Το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας ευχαριστεί το Εκκοκκιστήριο ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ Κύριο

Το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας ευχαριστεί το Εκκοκκιστήριο ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ

Το ταξίδι στους δρόμους του βαμβακιού στην Ημαθία συνεχίζεται για το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας.

 

Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, μία ομάδα μαθητών του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους, επισκέφτηκαν τα Μακεδονικά εκκοκκιστήρια Κρουστάλης Ευάγγελος Α.Ε.

 

Κατά την επίσκεψη τους, παρακολούθησαν όλη την γραμμή παραγωγής, από την παραλαβή, εκκόκκιση, δεματοποίηση και με την παραπάνω δράση ενημερώθηκαν για την διαδικασία εκκόκκισης του βαμβακιού.

 

Το σχολείο ευχαριστεί θερμά τα Μακεδονικά εκκοκκιστήρια Κρουστάλης Ευάγγελος Α.Ε. για την ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και για την δυνατότητα που έδωσαν στους μαθητές, με την παραπάνω δράση, να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες με βιωματικό τρόπο.

 

Η επόμενη στάση στους δρόμους του βαμβακιού στην Ημαθία είναι η επίσκεψη σε κλωστήριο.

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας