήμαρχο Στέφανο Δριστά Κύριο

Το 3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ευχαριστεί τον Αντιδήμαρχο Στέφανο Δριστά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 


Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς του 3ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας ευχαριστούν θερμά τον Αντιδήμαρχο Παιδείας

και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας κ. Στέφανο Δριστά για τη συμβολή του στην αντικατάσταση

των άθραυστων μεμβρανών στα τζάμια του παραρτήματος του νηπιαγωγείου. Μια βελτιωτική παρέμβαση ιδιαίτερα σημαντική

για την ασφάλεια των μαθητών αλλά και για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας