Το 7ο Δημοτικό σχολείο Αλεξάνδρειας βραβεύτηκε στις Σέρρες για τη διάκρισή του στον Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό για τη ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ Κύριο

Το 7ο Δημοτικό σχολείο Αλεξάνδρειας βραβεύτηκε στις Σέρρες για τη διάκρισή του στον Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό για τη ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας