Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Α΄ τάξη και ανανεώσεις εγγραφών – Μετεγγραφές στα Λύκεια Κύριο

27 Ιουν 2024
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Α΄ τάξη και ανανεώσεις εγγραφών – Μετεγγραφές στα Λύκεια

Σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ  71425/ΓΔ4/26-06-2024  του Υπουργείου Παιδείας, «Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή  μετεγγραφής μαθητών για το σχολικό έτος μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σας  γνωρίζουμε ότι:

 

Από σήμερα Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

 

θα πρέπει να προχωρήσετε στη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης μαθητών/τριων ή στην Ανανέωση Εγγραφής  για το σχολικό έτος 2024-2025.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

όπου συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Για τη σωστή και χωρίς προβλήματα ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται:

 1. οι κωδικοί πρόσβασης στο taxis και η αστυνομική ταυτότητα.
 2. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας (οπωσδήποτε)
 3. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 • Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
 • Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
 • Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 • Επιλογή Β΄ ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου). Να είναι η ίδια με αυτή που διδασκόταν ο/η μαθητή/τρια στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου
 • Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού για τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη.
 • Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
 • Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου του μαθητή)
 • Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας
 • Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 • Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας

Επισημάνσεις που διευκολύνουν τη διαδικασία:

 

Το όνομα του κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο σχολείο θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν που θα επιχειρήσει να κάνει την εγγραφή μέσω των κωδικών του taxis.

Εάν σε κάποιο σημείο της διαδικασίας δεν επιτρέπεται η συνέχεια, αυτό πιθανόν να οφείλεται σε αναντιστοιχία των υπό καταχώριση στοιχείων με αυτά που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα my-school. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με το σχολείο για να λυθεί το πρόβλημα.

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και συγκεκριμένα μετά τη σελίδα 32 του εγγράφου pdf

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/pdfs/files/odigies.pdf

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Η διαδικασία εγγραφής θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια προσκομίζοντας στο σχολείο την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης, φωτοαντίγραφα των Δελτίων Ταυτότητας (κηδεμόνων και μαθητών)  καθώς και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις (δίνονται  από  το σχολείο) .

Από τη  Διεύθυνση

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας